Doğru Başlık Yazma Prosedürleri ve Örnekler

doğru başlık yazımı

Doğru başlığın yazılması, alınan eğitime uygun bir derece kullanılarak ilgili EYD kullanılarak belirlenir.

Yüksek öğretimde eğitim çalışmalarını tamamladıktan sonra genellikle bir derece alacağız. Bu başlığı yazmak keyfi olmamalıdır çünkü yanlışsa sorunlara neden olabilir. Başlığın doğru yazımı kendi kurallarıyla birlikte gelir. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

EYD'ye Göre Doğru Başlık Yazımı

Akademik derece yazma yöntemi, EYD'de geçerli olan kuralları, yani kısaltma yazma, nokta (.) Ve virgül (,) kullanma kurallarını izler. Tam şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Başlıklar isimden önce veya sonra yazılabilir
  • Kısaltmanın her bir öğesi büyük harfle başlar ('dr.' Yazan doktor gibi bazı başlıklar hariç) ve bir nokta ile biter.
  • Kişinin adı ve taşıdığı unvan arasında virgülle (,) işaretlenmiş Örnek: Lanaya Sri Astuti, ST
  • Kişinin adının arkasında birden fazla başlık varsa, aralarına virgül (,) eklenir Örnek: Lanaya Sri Astuti, ST, M.Sc.

Profesyonel Tanımlama Türleri

Mesleki unvanın bir kısaltma şeklinde kullanılması, ilgili mesleki unvanla ilgili adın arkasına yerleştirilir.

Diploma Programı mezunlarının profesyonel olarak atanması şunlardan oluşur:

  • Diploma I derecesi, "AP" olarak yazılmış ve ardından çalışma programının baş harfleri ile yazılan bir Temel Uzmandır. Örnek: Devon Suseno, AP Par (Turizm Birincil Uzmanı)
  • Diploma II derecesi, "AM" yazılı bir Genç Uzmandır ve ardından çalışma programının baş harfleri gelir. Örnek: Kim Yoona, AMKeb (Junior Ebelik Uzmanı)
  • Diploma III derecesi, "A.Md." yazılı bir Yardımcı Uzmandır ve ardından çalışma programının baş harfleri gelir. Donghae Lee, A.Md.Kom örneği. (Yardımcı Bilgisayar Uzmanı)
Ayrıca okuyun: İdeal vücut ağırlığı nasıl hesaplanır (Kolay formül ve açıklama)

Diploma Derecesi Yazma Örneği (D1, D2, D3)

doğru derece yazma diploması

Diploma mezunlarının, diploma seviyesine karşılık gelen kendi sınıfı vardır. Genel olarak, diploma 1 pratama uzmanı unvanı, diploma 2'ye kıdemsiz uzman unvanı ve diploma için 3 orta düzey uzman unvanı olarak adlandırılır. Daha fazla ayrıntı için, her bölümdeki çeşitli diploma türlerinden bazı dereceler aşağıda verilmiştir:

D1 Uzman Pratama Bilgisayarı (APKom.) D1 Uzman Pratama Pelayaran (APPel.) D1 Uzman Pratama Wisata (APPar.) D2 Uzman Genç Kütüphaneler (AMPust.) D2 Uzman Gençlik Eğitimi (AMPd.) D2 Uzman Genç İlkokul Eğitimi ) D2 Motorlu Araç Testinde Yardımcı Uzman (AMPKB) D3 Eczacılık Uzman Yardımcısı (A.Md.Far.) D3 Ebelik Uzman Yardımcısı (A.Md.Keb.) D3 Hemşirelik Uzman Yardımcısı (A.Md.Kep.) D3 Fizyoterapi Uzman Yardımcısı (A.Md.Ft.) D3 Diş Sağlığı Uzman Yardımcısı (A.Md.KG) D3 İletişim Bilimi Uzman Yardımcısı (A.Md.IK) D3 Demiryolu Yardımcı Uzmanı (A.Md.KA) D3. Muhasebe Uzman Yardımcısı (A.Md.Ak.) D3 Vergilendirmede Yardımcı Uzman (A.Md.Pjk.) D3 Polis Uzman Yardımcısı (A.Md.Pol.)

Lisans Derecesi Yazma Prosedürleri (S1)

doğru lisans derecesi yazma

Lisans, günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığımız bir derecedir. Tüm lisans mezunları lisans dereceleri olarak adlandırılsa da, bu dereceler alınan ana dal için uyarlanmıştır. Aşağıdakiler, belirli ana dallara sahip çeşitli lisans dereceleridir:

SP (Ziraat Lisansı) S.Pd. (eğitim fakültesi) S.Pd.I. (İslami eğitim mezunu) S.Psi. (lisans psikolojisi) S.Pt. (Hayvancılık Lisansı) SE (Ekonomi Lisansı) S.Ag. (din bilgini) S.Fil. (felsefe lisansı) S.Fil.I. (İslam felsefesi mezunu) SH (hukuk fakültesi) SHI (İslam hukuku bilgini) S.Hum. (Beşeri Bilimler Lisans) SIP (Siyaset Bilimi Lisans) S.Kar. (karawitan bilgini) S.Ked. (Tıp Lisansı S.Kes. (Sağlık Lisansı) S.Kom. (Bilgisayar Lisansı) SKM (Halk Sağlığı Lisansı) SS (Edebiyat Lisansı) S.Si. (Fen Bilimleri Lisansı) S.Sn. (Sanat Lisansı) S.Sos. (Bachelor of Social Affairs) S.Sos.I. (Bachelor of Islamic Social) ST (Bachelor of Engineering) S.Th. (Bachelor of theology) S.Th.I. (Bachelor of Islamic Theology)

Master Derecesi Yazma Örneği (S2 )

gerçek bir yüksek lisans derecesi yazmak

Yüksek lisans derecesi, yüksek lisans derecesi almış kişilere yönelik bir derecedir. Temel olarak, yüksek lisans derecesine sahip kişilerin de lisans derecesi vardır. Çünkü yüksek lisans eğitimi, lisans eğitiminden geçtikten sonra alınabilir. Bir yüksek lisans derecesi yazmak için, aşağıdaki derece listesini görebilirsiniz:

M.Ag. (din ustası) ME (ekonomi ustası) MEI (İslam ekonomisi ustası) M.Fil. (felsefe ustası) M.Fil.I. (İslam felsefesi ustası) MH (hukuk ustası) M.Hum. (yüksek beşeri bilimler) MHI (yüksek İslam hukuku) M.Kes. (Sağlık Yüksek Lisansı) M.Kom. (ana bilgisayar) MM (ana yönetim) MP (usta tarım) M.Pd. (eğitim uzmanı) M.Pd.I. (İslami eğitim ustası) M.Psi. (psikoloji uzmanı) M.Si. (bilim ustası) M.Sn. (yüksek lisans) MT (yüksek mühendislik) M.Ars. (Mimarlık Ustası)

Doktora Derecesi Nasıl Yazılır (S3)

Genellikle toplum, doktora derecelerini ve doktora derecelerini yanlış anlar. Temel olarak, doktora derecesi tıp eğitiminden farklıdır çünkü doktora eğitimini tamamlamış kişilere verilen bir derecedir. Bu arada, doktorun kendisi tıp eğitimini tamamlamış kişilerin verdiği bir unvandır. Doktora yazmak şu şekilde yazılabilir:

Yazan Dr. (doktora) adının önünde. Örnek: Dr. Miriam Budi

Anlamamız gereken bir başlığı böyle yazıyoruz. Hükümlere uygun yazmanın yanı sıra, doğru başlığı yazmak da o kişiye saygı duyduğumuz anlamına gelir. Umarım bu makale hepiniz için yararlı olabilir.