Kaya Döngüsü: Tanımı, Türleri ve Oluşum Süreci

Kaya döngüsü

Kaya döngüsü, kayanın magmanın değişim sürecinden oluştuğunu gösteren bir süreçtir.

Dünya gezegenini oluşturma süreci kayaların rolünden ayrılamaz. Kayaları aşındırma süreci yaşamın başlangıcına işaret ediyor.

Doğa kanunu gibi, unsurlar da yaratılamaz veya yok edilemez, ancak başka biçimlere dönüştürülebilir.

Çevremizde bulunan çeşitli kaya türleri vardır. Bu kayalar eşzamanlı olarak değişmeye devam eder ve bir kaya döngüsü sürecine girer.

Tanım

Kaya döngüsü

Kayalar, minerallerden veya mineraloidlerden doğal olarak yapılan katı nesnelerdir. Oluşum döngüsünde kayalar, kaya döngüsü olarak bilinen bir olaya maruz kalır.

Kaya döngüsü, kayanın magmanın değişim sürecinden oluştuğunu gösteren bir süreçtir. Yeryüzünün bağırsaklarından magma çıktığında, magma sıvısı havanın etkisiyle donar.

Donmuş magma daha sonra magmatik kaya, daha sonra tortu, tortul kaya ve metamorfik kaya olarak bilinir ve sonunda tekrar magmaya döner.

Kaya yapma süreci, kısa veya uzun bir süreç ve milyonlarca yıla varan bir zaman gerektirir. Bu, hava, hava, basınç, sıcaklık ve çeşitli diğer faktörler gibi çeşitli doğal faktörlerden etkilenir.

Kaya Tipi

Kaya döngüsü

Bu döngünün açıklaması taş türü ile ilgilidir. Kaya döngüsü, yeryüzünün katmanlarını oluşturan kaya türleri, yani magmatik, tortul ve metamorfik kayalar arasındaki ilişkiyi tanımlar.

Aşağıda kaya türlerinin daha ayrıntılı bir açıklaması yer almaktadır.

1. Kaya Dondurulmuş

Magmatik kayanın tanımı, donma sürecinden geçen sıvı magmadan gelen kayadır.

Donma sürecine dayalı magmatik kaya türleri

Donma işleminin yerine bağlı olarak, magmatik kaya döngüsü üçe ayrılır:

a) Derin donmuş kaya (plütonik veya müdahaleci)

İşlem gerçekleştiğinde yeryüzünün derinliklerinde donma sürecinden geçen magmatik bir kayadır. Derin magmatik kayaçlar oluşturma süreci çok yavaştır.

b. Volkanik kaya

Magmatik bir kayaç olup işlem aşamaları meydana geldiğinde, donma döngüsü işlemi yer kabuğunun katmanlarına yakın bir yerde gerçekleşir.

Ayrıca şunu okuyun: TAM Rüzgar Yönü + Nasıl Belirlenir ve Yararlanır?

c. Harici magmatik kaya (volkanik veya ekstrüzyonlu)

Yeryüzünün yüzeyinde donma işlemi olan bir tür magmatik kayadır.

Silikat veya kuvars içeriğine dayalı magmatik kaya türleri

 • Asit Donmuş Kayalar (Granit)

   Yüksek SiO 2 mineralleri içerirken, düşük MgO mineralleri içerir

 • Magmatik Kayaç Ara Maddeleri (Andetis)

   Nispeten dengeli mineraller SiO 2 ve MgO vardır

 • Temel Magmatik Kayaçlar (Bazaltik)

   Düşük SiO 2 mineralleri, yüksek MgO mineralleri içerir

2. Tortul Kayaçlar

Bu tür tortul kaya, kendi döngüsünde havanın etkisiyle aşınma, erozyon ve birikme süreci yaşayan magmatik bir kayadır. Dahası, bu kayalar su, rüzgar veya buzullar gibi doğal kuvvetlerle taşınır ve daha sonra daha düşük bir yerde biriktirilir.

Oluşum sürecine bağlı tortul kaya türleri

Oluşum döngüsü sürecine bağlı olarak bu kaya aşağıdaki gibi üç bölüme ayrılmıştır.

a. Klasik tortul kaya

Bu kayaçlar, kimyasal bir döngü süreci yaşamadan sadece mekanik bir döngüsel işlemden geçer çünkü biriktirildikleri yerler hala aynı kimyasal yapıya sahiptir.

b. Kimyasal tortul kaya

Kimyasal tortul kaya türleri kimyasal bir döngü sürecinden geçer. Bu nedenle, kayalar yalnızca kimyasal bileşimde değişikliklere uğrar. Oluşan kimyasal döngü süreci CaCO3 + H2O + CO2 Ca (HCO3) 2'dir.

c. Organik tortul kayaç

Biriktirme döngüsü sürecinde, organik tortul kayaçlar, bitkiler ve hayvanlar gibi diğer organizmalardan etkilenir.

Çökelme yerine göre tortul kaya türleri

Çökelme yerine göre tortul kayaçlar aşağıdaki gibi dört kısma ayrılabilir.

 • Deniz Tortul Kayaları (deniz)

  Döngü sırasında denizde biriktiği bir tür tortul kaya türüdür.

 • Akarsu (nehir) tortul kaya

  Döngü sırasında biriktirme işleminin nehirde gerçekleştiği tortul kaya türü dahil

 • Sedimanter Kayaçlar Theistrik (kara)

  Döngünün çökelmesinin karada gerçekleştiği bir tür tortul kaya

 • Limnik tortul kayaç (bataklık)

  Döngü sırasında kayanın bataklıkta biriktiği tortul kayaçlar

Ayrıca şunu okuyun: 20'den Fazla Ulusal Kahraman: İsimler, Biyografiler ve Görseller [EN SON]

Taşınmanın kuvvetine bağlı olarak tortul kaya türleri

Taşıma kuvvetine bağlı olarak tortul kayaç aşağıdaki gibi dört kısma ayrılabilir.

 • Aerial / Aeolis Sedimanary Rocks (rüzgar gücü)

  Süreçleri rüzgar döngüsünden etkilenen tortul kayalara dahil edilir

 • Buzul Tortul Kayalar (buz gücü)

  İşlemleri buzdan etkilenen tortul kayaçlar

 • Sedimanter Kayalar Aqualis (hidroelektrik)

  Üretim süreci sudan etkilenen tortul bir kayadır.

 • Deniz Tortul Kayaları (deniz suyu gücü)

  Süreçleri denizden etkilenen tortul kaya türleri dahil

Metamorfik kayaçlar

Tortul kayaç yapma işlemi sırasında eşzamanlı olarak meydana gelen bir gaz karışımı olan sıcaklıkta bir artış ve basınçta bir artış vardır. metamorfik kayaç türleri şunları içerir:

Oluşum faktörlerine göre metamorfik kaya türleri

a. Kataklastik metamorfik kayaç

Mekanik deformasyona uğrayan, yani fay zonu boyunca birbirinden kaymış iki kaya bloğu olan bir tür metamorfik kayadır. Bu tür nadiren bulunur.

b. İletişim metamorfik kayaç

Temaslı metamorfik kaya türleri, magma veya magmatik kayaların yüksek sıcaklıklara girmesi yakınında ve küçük bir kapsama alanında oluşan kaya türleridir. Ortaya çıkan kaya, genellikle yapraklanma olmaksızın ince taneli kayadır.

c. Dinamo metamorfik kayaçlar (bölgesel metamorfoz)

Dinamo tipi metamorfik kaya, basınç faktörleri nedeniyle oluşur ve uzun bir süre, örneğin üzerinde uzun süre kayalar ile çökelmiş kil çökeltilerinden oluşur. Örneğin arduvaz (arduvaz), şist ve gnayslar.

d. Metamorfik kaya temaslı pnömatalit

Temaslı metamorfik kayaç tipinde, temas metamorfik kayaç değiştiğinde ve dinamo olduğunda başka malzemelerin ilavesi vardır. Örneğin kuvars topaz olur.


Dolayısıyla kayaların açıklaması, kayanın tanımını, türünü ve oluşum sürecini içerir. Faydalı olabilir.