Su Döngüsü Türleri (+ Tam Resim ve Açıklama)

Su döngüsünün aşağıdaki görüntüsü, deniz suyundan, bulutlardan, yağmurdan başlayıp tekrar denize dönmeye kadar dünyadaki suyun dönüşünü göstermektedir.Su, dünyadaki yaşam için temel bir ihtiyaçtır.Buradaki temel ihtiyaçlar, suyun canlılar için çok hayati bir ihtiyaç olduğu anlamına gelir.İnsanlardan, hayvanlardan ve hattaDaha fazla oku »

Seri ve Paralel Devrelerdeki Farklılıklar ve Örnekler

Paralel devre, paralel olarak bağlanan elektrikli bileşenlerin bir tür devre veya düzenlemesidir.Bu modern çağda elektrik, yaşam için çok önemli bir ihtiyaçtır. Aslında, neredeyse tüm insan faaliyetleri bir elektrik kaynağına ihtiyaç duyar, bu nedenle elektrik günlük yaşamda bir dişli gibi görünür. Bununla birlikte, birçoDaha fazla oku »

Eğitimin Tanımı (TAM) - Tanım, Anlam, Bağlam

Eğitimin tanımı, öğretme ve yetiştirme çabaları yoluyla insanları olgunlaştırma çabası içinde bir kişi veya grubun tutum ve davranışını değiştirme sürecidir; süreç, yol, eğitim eylemi .Eğitim hakkında konuşurken insanlar okul veya üniversite hakkında düşünme eğilimindedir.Aslında eğitim kavramı sadece okulDaha fazla oku »

Tamsayıları ve Örnekleri Anlamak

Tam sayı, {0,1,2,3,4, ...} tam sayılardan ve {-1, -2, -3, -4, ...} negatif sayılardan oluşan bir sayıdır Matematiksel hesaplamalardan ayrılamayacak bir şey sayılardır. Sayılar, numaralandırma işleminin hesaplama sürecinin sonucu olan bir ölçümün değeri haline gelir. Bir sayı biçiminde bir sayıyı temsil eden bir sembol. Sayı türleri çeşitlidiDaha fazla oku »

Vatandaşların Hak ve Yükümlülükleri (Tam) + Açıklama

Vatandaşların hak ve yükümlülükleri, bu makalede tartışılan insana yakışır iş ve geçim, hayatta kalma, eğitim vb.Bu dünyadaki vatandaşların hakları ve yükümlülükleri nelerdir?Hak ve yükümlülüklerin anlaşılması bir denge ve düzen yaratacaktır. Bir tüccarın bilmesi gerektiği gibi bir eğitimci de haklarını ve yükümlülüklerini bilmelidir.Aynı şey, haklarını ve yükümlülüklerini biDaha fazla oku »

Asal Sayılar, 3 Örnekle Tam Tanım ve Problem Egzersizleri

Asal sayılar, 1'den büyük bir değere sahip doğal sayılardır ve yalnızca 2 sayıya, yani 1'e ve sayının kendisine bölünebilir.Asal sayılar, matematik ve sayı teorisindeki en temel konulardan biridir. Bu sayının birçok benzersiz özelliği vardır.Ne yazık ki, birçok insan hala bu asal sayıyı çok iyi anlamıyor.Bu nedenle, bu makalede, asDaha fazla oku »

İvme Formülü + Örnek Problem ve Çözüm

İvmenin formülü a = v / t olup, zamanla hızdaki değişimin değerini gösterir.Biliyorsunuz, günlük hayatımızda ivme kazandığımız ortaya çıkıyor. Çeşitli faaliyetlerimizde genellikle belirli bir hızda çalışıyoruz. Bazen hız artar, bazen yavaşlar. İvmenin Tanımı Hızlanma  veya  hızlanma  , daha önce hızlı hale gelmesi yavaş olan ve her zaman biriminde alınan bir nesnenin hızındaki değişimdir.İvme, bir değeri ve yönü olan bir vektör mDaha fazla oku »

Hücre Zarları: Tanımı, İşlevi, Yapısı ve Özellikleri

Hücre zarı, hücreyi dış ortamdan ayıran bir zardır. Bu zar, bu makalede hücre çekirdeğini ve daha fazlasını korumaya hizmet eder.Hücre, yaşayan en basit maddenin bir toplamıdır ve tüm canlıların en küçük birimidir.Hücrelerde, hücre zarı dahil olmak üzere birkaç kurucu unsur vardır. Hücre zarı, yapısına bağlı Daha fazla oku »