Küreselleşme - Tanım, Özellikler ve Örnekler

küreselleşme

Küreselleşme, yaşamın çeşitli alanlarında küresel bir süreçtir, dolayısıyla ülkeler arasında gerçek bağlayıcı sınırlar kalmaz.

Küreselleşme, insanların yaşamlarının çeşitli yönlerindeki değişiklikleri etkileyen teknoloji, bilim, ulaşım, telekomünikasyon gibi birçok faktörden etkilenir.

Örneğin ekonomik yönden küreselleşme, ülkeler arası ticaretin serbestçe yapılmasına imkan veren serbest piyasaların oluşturulmasıdır.

Küreselleşmenin Tanımı

küreselleşme

Küreselleşme, Küreselleşme kelimesinden gelir. Küresel olan dünya anlamına gelir ve kertenkele süreç anlamına gelir, öyle ki dilde küreselleşme, insanları hiçbir bağlayıcı sınır olmaksızın birbirine bağımlı kılan küresel bir süreçtir.

Bazı uzmanlar, diğerleri arasında küreselleşmenin anlamı hakkında tartışıyor

 • Anthony Giddens

  Küreselleşme, farklı yerlerden gelen olayların başka yerleri de etkileyebilmesi için daha sonra birbirine bağlanan küresel bir sosyal ilişkidir.

 • Selo Soemardjan

  Küreselleşme, aynı sistemleri ve ilkeleri takip etmek için dünyanın dört bir yanındaki insanlar arasında organizasyon ve iletişim sistemlerinin oluşturulmasıdır.

 • Amerikan Miras Sözlüğü

  Küreselleşme, hem kapsamı hem de uygulaması açısından bir şeyi küresel kılan bir süreç veya politika oluşturma eylemidir.

Küreselleşmenin Özellikleri

küreselleşme

Küreselleşmenin bazı özelliklerine gelince, diğerleri arasında

 • Mesafe ve zaman kavramında bir değişiklik oldu

Bilginin dünyanın bir yerinden diğerine çok hızlı bir şekilde yayılabilmesi için internet teknolojisinin, cep telefonlarının, televizyonun varlığıyla desteklenir.

Ulaşımın gelişmesiyle birlikte birkaç saatte yüzlerce kilometre yol kat edebiliyoruz.

 • Ekonomi ve ticaret alanında karşılıklı bağımlılık var

Ekonomik sektördeki bağımlılık ülkeler arasındaki kitlesel ve serbest ticaret nedeniyle ortaya çıkmaktadır, bu aynı zamanda dünya ticaretini düzenleyen DTÖ'nün (Dünya Ticaret Örgütü) hakimiyetinden kaynaklanmaktadır.

 • Kültürel etkileşimde artış var
Ayrıca şunu okuyun: Pazarlamada Pazarlama ve Strateji [TAM AÇIKLAMA]

Sosyal medya, internet ve televizyon, dış dünyada var olan kültürlerin çeşitliliğinin farkına varmamızı sağlayabilir ve küresel perspektifler hakkında yeni bilgiler ekleyebilir.

 • Karşılıklı sorunların artması

Mevcut küreselleşme çağında, bir ülkede var olan herhangi bir sorun, uluslararası toplumu ilgilendirebilir veya ortak bir endişe kaynağı olabilir.

Küreselleşme Örneği

Küreselleşme ekonomi, sosyal, bilim ve teknoloji ve diğerleri gibi tüm alanları kapsar. Aşağıda, bu alanların her birindeki küreselleşme örnekleri verilmiştir.

Ekonomide Küreselleşme Örneği

Ekonomik sektör devlet yaşamıyla çok yakından ilgilidir, ortak çıkarları gerçekleştirmek için ekonomik işbirliği yoluyla ülkeler arasında etkileşim gerçekleştirilir. Ekonomik sektördeki küreselleşme örnekleri şunları içerir:

 • İhracat ve İthalat Faaliyetleri

İhracat ve ithalat faaliyetleri, ülke gelirini (döviz) artırmanın yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirebildiği için ülke ekonomisinde çok önemli bir role sahiptir.

 • ASEAN Ekonomi Topluluğu

ASEAN ekonomik topluluğu veya AEC, Güneydoğu Asya bölgesindeki uluslararası ticarette önemli bir role sahiptir. MEA ile küçük tüccarlar ürünlerini yurtdışına çok kolay bir şekilde satabilirler.

Bilim ve Teknoloji Sektöründe Küreselleşme Örneği

Bu küreselleşme çağında hissettiğimiz ve kullandığımız birçok teknoloji örneği var, bunlardan biri bilgi edinme kolaylığı ve alım satım işlemlerinin rahatlığı.

İnsanlar, mevcut bilgi teknolojisinin varlığı sayesinde dünyanın her yerindeki bilgiye kolayca ulaşmaktadır.

Ayrıca E-ticaret sayesinde alım satım işlemleri kolaylaşmakta ve hatta kişiler yurt dışı işlemlerini çok hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmektedir.

Sosyal Sektörde Küreselleşme Örneği

Sosyal sektördeki küreselleşme, sosyal hayatımızın gelişmesine neden olan diğer ülkelerden gelen teşviklerden etkilenmektedir.

Ayrıca okuyun: Yogyakarta'daki 10+ En İyi ve En Sevilen Üniversite

Bir örnek, toplum yapısındaki oldukça kapsamlı değişiklikler nedeniyle artık homojen olmayan bir toplumdur.

Bugünün toplumu sadece belirli etnik gruplar tarafından işgal edilmiyor, aynı zamanda diğer etnik gruplarla karışmış durumda ve artık sosyal ayrımcılık yok.

Küreselleşmenin sosyal etkilerinin sadece olumlu etkileri olmayıp, olumsuz etkileri de vardır, yani karşılıklı işbirliği faaliyetlerinin ortadan kalkması. Toplum artık bireyci olma eğilimindedir ve etrafındaki insanları umursamaz.

Siyasette küreselleşme örneği

Küreselleşmenin ülkeler arasında veya uluslararası düzeyde siyasi işbirliğine bağlı etkisine gelince, daha iyi gelişmesi için, örneğin ASEAN, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların oluşumu ve daha fazlası.

Uluslararası organizasyonların oluşumu, ülkeler arasındaki siyasi ilişkileri hem ekonomik, hem politik, hem sosyal hem de diğer açılardan geliştirecektir.

Ayrıca, iki taraflı veya çok taraflı uluslararası işbirliğinin yürütülmesi, ülkeler arasındaki ilişkileri siyasi alanda daha güçlü ve istikrarlı hale getirecektir.

Bu, küreselleşmenin anlamı, özellikleri ve örneklerinin bir açıklamasıdır. Faydalı olabilir!