Bismillah Arapça, Latince, Anlam ve Açıklama

Arapça bismillah yazı

Bismillah Arapça yazısı, yani بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْ , Latin alfabesiyle Bismillahirrahmannirrahiim, yani: En Merhametli, Merhametli Allah'ın ismini zikrederek.

Bismillah, Müslümanlar tarafından ders çalışmak, yemek pişirmek, seyahat etmek veya diğer şeyler gibi bir şeye başlarken sıklıkla kullanılır.

Bismillah telaffuzu, her iyiliğe başladığımızda söylediğimiz bir 'dua' biçimi olarak kullanıldığı söylenmelidir.

Bismillah aynı zamanda Müslümanlar olarak günlük hayatımızda çok büyük hazineleri ve faydaları olan zikir olarak sıklıkla uygulanan bir cümledir.

Arapça bismillah yazı

'Bismillah' kelimesi, Allah SWT'yi ihmal etmeyen veya unutmayanlar (Müslümanlar) için tüm faaliyetlere başlarken veya Din (İslam) 'a göre bir iyilik yaparken söylenen bir kelimedir.

Aynı şekilde, içindeki her harfin her zaman 'Bismillah' veya 'Besmallah' okumasıyla başladığı Kuran-ı Kerim'de ve ayrıca İslam hukuku kitaplarının ve diğer kitapların veya ilim kitaplarının her yazımı, Her zaman bismillah ile başlar.

Bunun dışında "Bismillah" cümlesi, başta "İslam Devleti" olmak üzere birçok ülkede genellikle anayasa veya tüzükte bir cümle (Mukadimah) başlatırken veya açarken de kullanılır.

Bismillah Arapça, Latince ve Anlamı

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْ

"Bismillahirrahmannirrahiim."

Bunun anlamı: "Merhametli, esirgeyendir Allah'ın ismini zikrederek."

Yazının Anlamı Bismillah

Uzmanlara göre, 'bismillah' kelimesinin telaffuzu, bismillah kelimesinde 4 anlam içermektedir:

1. "Güç ve yardım" ile ilişkilendirildiğinde "bi" kelimesi

daha sonra söz, yaptığı işin Allah'ın kudretiyle yapıldığını anlar. İşin düzgün bir şekilde tamamlanabilmesi için yardımını istedi.

Ayrıca şunu okuyun: Bismillah: Arapça, Latince ve Anlamı + Öncelikleri

2. Besmelenin her zaman önce gelmesinin önemli sırrı.

Bu, tevhid "la-ilaha illa-Allah" ilkesiyle yakından ilgilidir. Yani, Allah'ı tüm fiillerde esas sebep yapmakla.

3. Allah, var olması gereken, tüm övgü hakkına sahip olan ve şimdiye kadarki en büyük isimdir.

Bir Müslüman besmelede Allah ismini zikrederse, doğadaki en asil ismi ilan ettiği anlamına gelir.

4. Besmele, Rahman ve er-Rahim kelimelerinde vurgulanan mükemmelliğin iki özelliği vardır.

Al-Rahman, yani O'nun lütfunun fışkırması aslında bu dünyada bütün yaratıklarına verilmiştir. Ve er-Rahim, inananlara ahirette lütfunun dökülmesidir.

Ar-Rahim 'en merhametli' demektir. Al-Rahman'ın (en merhametli) istisnasız tüm insanlara gösterildiği Al-Rahman'ın aksine, 'Al-Rahim' kelimesi sadece Allah'ın dilediği kuluna gösterilir.


Arapça bismillah yazısının bir açıklama ile tamamlanmış bir incelemesi böyledir, böylece her zaman Allah'ın adını telaffuz edip başını sallayabiliriz. İnşallah, iyilik her zaman hayatımızı örter. Amin.