Daire Alanı Formülü (TAM) + Örnek Problemler ve Tartışma

bir daire için alan formülü

Bir Çemberin Alanı Formülü A = π × r²'dir. Burada A = Çemberin alanı, π = sabit pi (3.14) ve r = çemberin yarıçapı. Şimdi bir çember için alan formülünü öğrenmeden önce, çemberin temel anlayışını bilmemiz gerekiyor.

Daire, iki boyutlu bir nesne veya merkez noktasından aynı mesafeye sahip bir dizi noktadan oluşan bir düzlemdir.

Çemberin merkezinde, çemberin merkezi denen bir nokta vardır, çemberin merkezi, çemberin merkezi ile dış noktası arasındaki mesafenin çemberin yarıçapı olarak adlandırıldığı bir çember için referans noktası olur . Bu arada merkezden geçen en dış noktalar arasındaki mesafeye dairenin çapı denir .

bir daire için alan formülü

Bir dairenin çapı, dairenin yarıçapının iki katıdır

d = 2 xr

Bilgi:

r = yarıçap

d = çap

Daire Alanı

Bir dairenin alanı, bir daire içinde ne kadar alan olduğunun bir ölçüsüdür. Bir çemberi hesaplamak için π " phi " sabitine ihtiyacımız var . Phi'nin tanımı, K dairesinin çevresinin 22/7 olan veya genellikle 3,14'e yuvarlanan d çapına oranından bir sabittir.

π = C / d

Bir dairenin alanı için formül, formülün olduğu çemberin yarıçapı ile belirlenir.

Bir = π x r2

Bilgi:

K = çemberin çevresi

d = çap

r = yarıçap

π = phi (22/7 veya 3.14)

Bir dairenin alanı için formül

Bir dairenin alanı formülünü kullanan örnek problemler

Örnek Problem 1

Bir dairenin 28 cm çapında olduğunu biliyorsunuz. Çemberin alanı nedir?

Cevap:

d = 28 cm

r = d / 2 = 14 cm

Daire alanı

Bir = π x r2 = 22/7 x 142 = 616 cm2

Örnek Problem 2

Bir daire 154 cm2 alana sahiptir. Çemberin yarıçapı nedir?

Cevap:

U = 154 cm2

Bir = π x r2

r2 = A: π = 154: (22/7) = 49

r = √49 = 7cm

Ayrıca şunu okuyun: 1 Kg Kaç Litre? Aşağıdaki tam tartışmaÖrnek bir dairenin alanı için formül nasıl hesaplanır

Örnek Problem 3

Bir dairenin çevresi 314 cm'dir. Çemberin çapını hesaplayın!

Cevap:

K = 314 cm

π = C / d

d = C / π = 314 / 3.14 = 100 cm

Örnek Problem 4

Bir uçak bir bomba düşürür. Bomba, 7 km'lik bir patlama yarıçapı ile kusursuz bir daire içinde patladı. Patlamadan etkilenen alan nedir?

Cevap:

r = 7 km

Bir = π x r2 = 22/7 x 72 = 154 km2

Yarıçap, yarıçap için başka bir terimdir

Yani patlamadan etkilenen alan 154 km2 oldu.


Örnekler ve çözümlerin yanı sıra bir dairenin alanı hakkında çok fazla tartışma. Umarım bu sizin için yararlı olabilir

Referans

  • Khan Academy - Çember Alanı
  • Daire Alanı - Wikipedia