24+ Kömürün Ömür Boyu Faydaları (TAM)

Kömürün faydaları, bir enerji kaynağı olarak, elektrik üretmek, çimento endüstrisini desteklemek, aktif karbon üretmek, silikon ve diğerleri olup, bu makalede tartışılacaktır.

Kömür, insan yaşamı için pek çok fayda sağlayan bir doğa ürünüdür.

Kömür; karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen ve sülfür elementlerinden oluşan tortul bir kayadır.

Bu kömür yanıcıdır, organik tortudan, çoğunlukla bitki kalıntılarından oluşur ve eritme işlemi ile oluşur.

Kömür, birçok insanın günlük yaşamında ihtiyaç duyduğu doğal bir üründür.

Kömürün hissedebildiğimiz faydalarından bazıları şunlardır:

1. Gaz ürünleri üretin

Yerdeki kömürün faydaları doğrudan doğalgaz üretebilir.

Doğal kömürün ürettiği doğal gazın çıkarılması süreci, sofistike bir teknolojik araç gerektirir.

Saf kömürden üretilen doğal gaz maden sahalarında işlenecek ve örneğin endüstriyel yakıtlar, gaz santralleri ve hidrojen ve dizel ürünleri gibi çeşitli ürünlere dönüştürülebilecek.

Doğal kömürden gaz alan bu teknoloji, dünyanın çeşitli ülkeleri tarafından uygulanmaktadır. Kömürü çeşitli uygulamalarda kullanan birkaç ülke arasında Çin, Avustralya, Hindistan, Japonya ve ayrıca Dünya bulunmaktadır.

2. Alüminyum endüstriyel ürünler için destekleyici yakıt

Kömür, alüminyum endüstrisini destekleyen yakıtlardan biridir. Çok yararlı.

Bu malzeme, çelik endüstrisinin faaliyetlerinde demir oksidasyon işleminin bir yan ürünü olarak elde edilebilir. Bu kömürün faydaları, yüksek ısı üretecek demir oksidasyon işlem sürecini destekleyecektir.

Ortaya çıkan çelik, kalitesine göre ayrılacaktır. Daha sonra belirli çelik gereksinimleri olmayan ürünler alüminyuma geri işlenecektir.

Kömürden gelen gaz ve koklaşabilir ısı, tarım endüstrisi, mutfak eşyaları, inşaat ve diğer endüstriler gibi çeşitli endüstriler için kullanılan alüminyum ürünleri üretebilmeleri için birkaç çelik ürünü ayırabilir.

3. Sıvı yakıt olarak

Petrol, birçok insanın ihtiyaç duyduğu yakıtlardan biridir ve bolca kullanılırsa arzı hızla tükenecektir.

Petrol, eski insan ve hayvan fosillerinden gelir. Bu nedenle, petrol kaynaklarının geri dönmesini beklemek yüzlerce hatta binlerce yıl alacaktır.

Aslında kömür, yağ yakıtının yerini alabilecek bir sıvı yakıt olarak da kullanılabilir.

Temel olarak, kömürün sıvı yakıta dönüştürülmesi ve faydaları, daha sonra yüksek sıcaklıklarda çözünen toz halindeki kömürü veya yığınları değiştirecektir.

Bu sıvı kömür ürünü, yeniden işlenerek rafine edilebilir ve kalitesi doğrudan petrol rafinerilerinden aldığımız petrolden daha iyi olsa bile süper kaliteli akaryakıt üretebilir.

Ancak maalesef yakıt kaynağı olarak kömürün kullanılması süreci pek çok ülke tarafından yaygın olarak uygulanmamaktadır.

4. Elektrik için bir güç kaynağı olarak

Kömürün en önemli faydalarından biri de elektrik üretimi için enerji kaynağı olmasıdır.

Kömürün faydaları

Genel olarak, elektrik üretimi için ortak enerji kaynaklarının hidroelektrik santraller, buhar santralleri, güneş santralleri ve kömürle çalışan santraller olduğunu biliyoruz.

Buhar santralleri, dünyadaki ana elektrik enerjisi kaynağıdır.

Elektrik üretmek için bu kömür sıcak buhara dönüştürülür ve bir elektrik jeneratör türbinini çalıştırarak elektrik üreten bir güç kaynağı haline gelir.

İşlem iki kez yapılacağı için çok ekonomiktir. Ayrıca üretilen güç 400 bin volt gerilime ulaşıyor, bu şaşırtıcı değil mi?

5. Çimento ürünleri endüstrisine yardımcı olmak

Kömür aynı zamanda çimento üretim sanayinde faydalı olan bir tarım ürünüdür, hatta hammadde olduğu söylenebilir.

Ayrıca şunu okuyun: Limonun tadı neden ekşidir?

Malzeme olarak hammadde olmasa da yanma işleminde kömürün faydalarından yararlanılır.

Hepimizin bildiği gibi, çimentonun insanlar tarafından gerçekten ihtiyaç duyulan bir malzeme olduğu, burada inşaat veya inşaat yapımında hammaddelerden biri çimentodur.

Çimentonun kendisi kalsiyum karbonat, demir oksit, alüminyum oksit ve silis karışımından yapılmıştır. Kömür, bu malzemeleri çimento oluşturmak üzere işlemek için vatana ihanet eden bir bileşen görevi görür.

Bu kömürle yapılabilir, çünkü kömür çok yüksek sıcaklıklar üretebilir, hatta 1500 º Celsius'a ulaşabilir.

6. Çelik ürün endüstrisine yardım etmek

Çelikten, tıbbi cihazlar, tarım ekipmanları, ulaşım ekipmanları ve hatta evlerde kullanılan makineler gibi günlük insan yaşamına yardımcı olabilecek çeşitli ürünler üretilebilir.

Çelik endüstrisi çok önemli. Çelik endüstrisinin kömürün mevcudiyetine çok bağlı olduğunu birlikte bilmemiz gerekiyor.

Genellikle yakıt olarak kömür kullanılır, bu çelik endüstrisinde kömür çok önemli bir rol oynar. Ham çelik üretiminde çoğunlukla koklaşabilir taş kömüründen kömür metalurjisi kullanılmaktadır.

Bu çeliğin üretimi hem karbon hem de demir içerir. Bu karbon, demir malzemeyi ısıtmak için gereklidir ve onu çeliğe dönüştürecektir.

Kömürden yapılan karbon çok yüksek ısı üretecek ve böylece çelik üretimini destekleyecektir.

7. Kağıt endüstrisine yardımcı olun

Kağıt endüstrisi dünyada yaygın olarak mevcuttur. Kağıt ihtiyacının da çok fazla olduğu yadsınamaz. Kağıt çoğunlukla ağaçlardan üretilir.

Kağıt, odundan hücre lifleri şeklinde ana bileşenden yapılır. Ahşaptan bu lif hücreleri çok karmaşık bir işlemden sonra elde edilebilir.

Bu çok karmaşık işlem, sonunda belirli bir boyuttaki elyaf bölümlerini ayırabilecektir.

Kömür bu durumda çok kalitelidir çünkü kömürün ürettiği ısı kağıt hammadde endüstrisi için kullanılan bir elyaf işleme makinesinde çok kararlıdır.

8. Kimya endüstrisi

Çeşitli süreçlerden geçmiş kömür, insanlara da birçok fayda sağlayan yan endüstriler üretebilir.

Kömürün bir enerji kaynağı olarak işlenmesinin sonucu, çok küçük boyutlu çok ince bir kömür tozu üretebilir.

Bu çok küçük toz halindeki kömür ürünü, fenol ve benzen gibi çeşitli başka malzemeleri yapmak için kullanılabilir.

Fenol ve ayrıca benzen birçok kimya endüstrisi için çok önemlidir.

9. İlaç Endüstrisi

İlaç endüstrisi, tıp dünyasında kullanılan ilaçları basan bir endüstridir.

İlaç endüstrisi için çok önemli bir role sahip olan kömürün bir madencilik malzemesi olduğunu kim düşünebilirdi?

Kömür yan sanayinden üretilen çeşitli kimyasal ürünler, aslında ilaç üretiminde ana bileşenler olabilir.

Kimyasallara dönüştürülmüş işlenmiş kömür ürünleri gibi, bu kimyasallar da yeniden işlenir ve ilaç olarak kullanılabilmeleri ve kullanılabilmeleri için sofistike teknolojiyle çeşitli rafine işlemlerinden geçirilir.

O halde kömür içerikli malzemelerle yapılan ilaçlar güvenle tüketilebilir mi? Sakin olun, çünkü bu endüstri çeşitli sertifikalardan geçmiştir, bu nedenle farmasötik üretimi desteklemek için güvenli, hatta çok güvenli olarak sınıflandırılmıştır.

10. Silikon metal üretimi

Silikon metal, çeliğin kömür işlenmesinin bir yan ürünüdür.

Silikon metal, sıvı yakıt üretim endüstrisini desteklemede rol oynayan çeşitli bileşenler üretebilir.

Bu sıvı yakıtlar örneğin motor yağlayıcıları, reçineler ve çeşitli güzellik veya kozmetik ürünlerdir. Belirli ürünleri üretmek için bu silikon işleme süreci, doğrudan kullanılamaması için bir arıtma işlemi ile işlenmelidir.

11. Aktif karbon üretimi

Aktif karbon, adını nadiren duyduğumuz bir üründür.

Aktif karbon, hava kalitesi işleme makinelerinde ve diyaliz makinelerinde yaygın olarak kullanılan filtre çalışma sistemlerini desteklemek için kullanılan bir üründür.

Bu aktif karbon, elektrik santrali endüstrisindeki kömür yanma kalıntılarından, endüstriyi çalıştırmak için yanma ürünlerinden ve artık kömür yakıtının kendisinden üretilir.

12. Takviye malzemesi üretimi

Kömür, çelik endüstrisinde yanma için kullanılır.

Bu batibaraların ürettiği ısı, çelik ürünleri kalite veya sertliklerine göre ayırabilir.

Çelikten elde edilen yan ürün, yumuşak çelik veya alüminyum üretecektir. Bu sertleştiriciler, ulaşım ve spor gibi endüstriyel ekipmanların imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca şunu okuyun: Kullanılmış şişelenmiş suyu tekrar tekrar kullanmanın tehlikeleri

13. Lif üretimi

Kömür ayrıca naylon ve suni ipek gibi lifli malzemelerin üretiminde de yararlıdır.

Bu iki elyaf, plastik imalat endüstrisinde önemli bir rol oynamaktadır. Kömür, yanma malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Kömürün ürettiği ısı, plastik cevherinin işlenmesini destekleyecektir.

Plastik peletlerden işlemenin yan ürünleri, plastik atıklardan elde edebileceğimiz özel lifler oluşturabilir. Elde edilen lifler daha sonra suni ipek ve naylon haline getirilecektir.

14. Metanol üretimi

Çeşitli endüstrilere güç sağlamak için yaygın olarak kullanılan bir sıvı yakıt biçimi metanoldür.

Metanol, halen toprakta bulunan kömürün gaza dönüştürülmesi işleminden elde edilir. Bu işlem, daha sonra saflaştırılan ve metanol üretebilen sıvı bir malzeme biçiminde bir yan ürün üretir.

15. Naftalin Üretimi

Biri naftalin olan sıvı halde kömürle işlenmiş ürünler vardır.

Naftalin, kömürün işlenmesinden elde edilen özel bir kimyasaldır.

Ezilmiş kömür, ince bir toz formunda bir yan ürün üretecektir. Bu ince toz daha sonra naftalin ürünleri üretebilmesi için rafine edilir.

16. Fenol Üretimi

Fenol, endüstriyel dünyada makinelere güç sağlamak için yaygın olarak kullanılan bir akaryakıt ürünüdür.

Bu fenol, genellikle saf yağdan elde edilen kimyasalların kullanımından tasarruf edebilmektedir. Bu fenol, ince bir toz formunda kömür katranından üretilir.

17. Benzen üretimi

Benzen aynı zamanda sıvı bir yakıttır, ancak kullanımı dünyada ulaşım endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu benzen, ince bir toz üreten kömürün yeniden işlenmesinden elde edilir.

Bu benzen genellikle madencilik veya enerji üretimi için kömürün işlenmesinden elde edilir.

18. Tarımsal gübre üretimi

Kimyasal tarımsal gübreler, işlenmesinde kömürün faydalarından ayrılamaz.

Tarımsal gübre üretimi her zaman özel gaz veya kömürden sağlanabilen özel yanma gerektirir. Kömür yakma artıklarının yan ürünlerinden bile birkaç çeşit kimyasal ürün üretilir.

Kimyasal gübreler için malzeme oluşturabilmeleri için çeşitli türlerdeki kömür yan ürünleri özel ekipman kullanılarak rafine edilecektir.

19. Amonyak tuzlarının üretimi

Amonyak tuzu, kömür işlemenin sonucudur.

Daha sonra koka uyum sağlamak için fırından çıkan buhar veya gaz, amonyak tuzu üreten şeydir.

Bu ürün daha sonra tarımsal gübreler veya diğer kimyasallar gibi birçok kimya endüstrisinde özel bir bileşen olarak önemlidir.

20. Nitrik Asit Üretimi

Nitrik asit, kömür koklaşabilir fırın gazı ürünlerinden üretilen bileşenlerden veya yan ürünlerden biridir.

Çeşitli endüstrilerde yanma sürecinden geçen kömür, bu kömür koklaşabilir malzemeyi üretecektir. Daha sonra kok kömüründen gelen buhar nitrik asit formuna dönüştürülecektir.

21. Çözücü üretimi

Aslında çözücüler sabun, kimyasal ve ilaç üretiminde önemli rol oynayan malzemelerdir.

Günümüzde bile çeşitli endüstrilerde kullanılan çözücüler ancak kömür işlemeden elde edilebilmektedir.

Bu çözücü, doğrudan kömür kaynağından gazlaştırma işlemi veya gaz çıkarma gibi kömür işleme sürecinden elde edilir.

Bu madde, gaz çıkarma işleminde üretilen özel bir buhardan elde edilir.

22. Boya üretimi

Sadece çözücüler değil, aynı zamanda kömür de boya üretiminde rol oynar. Sentetik boyalar, hazır giyim endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bazı kimyasal boyalar ve özel boyalar, aslında çok küçük boyutlu bir toz oluşturmak için kömürün öğütülmesi işleminden elde edilir. Daha sonra bu toz ürün yeniden işlenecek ve birkaç özel renk oluşturucu ile karıştırılacaktır.

Kömür işlemeden elde edilen sentetik boyaların diğer malzemelerle üretilenlere göre daha yüksek düzeyde güvenlik ve kaliteye sahip olduğunun kanıtlandığını birlikte bilmemiz gerekir.

23. Plastik üretimi

Kömür, plastik endüstrisinde yakıt olarak çok destekleyicidir.

Bu kömürün ürettiği ısı, plastik cevherinin birkaç bileşenini düzgün şekilde yakabilir. Bu kömürün ısısı özeldir, bu nedenle plastik kalitesini korumada çok iyidir.

Plastikleri renklendirmek için kullanılan bazı boyalar da kömür işlemeden elde edilir.

24. Sabun malzemeleri

Kömür, sabun yapımında yararlı bir bileşen veya bileşendir.

Sabun endüstrisi fabrikası, kömürün işlenmesinde bir yan ürün gerektirir. Bu yan ürün yalnızca yanma sürecinden geçen ve son aşamaya kadar rafine edilen kömürden elde edilir.

Bu kömür işlemeden elde edilen bazı yan ürünler, sabun aroması için bir çözücü veya bağlayıcı görevi görür.

25. Aspirin Ürün Bileşenleri

Aspirin ürünleri, ağrıyı hafifletmek ve diğer çeşitli hastalıkları hafifletmek için tıp dünyasının sonuçlarından biridir.

Aslında bu aspirin ürününde kömür de bulunmaktadır. Aspirin işleme, kömür yakmaktan elde edeceğimiz birkaç bileşen gerektirir.

Ve genellikle bu işleme ilaç endüstrisinde değil kimya endüstrisinde yapılır.

Referans

Kömür kullanımı - Dünya Kömür Birliği