Demokratik Devletin 7 Özellikleri

demokratik bir ülkenin özellikleri

Demokratik bir devletin özellikleri, (1) Bireysel özgürlük ve bağımsızlığın varlığı, (2) İnsan haklarının teminatı, (3) Basın ve medya özgürlüğü ve bu maddede yer alan daha fazlasıdır.

Demokratik hükümet sistemi, halkın egemenliği olan bir hükümet sistemidir. Pek çok ülke, biri Dünya olan demokratik bir sistemi benimsemiştir. Bu demokrasinin temel unsurları ve özellikleri vardır. Aşağıdaki daha eksiksiz bir açıklamadır.

Bu demokrasi, devletin ve hükümetin her alanında insanları içerir. Halk, yasama ve başkanlık seçimlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, her vatandaşa ayrımcılık yapılmaksızın eşit haklar sağlanmıştır.

Demokrasinin amacı, ifade özgürlüğü sağlamak, ortak güvenlik oluşturmak ve insanları siyaset ve yönetimde daha aktif olmaya teşvik etmektir. Hükümetin gücü de kendi başına otoriter veya keyfi bir hükümete yol açmayacak şekilde sınırlandırılacaktır.

Bir demokrasinin özellikleri

Demokratik sisteme sahip bir ülkede bulunan 7 özellik vardır. Aşağıda, demokratik bir ülkenin özelliklerinin daha ayrıntılı bir açıklaması bulunmaktadır.

1.  Orada bireysel özgürlük ve bağımsızlık

Her vatandaşın bireysel özgürlüğü ve özgürlüğü vardır. Bu, her vatandaşın özgür ve bağımsız olduğu ve yürürlükteki hukuk normlarına ve kurallarına uygun olduğu sürece her şeyi yapma hakkına sahip olduğu anlamına gelir.

Her yurttaşın görüş bildirme hakkı da dahil olmak üzere hak ve yükümlülükleri vardır.

2. İnsan haklarının garantisi vardır

Demokratik bir sisteme bağlı olan bir ülkenin özelliklerinden biri, insan hakları garantilerine (HAM) sahip olmasıdır.

Ayrıca şunu okuyun: Stil Danışmanları için Formüller ve Soru Örnekleri + Tartışma

Demokratik bir sisteme bağlı olan her vatandaş, bir vatandaş olarak eşit hak ve yükümlülüklere sahip olacaktır. Bu şekilde vatandaşlar arasında hiçbir ayrım olmayacak.

Aşağıdakiler, devlet tarafından insan haklarıyla ilgili olarak sağlanan bazı garantilerdir.

 • Hayat hakkı.
 • Kendini geliştirme hakkı.
 • Yasal haklar, işe girme, devlet hakları ve vatandaşlık statüsü alma hakkı.
 • İletişim ve bilgi edinme hakkı.
 • Dine sahip olma hakkı, her bireyin inanç ve inançlarına uygundur.
 • Kişisel ve ailevi koruma hakkı.
 • Fiziksel ve zihinsel esenlik hakkı.
 • Kültürel kimlik hakkı.
 • Ayrımcılığa uğramama hakkı.
 • Geleneksel topluluk hakları.
 • İnsan haklarını yerine getirme hakkı hiçbir koşulda azaltılamaz veya azaltılamaz.

3. Basın ve Medya Özgürlüğü

Demokrasinin bir sonraki özelliği basın ve medya özgürlüğüdür. Bu durumda medya basını, uygulanan kurallarla kamuoyuna bilgi yayma hakkına sahiptir.

Ancak basın, doğası gereği sara olan, insansız, hatta aldatıcı bilgiler yaymamalıdır. Basın, nesnel ve gerçeklere dayalı bilgileri yaymalıdır.

Bu demokratik özellik, demokratik bir ülkeyi diğer yönetim sistemlerine bağlı bir ülkeden ayırmada önemli bir faktördür. Basın ve medya, hukukun norm ve kurallarına uygun olduğu sürece haber verme özgürlüğüne sahiptir.

4. Eğitim bankası alma özgürlüğü vardır

Bu demokratik özellik, ülkenin her vatandaşının herhangi bir kısıtlama olmaksızın mümkün olan en yüksek eğitimi deneyimlemekte özgür olduğu anlamına gelir.

Her bireye yurtdışında bile çalışma özgürlüğü verilir.

5. Halkın Elinde Gerçek Bir Hükümet Var

Bir demokrasinin bir sonraki özelliği, gerçek hükümetin aslında halkın elinde olmasıdır.

Ayrıca şunu okuyun: Tavus kuşu dansı hangi alandan, işlevden ve anlamdan + resimlerden gelir

Demokrasi genellikle insanlar tarafından, halk tarafından ve halk için tanımlanır. Demokratik bir ülke, halkın elinde en yüksek güce sahiptir.

Bu, hükümetin bir politika oluştururken halkın isteklerini de dikkate alması gerektiği anlamına gelir. Parlamentoda halkın temsilci organı olarak bir DPR (halkın temsilci konseyi) kurumu da vardır.

6. Oyların çoğunluğu karar olacaktır

Demokratik sistemi benimseyen bir ülkede, oyların çoğunluğu elbette bir karar olacaktır. Ayrıca bu yıl Dünya'nın genel başkan ve başkan yardımcısı seçimleri.

Jokowi, KH ile en çok oy alan Dünya başkanı olarak başarıyla yeniden seçildi. Temsilcisi olarak Ma'ruf Amin.

7. Örgütlenme ve kolonileşme özgürlüğü vardır

Bir sonraki özellik, örgütlenme ve kolonileşme özgürlüğüdür. Siyasete katılmak gibi.

Her vatandaşın bir siyasi partinin kadrosu olma hakkı vardır. Bu demokratik ülkeyle ilgili bilgiler, özellikle demokrasi okuyanlarınız için bilgi ve içgörü katabilirse.

İşte tam bir demokrasinin özelliklerine ilişkin hükümet bilgisi ve açıklaması budur. Vatandaş olarak iyi bir vatandaş olarak sizlerin eşit hak ve yükümlülüklerini koruyarak bu milletin birliğini ve bütünlüğünü her zaman koruyalım.