Saf Güzel Sanatlar: Tanımı, Özellikleri, Türleri ve Örnekler

Güzel sanatlara örnek olarak resim, heykel, rölyef verilebilir. ve bu makalede daha fazlası. Saf sanat, işlevi ve kullanımı dikkate alınmadan özgürce yaratılan, ancak güzelliğin / estetiğin işlevine öncelik veren sanattır.Böylece bir sanat sadece zevk alınacak, kullanılmayacak.Bu arada La Mery'e göre görsel sanat, kendini ifade etme ve duygu biçimi olarak güzel bir forma nötralize edilmiş, daha yüksek ve daha güzel bir biçimde ve biçimde sembolik bir ifade vizyonudur. Saf sanatın özellikleri TabiiDaha fazla oku »

Birçok İnsana Yardımcı Olan 6 Basit Çevre Dostu Buluş

Basit, sürdürülebilir ve çevre dostu yenilikler her şekil ve boyutta gelir, orada ne kadar harika fikir olduğunu bizi şaşırtmaz, hepsi yeni, sürdürülebilir bölgeleri keşfeder.Aslında, her yıl duyurulan pek çok büyük keşif var.İşte 6 basit yeşil icadın küçük bir özeti.Tuz LambasıTuz Lambası bir bardak su ve iki yemek kaşığı tuz kullanılarak yapılır, lamba gece boyu ışık sağlayabilir.Bu basit lamba, henüz yeterli elektriğe eDaha fazla oku »

Demokratik Devletin 7 Özellikleri

Demokratik bir devletin özellikleri, (1) Bireysel özgürlük ve bağımsızlığın varlığı, (2) İnsan haklarının teminatı, (3) Basın ve medya özgürlüğü ve bu maddede yer alan daha fazlasıdır.Demokratik hükümet sistemi, halkın egemenliği olan bir hükümet sistemidir. Pek çok ülke, biri Dünya olan demokratik bir sistemi benimsemiştir. Bu demokrasinin temel unsurları veDaha fazla oku »

Teki Çiminin İçeriği ve Sağlığa Faydaları

Kabuklu yemiş otunun faydaları arasında, sindirim problemlerini bir anti-enflamatuar olarak tedavi etmek, cildi tedavi etmek, ishal için bir ilaç olarak ve ateşi tedavi etmek yer alır. ve daha fazlası.Rumputumput veya Latince adı Cyperus Rotundus'tur , Cava dilinde suketentang olarak bilinir. Fındık oDaha fazla oku »

5 Tür Kil ve Faydaları

Kil, yer kabuğunun ayrışmasıyla oluşan topraktır. Kil plastiktir ve şekillendirmesi kolaydır.Kil, sadece el işlerinde kullanılmaz, aynı zamanda çeşitli kil türleri işlenebilir ve günlük ihtiyaçlar için kullanılabilir.Kil hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, her kilin kendi karakteri vardır. Her kil karakterinin Daha fazla oku »

Taklit ve Tam Açıklamayı Anlamak

Taklit, eylemler, davranışlar, yaşam tarzı gibi bir şeyi kişinin fiziksel görünümüne taklit etme eylemidir. Bununla birlikte, başka bir anlayış, taklitin, başkalarının sahip olduğu bir şeyi gözlem yoluyla kopyalamada başka bir davranış olduğunu belirtir.Özünde, kültürü ve gelenekleri geliştirmeyi öğrenmenin bir biçimi olarak. Bu, sıklıkla meydana gelen sosyDaha fazla oku »

Doğru Başlık Yazma Prosedürleri ve Örnekler

Doğru başlığın yazılması, alınan eğitime uygun bir derece kullanılarak ilgili EYD kullanılarak belirlenir.Yüksek öğretimde eğitim çalışmalarını tamamladıktan sonra genellikle bir derece alacağız. Bu başlığı yazmak keyfi olmamalıdır çünkü yanlışsa sorunlara neden olabilir. Başlığın doğru yazımı kendi kuralDaha fazla oku »

Devletin Sahip Olduğu Şirkete (BUMN) Sahip Olmanın Rolleri ve Faydaları

Kamu iktisadi teşebbüslerinin rolü, hükümetin ekonomi politikasını yönetmede bir araç olarak özel sektör tarafından sağlanmayan mal ve hizmetlerin sağlayıcısı ve bu makaledeki ayrıntılar.19 Yıl 2003 Sayılı Kanuna göre, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (BUMN), sermayelerinin tamamı veya tamamı ayrı devlet varlıklarından doğrudan katılım yoluyla devlete ait olan ticari kuruluşlardır.Ekonomik sistemde, BUMN'un rolü, özeDaha fazla oku »

Yerçekimi Gerçek mi? (Düz Dünya'ya Tam Cevap)

Düz zemini küresel dünyadan şüphe eden ikinci şey yerçekimidir. Söz konusu yerçekimi bir yalan, yerçekimi yok.Biraz daha çalışalım.1. Bölümdeki (kabul ediyorum) anlayışımıza oldukça yanıltıcı olan düz su kavramının aksine, düz toprak tarafından yerçekiminin reddedilmesi o kadar yanıltıcı değildir ...... Özellikle de yerçekimi konusDaha fazla oku »

Büyük harflerle blok harfleri ve farklılıklarını anlama

Blok harfler, tamamı büyük harflerle yazılmış harflerdir. Blok harf yazma ve kullanma örnekleri aşağıdaki gibidir.Dünya Dilinde, blok harfler de dahil olmak üzere birçok harfi ve bunları yazma ve kullanma prosedürlerini tanıyoruz.Blok harfler büyük harflerden farklıdır. Blok harfler, tamamı büyük harflerle yazılmış harflerdir.Büyük harfler ise büyük haDaha fazla oku »