Matematiksel Köklerden Basit Formlar ve Nasıl Elde Edilir

basit formu

Bir sayının basit kök biçimi, irrasyonel sayıya bir örnektir veya iki sayıya bölünerek ifade edilemez.

Kök formu √ ile gösterilir, örneğin √ 7 √ 13, √ 17 basit kök form numarasıdır. Daha fazla ayrıntı için, aşağıdaki gibi bir örnek verilmiştir.

√ 7 değeri, 2,64575131106'ya yakın olan bir hesap makinesi kullanır… vb. Bu, değerin a ve tam sayılar için kesir biçimi a / b olarak ifade edilemeyeceği anlamına gelir.

Günlük dilde "kök çizilemez" deniyor. Bu, iki tam sayının 7 sayısıyla (karekök biçimi) aynı olmadığı anlamına gelir.

Kök formu, aşağıdakiler dahil olmak üzere matematikte sıklıkla kullanılabilen iki türden oluşur:

  • Saf Kökler

    Saf kök örnekleri aşağıdaki gibidir:

basit formu
  • Karışık Kökler

    Rasyonel sayıların saf karışık köklerine sahip sayı örnekleri aşağıdaki gibidir

basit formu

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi irrasyonel sayı şeklindeki kök formuna ek olarak, basit bir kök formunun karşılanması gereken koşullar vardır. Basit kök form gereksinimleri şunlardır:

1. Basit kök formu, gücü birden fazla olan bir sayı içermez. Örneğin, √ 73 basit bir kök formu değildir, çünkü değeri rasyonel sayı 7 ile aynıdır.

2. Basit kök biçimi, bir kesirin paydası değildir. Örneğin, 2 / √ 7 veya 3 / √ 5

Ardından, yukarıdaki koşulları karşılamayan bir radikal form numarası bulursak.

Basit formu nasıl alacağız, aşağıdaki bölüme dikkat edin.

Basit Kök Şekilleri Nasıl Elde Edilir

1. Kök Şekillerinin Basitleştirilmesi .

Basit bir kök formu elde etmek için atılması gereken ilk adım, kök şeklini basitleştirmektir.

Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki örnek soruları takip edebilirsiniz.

basit formu

Kesir paydasının radikal biçimini mantıklı hale getirin .

Basit bir kök formu elde etmek için atılması gereken bir sonraki adım, bir kesrin paydasının kök şeklini rasyonelleştirmektir.

Ayrıca şunu okuyun: İnce Bağırsak Fonksiyonu (Tam Açıklama + Resim)

Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki örnek soruları takip edebilirsiniz.

kökü rasyonelleştirmek

Form 2 ve form 3'ün, işareti paydaya zıt olması gereken bir kesirle çarpımına sahip olduğuna dikkat edilmelidir.

Daha kolay anlamak için aşağıdaki örneği düşünün

Bu, basit kök formlarının ve karışık veya irrasyonel kök formlarının nasıl basitleştirileceğinin açıklamasıdır. Faydalı olabilir!!