Tiyatro Sanatları: Tanımı, Tarihi, Özellikleri, Türleri ve Örnekleri

tiyatro sanatları

Tiyatro sanatı, tiyatro sanatıdır, bir sahnede gerçekleştirilen bir tür drama performans sanatıdır. Bu makaledeki daha fazla tartışmaya bakın.

Günlük yaşamda, genellikle çeşitli filmler ve dramalar aracılığıyla oyunculuk performanslarından hoşlanırız. Bu sanat türü, bazen bir sahnede veya genellikle tiyatro olarak bilinen yerde sahnelenen bir tür sanat performansıdır.

Tiyatro sanatı birçok insan arasında çok popülerdir, çünkü temelde insanlar tiyatro sanatları aracılığıyla dramatik bir şekilde sunulan oyunculuktan hoşlanırlar.

Aşağıda, tanımı, tarihi, özellikleri ve çeşitli örnekleri dahil olmak üzere tiyatro sanatlarının daha ayrıntılı bir incelemesi yer almaktadır.

Tiyatro Sanatının Tanımı

Dile göre, tiyatro Yunan gelen theatron hangi vasıta "seyretmek için bir yer".

Genel olarak tiyatro, bir sahne üzerinde gerçekleştirilen bir drama performansı türüdür. Tiyatro, etimolojisine göre drama performansı olarak kullanılan bir bina veya oditoryumdur.

Tiyatro sanatları geniş ve dar terimlerle yorumlanabilir.

 • Tiyatro Sanatını Geniş Anlamda Anlamak

Tiyatro sanatları, sahnede anlatılan insan yaşamı dramalarının tüm rolünü ve oyunculuk sahnelerini içerir.

Bu, yazılı metinlere dayalı konuşmalar, hareketler ve uygulamalarla desteklenir ve süslemeler, müzik, şarkılar, danslar vb.

 • Tiyatro Sanatını Dar Anlamda Anlamak

Tiyatro sanatı, kalabalığın önünde dramatik bir performanstır

tiyatro sanatları

Tiyatro Sanatları Tarihi

Tiyatro sanatlarının kuruluş tarihi ne zaman belirsizdir. Tiyatro senaryolarının bazı bulguları, lamba çağında tiyatronun varlığına işaret etmektedir.

Dünyadaki şimdiye kadar bulunan en eski tiyatro el yazması Mısırlı bir rahip I Kher-nefert tarafından , eski Mısır medeniyetinin ilerlemiş olduğu Mesih'ten yaklaşık 2000 yıl önce, eski Mısır uygarlığı döneminde yazılmıştır . Piramitler yapabilirler, sulamayı anlarlar, takvimler yapabilirler, ameliyatı bilirler ve yazmayı bilirler.

Ben Kher-nefert , Abydos kentinde bir ritüel tiyatro performansı için senaryo yazmış ve onu kötü tanrılar ile iyi tanrılar arasındaki savaşı anlatan " Abydos Metni " olarak anmıştır . Abydos senaryosunun hikayesi de eski bir mezarın kabartmasında tasvir edilmiştir. Böylece uzmanlar, hikayenin MÖ 5000'den beri var olduğunu ve insanlar tarafından oynandığını düşünebilirler.

MÖ 2000'de sadece yazılı bir senaryo olarak görünmesine rağmen. Yapılan araştırma sonuçlarından da Abydos tiyatro gösterisinin; performansçılar, hikayeler, diyalog senaryoları, maskeler, moda, müzik, şarkı söyleme, danslar ve mızraklar, baltalar, kalkanlar ve benzerleri gibi oyuncu özellikleri.

Ayrıca şunu okuyun: Bitki Sporları: Özellikler, Türler ve Örnekler [TAM]

Yukarıdaki tiyatro sanatları ile ilgili birkaç teoriye ek olarak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere tiyatro sanatının kökenlerini anlatan birkaç teori vardır.

 • İlkel dini törenlerden türetilmiştir.

Antik çağda, her dini tören, topluluk genellikle hikayenin unsurlarını içeriyordu. Sonra bir tiyatro gösterisine dönüştü. Dini törenler terk edilmiş olsa da, tiyatro bugün hala varlığını sürdürüyor.

 • Mezarındaki bir kahramanın şerefine tezahüratlardan türetilmiştir .

Topluluk tarafından çeşitli saygı ritüelleri gerçekleştirilir. Bunlardan biri, savaşta ölen kahramanlara ve şarkılarla ölenlere verilen haraçtır. Zamanla, bu etkinlik sonunda bir kahramanın yaşam tarihini anlatan bir tiyatro gösterisine dönüştürüldü.

 • Hikaye dinleme tutkusundan türetilmiştir.

İnsanlar, bazıları bir dramada anlatı malzemesi veya öykü olarak kullanılan çeşitli olaylar yaşarlar. Bu insan hobisinden yola çıkarak, hala birçok kişi tarafından büyük talep gören tiyatro sanatı doğdu.

Tiyatro Sanatının Özellikleri

Aşağıdakiler tiyatronun özelliklerinden bazılarıdır:

 1. Tüm hikayeler, hem karakter hem de anlatıcı için diyalog biçimini alır. tüm ifadeler bir metin olarak yazılır.
 2. Tüm iletişim kutusu tırnak işareti (“…”) kullanmaz. Drama diyaloğu doğrudan bir cümle değildir. Bu nedenle, drama senaryosunda tırnak işareti kullanılmaz.
 3. Drama senaryosu, karakterlerin uyması gereken belirli talimatlarla donatılmıştır. Talimatlar parantez (…) içinde veya diyalog mektubundan farklı bir yazı tipi sağlanarak yazılır.
 4. Drama senaryosu diyalogun yukarısında veya diyalogun solunda yer alır.

Tiyatro Sanatları Türleri

I Made Bandem ve Sal Mugiyanto (1996) 'ya göre tiyatro sanatı tipine göre iki türe ayrılır. Yani geleneksel tiyatro ve modern tiyatro.

1. Geleneksel Tiyatro

Dünyada geleneksel tiyatro, Dünya bölgesine yayılmış bölgesel tiyatro olarak da adlandırılır. Genellikle geleneksel tiyatrodaki hikayeler yerel kültürü taşır ve doğaçlama olarak (senaryosuz) aktarılır.

Geleneksel Tiyatro Örnekleri

 • Gölge kuklaları,
 • Banjet,
 • Daha uzun,
 • Ogel,
 • Reog,
 • Kukla İnsanlar,
 • Cirebon Maskesi,
 • Angklung Palyaço,
 • West Java'dan Wayang Golek
 • Reog Ponorogo,
 • Doğu Java-Ketoprak'tan Ludruk,
 • Wayang Suket,
 • Kethek Ogleg,
 • Şakşak,
 • Merkezi Java'dan Scandul
 • Betawi'den Lenong ve Topeng Blantik
Ayrıca şunu okuyun: Güzel sanatlar: Tanım, tür ve örnekler [TAM]

Geleneksel Tiyatronun Özellikleri

Geleneksel Tiyatro aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Açık sahne evreleme (saha, ana sayfa),
 • Basit evreleme,
 • Hikaye nesilden nesile aktarıldı.

2. Modern Tiyatro

Genel anlamda modern tiyatro, hikâye anlatımı Batı'dan gelen metinler ve bilimsel kaynakların yanı sıra gündelik olaylardan veya edebi eserlerden gelen malzemelere dayanan bir tiyatrodur.

Modern Tiyatro Örnekleri

 • Dram
 • Tiyatro
 • Pembe diziler
 • Film

Modern Tiyatronun Özellikleri

 • Aşamalar sırayla
 • Bir hikaye ayarı var
 • Kapalı sahne mekanı

Tiyatro Sanatları Örnekleri

Sık sık gerçekleştirilen birkaç tiyatro sanatı örneği vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

1. Müzikal Drama

Müzikli oyunlar, müzik, tiyatro ve dansı birleştiren tiyatro sanatlarına örnektir. Müzikal drama performansları genellikle dünyanın çeşitli yerlerinde yapılır. Genellikle gerçekleştirilen müzikal dram türleri opera ve kabarettir. Aslında, opera ve kabare kombinasyonunun kendisi de Dünya'da sahnelendi.

2. Şiir Teatralizasyonu

Şiirin teatralleştirilmesi, şiiri bir tiyatro senaryosu olarak kullanan bir tiyatrodur. Bu performansta izleyicinin beklentilerini gerçekleştirebilmesi için şiirin güzelliğine ihtiyaç vardır. Şiirin tiyatro gösterilerine dönüştürülmesinde yaratıcılığa ihtiyaç duyulmaktadır.

3. Kukla Tiyatrosu

Bu kukla performans sanatı eski çağlardan beri var. Bu kukla tiyatrosu genellikle, biri İslam'ı duyurmanın bir yolu olan çeşitli etkinlikler için kullanılır. Bu, wayang kulit gösterileriyle İslam'ı yayan Sunan Kalijogo tarafından gösterilmiştir.

4. Dramatik Tiyatro

Dramatik tiyatroda, performanstaki hikayeler olabildiğince detaylı olarak anlatılır. Karakterlerden, olaylardan başlayarak, detaylı bir şekilde yapılan hikayeye kadar. Böylece, bu dramatik tiyatronun odak noktası, izleyicinin sunulan hikayeye olan ilgisine odaklanmaktır.

Ayrıca tiyatro oyuncuları dramatik tiyatro performanslarına da odaklanır. Çünkü dramatik tiyatro, performansı gerçek bir olaymış gibi göstermeye çalışır.

5. Hareket Tiyatrosu

Bu tiyatro sanatı örneği, klasik pandomime neredeyse benzer, çünkü hareket tiyatrosu hareket ve yüz ifadelerine odaklanır. Böylece hareket tiyatrosu nadiren diyalog kullanır. Hareket tiyatrosu performanslarında, elbette, hareket biçiminde ifade edilen belirli anlamlar ve mesajlar sunulur.


Bu, tiyatro sanatlarının anlayışına, tarihine, özelliklerine, türlerine ve çeşitli örneklerine göre incelenmesidir. Faydalı olabilir.