Ekonomik Etmenler Neden Sosyal Hareketliliğin Önündeki Engellerdir? (TAM cevap)

ekonomik faktörler sosyal hareketliliği engelliyor

Ekonomik faktörlerin sosyal hareketliliğin önünde neden bir engel haline gelmesinin nedeni, ekonomik koşulların bir kişinin eğitim, işletme sermayesi veya belirli bir eğitim alma durumunu etkileyebilmesidir; bu, bir iş bulmak ve iyi bir dikey sosyal hareketlilik elde etmek için çok önemlidir.

Sosyal Hareketlilik

Sosyal hareketlilik, bir kişinin sosyal hayatta gerçekleştirdiği sosyal bir harekettir.

Sosyal hareketlilik aynı zamanda sosyal hiyerarşik pozisyonlar (dikey sosyal hareketlilik) veya pozisyonları değişmeyenler (yatay sosyal hareketlilik) arasındaki ilişkiyle yakından ilgilidir.

Dikey Sosyal Hareketlilik

Dikey sosyal hareketlilik, sosyal statüde daha yüksek (yukarı) veya daha düşük (aşağı) olabilen bir değişimdir. Bu, bir kişinin veya grubun sosyal statüsünün daha önce eşit olmayan başka bir sosyal statüye dönüştüğü anlamına gelir.

Yatay Sosyal Hareketlilik

Yatay sosyal hareketlilik, sosyal statüyü değiştirmeyen veya önceki koşullarda kalan bir kişi veya grupta sosyal statüdeki bir değişikliktir.

Daha önce tartışıldığı gibi, neden ekonomik faktörlerin sosyal hareketliliğin önünde bir engel haline geldiği, bunun nedeni ekonomik faktörlerin sosyal hareketlilikte çok önemli bir role sahip olmasıdır.

  • Bir kişinin ekonomik seviyesi ne kadar yüksekse, sosyal hareketliliği artırmaya yardımcı olan erişim elde etmesi o kadar kolay olacaktır. Örnekler eğitim, öğretim ve işletme sermayesini içerir.
  • Bunun tersi de olur: Bir kişinin ekonomik seviyesi ne kadar düşükse, sosyal hareketliliği çekmeye yardımcı olan erişim elde etmesi o kadar zor olur. Böylece kişinin sosyal durumu durağan veya değişmeden kalacaktır.
Ekonomik faktörler neden sosyal hareketliliğe engel oluyor?

Ekonomik faktörlerin neden sosyal hareketliliğe engel teşkil ettiğine bir örnek

Ekonomik faktörlerin sosyal hareketliliği neden engellediğine dair örnekler aşağıdaki gibidir.

Ayrıca şunu okuyun: Sosyo-Kültürel Değişim - Tam Tanım ve Örnekler

Bir kişinin maddi durumu iyi ise, iyi okullara ve üniversitelere gidebilir. Bu iyi okulda, bir kişi iş dünyasını destekleyebilecek pek çok bilgi, beceri ve yetenek edinebilir.

Böylelikle iyi bir iş bulması ve yüksek bir maaşı olması onun için daha kolay olacaktır. Bu nedenle, yüksek işi ve geliri nedeniyle kalitesi veya sosyal statüsü nedeniyle sosyal hareketliliği gerçekleştirmeyi daha kolay bulacaktır.

Bunun tersi, eğitim almakta zorlanacak fakir ekonomilere sahip insanlar için de geçerlidir. Ve dolayısıyla toplumsal seferberliği yürütmesi onun için zor olacaktır.

ilkokul eğitimine ilişkin sosyal hareketlilikteki ekonomik faktörler

Unutulmamalıdır ki, 1945 Anayasası (UUD) Madde 31 Paragraf 1 ve 2'de yazılı olan eğitim hakkı, temelde tüm Dünya vatandaşlarının hakkıdır, çünkü hükümetin tüm insanlara eğitim vermesi gerekir.