İnsan Salgı Sistemi, Etkili Organlar + Nasıl Çalışır

insanlarda salgı sistemi

Salgı sistemi, vücut tarafından halen kullanılan bezlerin, genellikle enzim ve hormon şeklinde salgılanan maddelerin atılması işlemidir.

Salgı sistemi, hücrenin içinden üretilen molekülleri hücre dışına taşıyarak organizmaların aktif olarak gerçekleştirdiği süreci ifade eder.

Salınan maddeler genellikle enzimler ve hormonlar gibi işlevsel proteinler biçimindedir, ancak steroidler gibi protein olmayan maddeler biçiminde salınan maddeler de olabilir. Bu süreç, atık ürünlerin vücut dışına atılmasını içeren atılmadan farklıdır.

Bu salgı sistemindeki organlar ve nasıl çalıştıkları hakkında daha fazla ayrıntı için aşağıdaki makalenin açıklamasına bakalım.

Salgı Sistemini Etkileyen Organlar

Salgı sistemi

İnsan organlarındaki salgılama, vücuttaki karmaşık biyokimyasal süreçleri düzenlemenin yanı sıra enzim ve hormonları salmayı hedefler, ayrıca vücut dokuları da hücrelerde nem ve yağlamayı sürdürmek için çeşitli maddeler salgılar.

Hücrenin içinde, Golgi aygıtı ve ilgili salgı parçaları, salgı maddelerinin üretimi ve salınmasından sorumlu yapılar olarak kabul edilir. Salgıların çoğu hücrelerde meydana gelir ancak dışarıda terleme ve gözyaşı gibi bazı salgılar da vardır.

Salgılanan madde genellikle diğer hücrelere kısa veya uzun mesafe için bir sinyal görevi görür. Örneğin, nöronlar, diğer nöronlara mesajlar gönderen nörotransmiterler salgılarlar ve endokrin bezler, vücut boyunca kan dolaşımından akan çeşitli hormon türlerini salgılar. Uzun mesafe sinyalleri, üreme organları, böbrekler ve metabolizma gibi çeşitli işlevlere sahip olabilir.

Diğer bazı durumlarda, salgılanan maddeler bir organ veya dokuda, örneğin mide organında önemli bir role sahiptir. Mide bezi, mide asidi salgılayan üç farklı hücre tipine sahiptir. Mukozal hücreler yağlayıcı mukus salgılar, Parietal hücreler hidroklorik asit salgılar ve ana hücreler enzim pepsini salgılar. Ortaya çıkan tüm maddeler midede yiyeceği parçalamak için birlikte çalışır.

Ayrıca okuyun: İdeal vücut ağırlığı nasıl hesaplanır (Kolay formül ve açıklama)

Salgı sistemi nasıl çalışır?

Salgı sistemi, hücre tipine ve taşıdığı maddelere bağlı olarak çeşitli yollarla meydana gelebilir.

Sonunda salgılanan madde hücre zarından salınır, bazı durumlarda salgılanan madde zar içinden girer.

Salgı sisteminin nasıl çalıştığına dair daha fazla ayrıntı için, işte insanlarda salgı sisteminin ana yolları.

1. Endoplazmik-Golgi Reticulum ve Porozomlar

Salgı sistemi

Endoplazmik retikulum-Golgi yolunda salgı, salgı maddeleri önce endoplazmik retikulumda (ER) üretilir ve daha sonra iki lipid tabakasından oluşan küresel bir taşıma sisteminden girer.

Ayrıca, kamyonlar kullanılarak nakliye paketindeki etiketler gibi salgı veziküllerinde değişikliklerin yapılacağı Golgi gövdesine gider.

Bu salgılama yolunu düzenleyen kısım çok önemlidir çünkü proteinleri sitozoldeki kimyasal koşullardan ayrı tutmak için yararlıdır çünkü bazı istenmeyen proteinlerin yapısını ve işlevini değiştirebilecek kimyasal reaksiyonlara neden olabilirler.

Golgi aparatından geçtikten sonra salgı damar sistemi, yükünü hücre iskeleti boyunca, yapı ile etkileşimin şaft içinde gerçekleştiği hücre zarına taşıyacaktır.

Porozomlar, hücre zarında bulunan küçük koni benzeri delikler şeklinde birleştirilmiş gözeneklerdir.

Yukarıdaki resim salgılanacak maddelerin şafta taşınmasıdır, bu işlem hücre zarında (plazma zarı olarak bilinir) gerçekleşir.

2. Taşıma membranı

Bazı durumlarda, sitozolde bulunan proteinler, protein taşıyıcıları yani ekzositoz yoluyla hücre zarına hareket eder.

Bu meydana geldiğinde, kesecikler içinde kapsüllenmezler, ancak özel proteinler tarafından hücre zarına doğrudan taşınırlar.

Ayrıca şunu okuyun: Stil Danışmanları için Formüller ve Soru Örnekleri + Tartışma

3. Lizozomlar

Lizozomlar, hücre içi sindirimde önemli organeller olmalarına rağmen, salgı sisteminde de rol oynarlar. Pigment hücreleri ve kan kök hücreleri gibi belirli hücre tiplerinde lizozom salgılama yolları sıklıkla kullanılır.

Füzyon işleminde farklı protein dizileri kullanılmasına rağmen, salgı maddelerinin taşınması gibi, lizozomlar da içeriklerini serbest bırakmak için hücre zarıyla birleşebilirler.

Bu, insan organlarındaki salgı sisteminin ve nasıl çalıştığının bir açıklamasıdır. Faydalı olabilir!