Gümrük: Tanım, İşlev ve Politika

gümrük işlemleri

Gümrük vergileri, önceden belirlenmiş özellikleri olan ihraç ve ithal mallar ve mallar için alınan bir devlet vergisidir .

Genel olarak, halk tarafından ticareti yapılan tüm malların özel bir vergi kriteri vardır. Bununla birlikte, çoğu bunu bilmiyor ve yalnızca üreticiden satılan malların fiyatını dikkate alıyor.

Yaygın olarak dolaşan yaygın bir örnek sigaradır, sigara paketlerinin üzerinde para miktarını belirten bir şerit vardır. Buna sigaranın vergi veya özel tüketim bedeli denir. Gümrüklerle ilgili daha fazla ayrıntı için, daha derinlere bakalım.

Gümrük vergisi

Temel olarak gümrük, gümrük ve tüketim vergisinden gelen bir terimdir. Vergi, ihraç edilen veya ithal edilen mallar için devletin vergi koyması anlamına gelir. Bu arada, tüketim vergisinin anlamı, yasaların öngördüğü şekilde belirli özelliklere sahip mallar üzerinden alınan vergilerdir.

Dolayısıyla, genel olarak gümrük, kanunla düzenlenmiş belirli özelliklere sahip olan ihraç ve ithal mallar ve mallar için devletten alınan vergiler olarak yorumlanabilir.

Gümrük İşlevi

Elbette gümrükler, hükümet tarafından net işlevleri ve faydaları ile belirlenir. Bu arada, gümrük politikası şartının işlevleri şunlardır:

 1. Ülkenin endüstriyel büyümesini artırın.
 2. Elverişli bir iş ve yatırım ortamı yaratmak için mevcut prosedürler aracılığıyla ithalat ve ihracat lojistiğini kolaylaştırmak.
 3. İhracat ve ithalat faaliyetlerinin denetimi.
 4. Sağlığı, çevreyi, kamu düzenini ve güvenliği tehlikeye atabilecek nitelikteki malların üretimini, tüketimini ve dağıtımını sınırlandırmak, denetlemek ve kontrol etmek.
 5. Devlet gelirlerini ithalat ve çıkış vergileri ve özel tüketim vergisi şeklinde optimize ederek ulusal kalkınmayı desteklemek.
Ayrıca şunu okuyun: Evlilik Kartları: Açıklamalar, Farklılıklar ve Faydalar

Gümrük Politikası

Gümrük

Dünya ülkelerinde Gümrük ve Tekel Genel Müdürlüğü görev ve işlevlerini yerine getirmek için bir dizi yönetmelik ve politika oluşturmuştur. Bu politika, Maliye Bakanlığının 203 / PMK.03 / 2017 Sayılı Yolcu ve Mürettebatla Taşınan Malların İhracatı ve İthalatına İlişkin Hükümler ve Taşıma Araçları ile ilgili Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

İthalat ve ihracat alanında yasada listelenen diğer birkaç politikaya gelince.

İhracat Sektörü

 1. 1995 tarihli 16 Sayılı Gümrük Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 2006 tarihli 17 Sayılı Kanun.
 2. İhraç Edilen Mallara İhracat Vergisinin Uygulanmasına ilişkin 2008 tarihli 55 Sayılı Dünya Cumhuriyeti Hükümeti Yönetmeliği
 3. 145 / PMK.04 / 2007 Sayılı Maliye Bakanı Yönetmeliği jo. PMK No. 148 / PMK.04 / 2011 jo. PMK No. 145 / PMK.04 / 2014 İhracat Sektöründe Gümrük Hükümlerine İlişkin.
 4. Maliye Bakanı 214 / PMK.04 / 2008 Sayılı Yönetmelik jo. PMK No. 146 / PMK.04 / 2014 jo. PMK No. 86 / PMK.04 / 2016 İhracat Vergilerinin Tahsilatı ile ilgili.
 5. Maliye Bakanlığı 224 / PMK.04 / 2015 Sayılı Yasaklı ve / veya Kısıtlanmış Malların İthalat veya İhracatının Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik.
 6. Maliye Bakanlığı'nın İhracat Vergisine Tabi İhracat Malları ve İhracat Vergisi Tarifesine İlişkin 13 / PMK.010 / 2017 Sayılı Yönetmeliği.
 7. PER-32 / BC / 2014 sayılı Gümrük ve Özel Tüketim Genel Müdürü Yönetmeliği jo. İhracat Sektöründe Gümrük İşlemlerine ilişkin PER-29 / BC / 2016.
 8. P-41 / BC / 2008 Numaralı Gümrük ve Özel Tüketim Genel Müdürlüğü Yönetmeliği jo. P-07 / BC / 2009 jo. PER-18 / BC / 2012 jo. İhracat Gümrük Beyannamesi ile ilgili PER-34 / BC / 2016.

Özel Tüketim Sektörü

 1. 2007 tarihli 39 Sayılı Dünya Cumhuriyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Değişiklik Yapan Özel Tüketim Hakkında 1995 11 Sayılı Dünya Cumhuriyeti Kanunu.
 2. Maliye Bakanı Yönetmeliği (PMK) No. Etil Alkol, Etil Alkol İçeren İçecekler ve Etil Alkol İçeren Konsantreler için Özel Tüketim Tarifesine ilişkin 62 / PMK.011 / 2010;
 3. Maliye Bakanlığının 181 / PMK.011 / 2009 Sayılı Tütün Mamulleri Tüketim Tarifeleri Yönetmeliği;
 4. Maliye Bakanlığının 181 / PMK.011 / 2009 Sayılı Tütün Mamulleri Tüketim Tarifelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 99 / PMK.011 / 2010 Sayılı Maliye Bakanı Yönetmeliği;
 5. Tütün Mamulleri Tüketim Tarifesinin Belirlenmesine İlişkin Prosedürlere İlişkin Gümrük ve Özel Tüketim Numarası Genel Müdürü Yönetmeliği: P-43 / BC / 2009;
 6. Gümrük ve Özel Tüketim Numarası Genel Müdürü Yönetmeliği: Etil Alkol, Etil Alkol İçeren İçecekler ve Etil Alkol İçeren Konsantre Tüketim Prosedürleri ile ilgili P - 22 / BC / 2010.
Ayrıca okuyun: 10 Minimalist 3 Odalı Ev Tasarımı ve Resimleri Örneği

Dolayısıyla hem anlayış, hem işlevler hem de politikalar açısından geleneklerle ilgili tartışma, Umarım bu sizin için yararlı olabilir.