Kimyasal çözeltilerin tanımı ve türleri ve bileşenleri

kimyasal çözüm

Kimyasal çözelti, iki veya daha fazla maddeden oluşan homojen bir karışımdır. Çevremizde meydana gelen reaksiyonların çoğu sulu solüsyonlar (su çözücü) şeklindedir.

Ve aslında gaz veya katı şeklinde çözümlerin de olduğu yadsınamaz.

Örneğin gaz şeklindeki çözelti soluduğumuz serbest havadır. Serbest hava, Azot gazı (N 2 ) ve oksijen gazı (O 2 ) gibi çeşitli gazların karışımından oluşur . Katı bir çözelti örneği, bakır ve çinko kombinasyonunun bir sonucu olan pirinçtir.

Çözelti içinde, kullanılan çözücü su olduğunda buna sulu çözelti (sulu) denir. Bu arada, kullanılan çözücü sudan farklı ise susuz çözelti olarak adlandırılır.

Çözüm bileşenleri

Kimyasal bir çözeltinin bileşenleri çözücü ( çözücü ) ve çözücüdür ( çözünen ). Örneğin şeker çözeltisi, şeker çözeltisindeki su bir çözücü iken şeker bir çözünen maddedir.

Çözeltide artık çözünen ve çözücü parçacıkları arasında ayrım yapamayacağımızı unutmayın.

Çözücü, daha büyük miktarda çözeltinin bileşenidir. Bu arada, çözünen maddenin daha küçük bir miktarı vardır.

Bir çözelti örneği: bir alkol ve su karışımı, bir NaCl çözeltisi ve bir şeker çözeltisi.

kimyasal çözüm

Çözüm Türleri

Çözücü formuna göre çözüm türü

3 tür çözüm, gereklilik biçimine göre farklılaştırılır, yani:

 1. Sıvı çözelti

  Çözücüsü sıvı olan bir çözelti. Örnek: Tuzlu çözelti, şeker çözeltisi.

 2. Kesin çözüm

  Solventin katı olduğu solüsyonlar. Örnek: Altın ve gümüş karışımından oluşan 22 ayar altın.

 3. Gaz çözümü

  Solventi gaz olan bir çözelti. Örnek: Ortamda soluduğumuz serbest hava oksijen ve nitrojenden oluşur.

Çözünen maddenin şekline göre çözüm türü

Ayrıca şunu okuyun: Çözüm ve Çözünürlük: Tanım, Özellikler, Türler ve Faktörler

Çözünen maddenin biçimine göre farklılaştırılan 2 tür çözüm vardır, örneğin:

 1. Konsantre çözüm

  Çözünen bileşimi ( çözünen ) çözücüden ( çözücü ) daha fazla olan bir çözelti .

 2. Çözeltiyi seyreltin

  Çözünen bileşimi ( çözünen ) çözücüden ( çözücü ) daha az olan bir çözelti .

Çözücü ve çözünmüş fazlara göre çözelti türü

Çözücü ve çözünmüş faza bağlı olarak 9 tip çözelti vardır.

 • Gaz içinde gaz çözeltisi. Örnek = hava
 • Gazı sıvıda çözün. Örnek = karbonatlı su
 • Katılarda gazlı çözelti. Örnek = Platin içindeki hidrojen
 • Gaz içinde sıvı çözelti. Örnek = havadaki su buharı
 • Sıvı içinde sıvı çözelti. Örnek = Sudaki alkol
 • Katılarda sıvı çözelti. Örnek = Meyvede su
 • Gaz içinde katı çözelti. Örnek = Koku veya koklama
 • Sıvı içinde katı çözelti. Örnek = Şeker çözeltisi
 • Katılarda katı çözelti Örnek = Çelik veya demir ve karbon karışımı

Elektriksel İletkenliğe Dayalı Çözüm Türü

 1. Elektrolit çözeltisi

  Elektrolit çözeltisi, elektriği iletebilen bir çözüm türüdür. Örnek: HCl Çözeltisi, H2SO4 Çözeltisi, Asetik Asit Çözeltisi, NaCl Çözeltisi ve diğerleri.

 2. Elektrolit olmayan çözelti

  Elektrolit olmayan çözeltiler, elektriği iletemeyen bir çözüm türüdür. Örnek: Şeker çözeltisi, alkol çözeltisi, üre çözeltisi ve diğerleri.

Doygunluk düzeyine göre Çözüm Türü

Çözelti, doygunluk seviyesine göre, yani doymuş çözelti, doymamış çözelti ve yüksek doymuş çözelti olmak üzere üçe ayrılır.

Doymuş çözelti, içindeki çok fazla maddeyi çözme kapasitesine sahip bir çözeltidir.

Daha sonra, doymamış bir çözelti, parçacıkları reaktifle tamamen reaksiyona girmeyen bir çözeltidir ve oldukça doymuş bir çözelti, artık çözünen maddeyi çözemeyen ve bir çökeltiye neden olan bir çözeltidir.

Böylece, kimyasal bir çözelti ve türlerinin anlamının bir açıklaması. Faydalı olabilir!