Vizyon - Misyon: Tanım, Nasıl Yapılır ve Örnekler

vizyon ve misyon örnekleri

vizyon ve misyon örnekleri aşağıdakileri içerir. Vizyon hedef, misyon ise bu vizyonu gerçekleştirmenin yolu.

Bir organizasyona veya kuruma girdiğimizde, kampanya yaparken bile vizyon ve misyon kelimesini sıklıkla duyarız, vizyon ve misyon konveyörün ağırlığı veya değeri olabilir.

Vizyon ve misyon birbirinden ayrılamaz çünkü vizyon çekirdek (amaç) iken misyon bu hedefe ulaşmanın yoludur. Aşağıda vizyon ve misyonun tanımının bir açıklaması bulunmaktadır.

Vizyon ve Misyon Tanımı

Vizyon, bir kurum veya kuruluşun hayallerinin, ideallerinin veya temel değerlerinin yer aldığı bir dizi sözcüktür.

Başka bir tanım, bir vizyonun, bir kurumun yönetiminin yönünün belirli bir görünümü olduğunu söyler. Bu, ilgili kurumun gelecekte nerede olacağını belirleyecektir.

Bu vizyonun varlığı, başarıya ulaşmak için bir organizasyon veya kurumun net bir yönü olması gerektiği görüşünden etkilenir.

Vizyon

Vizyon şu şekilde özetlenmiştir:

 1. Gelecekte bir kurum veya kuruluşun özlemlerinin bir ifadesinin bulunduğu yazı.
 2. Açık bir ifadenin olduğu ve bir şirketin veya kuruluşun yönü haline gelen kısa bir biçimde yazmak.
 3. Bir kuruluşun veya ajansın özel veya ana hedefleri hakkında yazı şeklinde yer alan bir fikrin anlamı vardır.

Vizyonu oluştururken, geleceğe yönelik, bir yaratıcılık ifadesi biçimi olarak, devrimci (mevcut koşullara dayanmayan), iyi ilkelere ve değerlere dayanan ilkeler vardır.

Vizyonun ana hedef veya yön olduğu daha önce belirtilmişse, misyonun bir kurum veya kuruluş veya kuruluşun bu vizyona ulaşmak için geçmesi gereken bir süreç veya aşama olduğu söylenebilir. 

Ek olarak, misyon aynı zamanda bir kurum veya kuruluşun neden toplumda var olduğuna dair bir açıklama veya amaç olarak da yorumlanabilir.

Misyon

Misyon şu şekilde tanımlanabilir:

 1. Bir kurumun, organizasyonun veya ajansın vizyonu olsun, vizyonun açıklaması.
 2. Misyon, ana vizyona ulaşmak için ilgili tüm kurumların geçmesi gereken bir adım veya aşamadır.
 3. Misyon, ana misyonda yazılı başarıları teşvik etmek için atılması gereken adımlardır.

Vizyon ve Misyondaki Farklılıklar

Vizyon ve misyon 2 farklı ifadedir. Vizyon ve misyon arasındaki bazı farklılıklar şunlardır:

 • Vizyon daha çok ana hedef olan bir ana hattır, misyonun kendisi ise bu hedefleri gerçekleştirmek için gerçekleştirilecek adımların bir açıklamasıdır.
 • Vizyon, uzun vadede daha çok özlem şeklindedir ve ileriye dönüktür, misyon ise daha o döneme yöneliktir.
 • Genelde görme kalıcıdır. Bu arada, planlanan görev başarısız olduğunda veya kurumun vizyonunu veya ideallerini gerçekleştiremediğinde misyonun kendisi genellikle değişecektir.
 • Vizyon daha kısa, yoğun ve nettir, misyon ise bu vizyonun tercümesidir
 • Vizyon genel bir ifadedir, misyon özeldir.
Ayrıca şunu okuyun: Dünyanın en güzel muhabbet kuşlarının 25'den fazla türü [TAM]

Vizyon ve Misyon nasıl oluşturulur?

Bir vizyon ve misyon oluştururken birkaç şeye dikkat etmeliyiz, yani:

 1. Kuruluşun Gelecekteki Vizyonu Nedir?
 2. Gelecekte Neye Odaklanmalı
 3. Belirli Bir Süre İçin Organizasyon Hedefleri

Yukarıdaki üç şey taslak haline getirildiğinde, bunları kısa, net ve anlaşılması kolay Vision cümleleri halinde oluşturun. Gelecek için geçerli ve bugüne uyan bir Misyon.

Vizyon ve Misyon Örnekleri

Bunlardan bazıları, vizyonunuzu ve misyonunuzu oluştururken size ilham verebilecek vizyon ve görev örnekleridir:

Örnek 1:

Vizyon:

Bağımsız, sert, yetenekli, asil ve topluma faydalı genç bir nesil yaratmak.

Misyon:

Bu vizyona ulaşmak için bir çaba olarak. organizasyonel misyonumuz ise:

 • Topluluk içinde çeşitli gençlik etkinlikleri düzenlemek
 • Çeşitli tarımsal işletme eğitimi, ticaret ve yaratıcı işler yürütmek
 • Topluma hizmette yardımcı olmak ve çevreyi korumak
 • Topluluk üyelerinin hem sporda hem de diğer bilimsel alanlarda başarılarını geliştirmek
 • Düzenli toplantılarla insanlar arasındaki kardeşlik duygusunu artırmak

Örnek 2:

Vizyon:

Çeşitliliği seven, çevreyi seven, eğlenceli ve yardımcı olan bir okul atmosferi yaratmak.

Misyon:

 1. Okul dışı müfredat etkinliklerini maksimum düzeyde geliştirmek.
 2. Okul ortamında ve çevresinde düzenli çevre hizmeti organize etmek.
 3. Çeşitli öğrenci etkinliklerinin düzenlenmesinde OSIS'in rolünü ve işlevini optimize etmek.
 4. Farklılıklara bir hoşgörü biçimi olarak yıllık sanat ve spor etkinlikleri düzenlemek.
 5. OSIS, tüm öğrenciler için bir rol model olmalıdır.
 6. Önceki grup OSIS çalışma programlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi.

Örnek 3:

Vizyon:

Pancasila ve ahlussunnah wal cemaatine dayanan zeki, dindar ve geniş içgörüye sahip öğrenciler oluşturun.

Misyon:

 1. Okullarda verilen dini derslerle dini bir tutum aşılayın
 2. Okullarda öğretme ve öğrenme etkinlikleri yoluyla vatan sevgisi ve milliyetçiliği aşılama.
 3. Düzenli olarak yapılan bağımsızlık ve disiplin açısından öğrencilere rehberlik rehberliği sağlamak.
 4. Okulun ilerlemesini birlikte gerçekleştirmek için çeşitli etkinlik ve faaliyetlerde okul sakinleri ve çevreleri arasında iyi bir işbirliği kurun.
 5. Üretkenliği, yaratıcılığı teşvik etmek ve öğrencilere içgörü kazandırmak için çeşitli etkinlikler ve etkinlikler düzenlemek.
Ayrıca şunu okuyun: Halilintar Geninin Biyolojik Verileri (TAM): Profil, Fotoğraflar ve İlham Verici Hikayeler

Örnek 4:

Vizyon:

Ülkenin ve milletin ilerlemesi için yaratıcı, bağımsız, üretken ve yenilikçi bir genç nesil yaratmaya yardımcı olmak.

Misyon:

 1. Okul üyeleri arasında sorumluluk duygusu, sosyal duyarlılık ve karşılıklı saygı geliştirin.
 2. SMK Negeri 1 Candipuro öğrencilerinin yaratıcılığını ve bağımsızlığını geliştirmek için bir etkinlik programı düzenlemek.
 3. Girişimcilik ve yaratıcılıkla ilgili seminerler düzenleyin.
 4. her tür müfredat dışı etkinlikleri ve tüm olumlu okul etkinliklerini destekler.
 5. Önceki nesilde OSIS yönetimi tarafından oluşturulan faaliyet programını geliştirin ve devam ettirin.

Örnek 5:

Vizyon:

Teknoloji alanında yaratıcı, aktif ve üretken, hem ulusal hem de uluslararası tüm topluluğun umudu olabilen öğrencileri hayata geçirmek.

Misyon:

 1. Kampüs içinde veya dışında teknoloji ile ilgili tüm etkinlikleri organize etmek ve desteklemek.
 2. her etkinliğe ve ayrıca yurt içinde ve hatta yurtdışında daha iyi bir geleceğin teknolojisi ile ilgili seminerlere aktif olarak katılın.
 3. Karşılıklı ilerleme sağlamak için her alanda öğrencilerin tüm isteklerini karşılamak.
 4. Bölgesel, ulusal ve hatta uluslararası ölçekte yarışmalar olsun, özellikle teknoloji alanında her yarışmaya katılın.
 5. Tüm öğrencilerin yaratıcılığını ve üretkenliğini geliştirmeye yardımcı olabilecek çeşitli programlar oluşturmak.

Örnek 6:

Vizyon:

Adil ve müreffeh bir Bumi Jaya köy topluluğu yaratmak ve düzenli ve temiz bir ortamda Dünya Jaya Köyü topluluğu için huzurlu ve güvenli bir yaşam yaratabilir.

Misyon:

 1. Bumi Jaya Köyü halkını ilerletmeyi amaçlayan programlar düzenlemek
 2. Üretken faaliyetler düzenleyerek Bumi Jaya Köyü halkı için öğrenme saatlerini maksimize etmek.
 3. Bumi Jaya Köyü'ndeki dini topluluklar arasında karşılıklı saygı, karşılıklı saygı ve karşılıklı hoşgörü duygusunu teşvik etmek.
 4. Bumi Jaya Köyü topluluğunun tüm isteklerini barındırır ve en iyi alternatif çözümleri bulmaya çalışır.
 5. Düzenli olarak tüm Bumi Jaya köyü topluluklarını içeren temizlik etkinlikleri veya etkinlikleri düzenlemek.
 6. Bumi Jaya Köyü'ndeki köyleri ve gençlik kuruluşlarını yönetebilecek devlet kurumları veya kurumları ile işbirliği yapın.
 7. Gelişimde karşılıklı işbirliği faaliyetlerini teşvik edin.