1945 Anayasasının Sistematiği (Tamamlandı) Değişiklikler Öncesi ve Sonrası

sistematiği uud 1945

1945 Anayasası'nın sistematiği, 4 paragrafın ve 16 bölümden oluşan organ bölümlerinin (değişiklik öncesi) açılışını içerir. Bu arada, değişikliğin ardından 1945 Anayasası'nın sistematiği açılış ve 21 vücut bölümünden oluşuyordu.


1945 Anayasası, düzenleme yönetmeliklerini daha iyi hale getirmek için çeşitli değişiklikler yaptı. Bu değişiklik, 1945 Anayasasının yazım sistemini değiştirdi.

Peki, Değişiklik'ten önceki ve sonraki sistematiği nedir? Hangi kısımlarda değişiklik oluyor? Bu, 1945 Anayasasının başlangıcı mı yoksa sadece gövdesi mi?

Bu makaleyi dikkatlice dinleyin.

Tarihte Değişiklikler

Dünya Cumhuriyeti'nin Üniter Devleti tarihi boyunca, 1945 Anayasası 4 kez değiştirildi.

1999, 2000, 2001 ve 2002'de değişiklikler yapılmıştır. Basit bir ifadeyle, değişiklikler, önceki yasaları güncelleyerek veya tamamlayarak yasaları iyileştirme sürecidir.

Genel olarak, değişiklikler DPR ve diğerleri tarafından yürütülen kanun değişiklikleri olarak yorumlanır.

Değişiklikler, maddeler veya birkaç hüküm eklemek, revize etmek ve azaltmak şeklinde olabilir. Ancak tadilatlar aynen böyle yapılamaz, birkaç prosedür ve aşamadan geçmelidir.

Değişiklik ile 1945 Anayasası'nın önsözünde belirtilen ulusal hedeflere ulaşılabileceği umulmaktadır.

Dünya Ulusal Hedeflerini yazılı olarak adlandırabilir misiniz?

sistematiği uud 1945

Değişiklikler Öncesi 1945 Anayasasının Sistematiği

Değişikliklerden önce, 1945 Anayasasının sistematiği şunları içeriyordu:

  • 1945 Anayasasının Önsözü 4 paragraftan oluşmaktadır.
  • 1945 Anayasası'nın ana gövdesi 16 Bölüm, 37 Madde, 49 Paragraf, 4 Geçiş Kuralları Maddesi ve 2 Ek Yönetmelikten oluşmaktadır.

Değişiklikler Sonrası 1945 Anayasasının Sistematiği

Değişikliklerden sonra 1945 Anayasası'nın sistematiği şu şekildedir:

  • 1945 Anayasasının Önsözü hala 4 paragraftan oluşmaktadır.
  • 1945 Anayasasının Bölümleri, 21 Bölüm, 73 Madde, 170 Paragraf, 3 Geçiş Kuralları Maddesi ve Ek Yönetmeliklerin 2 Maddesi halinde.
Ayrıca şunu okuyun: Matris Çarpımı - Formüller, Özellikler ve Örnek Problemler

Sonuç olarak, geçmişte MPR gibi yüksek bir kurum yok. Dünya, etkili bir başkanlık sistemini benimsemiştir.

Sistematik Değişim

Birkaç kez değişiklik yapılmasına rağmen, 1945 Anayasasının başlangıcı değişmedi. Gövde, gelişime göre değişen kısımdır.

Değişiklikten önce, 1945 Anayasası'nın gövdesi 2 ek yönetmelik, 4 geçiş maddesi, 49 paragraf, 37 madde ve 16 bölümden oluşuyordu.

Bu, değişiklikten sonraki bedenden, yani 3 geçiş kuralı, 170 paragraf, 73 madde ve 21 bölümden oluşan ek paragrafların kaybından çok farklıdır.

Dolayısıyla ayetlerin, bölümlerin veya bölümlerin azaltılması ve eklenmesi nedeniyle değişiklikler meydana gelir.

Ir. Soekarno tarihi unutmamamı söyledi. Bu nedenle, değişiklikleri bilmelisiniz, çünkü değişiklikler sebepsiz olarak gerçekleşmez.

Değişikliklerin bir ülke üzerinde büyük etkisi var. 1945 Anayasası'nın sistematiğini değiştirmenin yanı sıra, değişiklikler siyasi sistemi de değiştirebilir.