Risk Yönetimi: Risk Yönetiminin Tanımı, Türleri ve Aşamaları

risk yönetimi

İstenmeyen riskleri ve etkileri ortadan kaldırmak için belirleyerek, analiz ederek, değerlendirerek ve en aza indirerek riskleri koordine eden risk yönetimi faaliyetleri.

Elbette çeşitli faaliyetlerin yürütülmesinde kendi riskleri vardır. İhmal edilme riskinin varlığından kaçınılmalıdır. Aslında, belirli bir tedavi ile aşılması gereken risk kesinlikle budur.

Risk, devam eden bir sürecin veya geleceği tahmin edilen olayların bir sonucudur.

Özellikle belirsizlik durumlarında veya VUCA ( Volalite, Belirsizlik, Karmaşıklık, Belirsizlik ) olarak adlandırılırsa , risk yönetimini uygulamak çok önemlidir.

Risk yönetimi ile ilgili olarak, aşağıda risk yönetimi aşamalarının tanımları, türleri ve tam bir açıklaması yer almaktadır.

Risk Yönetiminin Tanımı

risk yönetimi

Risk yönetimi, istenmeyen riskleri ve etkileri ortadan kaldırmak için riski belirleyerek, analiz ederek, değerlendirerek ve en aza indirerek koordine eden bir faaliyettir.

İş hayatında risk yönetimi, bir işi yürütürken dikkatli hesaplamalara ihtiyaç duyduğu için çok önemlidir. İşletmede risk yönetimi, işletmedeki nakit akışı riskinin üstesinden gelme koşullarını belirleme süreci anlamına gelir.

İşletmede yönetim faaliyetleri, işin gidişatını sürdürmek için gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Düzgün yönetilmezse, işadamı için iflasa ölümcül sonuçları olacaktır.

Risk Yönetimi Türleri

Risk yönetimi

Parasal

Mali varlık iyi yönetilirse işler iyi işleyecektir. Bunun bilinmesi gerekiyor, çünkü işletmenin temel amacı mümkün olduğunca çok kar elde etmektir.

Finansal riskin sonuçları ölümcüldür çünkü genellikle iş yapmada başarısızlıklar, finansın yönetilememesi nedeniyle ortaya çıkar. Dağınık nakit akışı koşulları , düzensiz mali kayıtlar, borç gecikmeleri, işletme için finansal risklerin nedenlerinden bazılarıdır.

Ayrıca şunu okuyun: 100'den Fazla Standart ve Standart Olmayan Kelime + Açıklama [GÜNCELLENMİŞ]

Finansal riski önlemek için, her iş kurduğunuzda finansal konulara dikkat etmeniz gerekir. Bunların arasında likidite, kredi ve vergiler var.

Operasyonel

Operasyonel riskin türü, işletmedeki iç süreçlerle ilgili bir durumdur. Bu risk, beklenmedik felaketlerin meydana gelmesi için optimize edilmemiş bir sistem olan insan hatası ( insan hatası ) nedeniyle ortaya çıkabilir .

Bu nedenle, bu tür operasyonel riskin üstesinden gelmek için, düzenli olarak dikkatlice hesaplamak gerekir.

Bu nedenle, iş seyahatinde olanlar, ortaya çıkan veya oluşacak operasyonel risklerle karşılaşma konusunda daha dikkatli olacaklar.

Stratejik

Stratejik risk yönetimi, bir işletmede karar verme riskiyle ilgilenen bir yönetim şeklidir.

Karar vermede bir hata varsa, sorunsuz bir iş süreci ile sonuçlanacaktır.

Risk Yönetimi Aşaması

Risk yönetimi

Risk yönetiminin çok önemli olduğunu bildikten sonra, işte risk yönetiminin yönetilmesinde yapılması gereken adımlar.

1. Risklerin belirlenmesi

Karşılaşılan riskleri tahmin etmeden önce bu riskleri belirlemelisiniz. İş sürecinde ortaya çıkan olası riskler.

Bu, ekonomik, sosyal, düzenleyici vb. Gibi çeşitli açılardan görülebilir.

2. Riski Değerlendirin

Risk tanımlama aşamasını gerçekleştirdikten sonraki süreç, olası her riskin değerlendirilmesidir . Bu risklerin etkisinden anlaşılabilir.

Ek olarak, riskin kaç kez oluşma olasılığı da hesaba katılmalıdır. Riskleri uygun şekilde değerlendirmek, çeşitli riskleri önceliğe göre yerleştirmek için yapılır.

3. Yönetim

Risklerle karşılaşıldığında, bu risklere verilen yanıt doğru hedefe yönelik olmalıdır. Bir iş adamının risk yönetimi veya müdahalesi, ortaya çıkan her bir riske yanıt vermek için eksiksiz bir yol portföyü oluşturmak için çok önemlidir.

Ayrıca şunu okuyun: Etoburlar, Otçullar, Omnivorlar: Açıklamalar, Özellikler ve Örnekler

İşte iş dünyasında riske nasıl yanıt verileceği:

a. Riskten kaçınma

Oluşabilecek risklerden kaçınmak için harekete geçin. Örneğin, çalışan bağlılığı ile ilgili bir endişe olduğunda, katı bir yeni çalışan seçimi ile beklenmelidir.

b. Risk azaltma

Ortaya çıkan etkiyi azaltmak. Bir örnek, dahili şirket üzerindeki rutin kontroldür.

c. Transfer riski

Riski sigorta gibi diğer taraflara devrederek riski yönetme eylemi.

d. Risk Tutma

Bu risklerle başa çıkarak risk yönetimi. Risk kontrolden çıkabilir ve bununla baş etmenin son yolu onunla yüzleşmektir. Bir örnek, doğal afet riskidir.

4. Uygulama

Tutumu belirledikten sonraki adım, uygulamadır. Ardından, yürütülen bir iş veya projede risk yönetiminin çeşitli aşamalarını uygulama zamanı.

5. Değerlendirme

Bir faaliyetin son aşaması değerlendirmedir. Gelecek projede aynı risk hatalarının tekrarlanmaması için değerlendirme yapılması önemlidir.

Ayrıca risk yönetiminde atılan adımların doğru olup olmadığını değerlendirmek için değerlendirme önemlidir.

Doğru değilse, risk yönetimi, bir riskle yüzleşmek için doğru tutum olarak yeniden formüle edilmelidir.


Bu, tanımı, türleri ve aşamalarını içeren risk yönetiminin bir açıklamasıdır. Umarım bu yararlıdır.