Pascal Yasası: Materyal Açıklaması, Örnek Sorular ve Tartışma

Pascal yasası

Pascal yasası şöyle der: "Kapalı bir sisteme harici basınç uygulanırsa, sıvının herhangi bir noktasındaki basınç, uygulanan harici basınca orantılı olarak artacaktır."

Bir tamir atölyesinin lastik değiştirdiğini gördünüz mü? Eğer öyleyse, kesinlikle önce kriko adı verilen küçük bir aletle arabanın veya hatta kamyonun kaldırıldığını göreceksiniz.

Elbette soru, bir krikonun binlerce kez ağırlığındaki bir arabayı krikodan nasıl kaldırabildiğidir.

Pascal yasası

Bu sorunun cevabı Pascal Yasası adlı bir yasa ile açıklanmaktadır. Daha fazla ayrıntı için, problemin bir örneğiyle birlikte Pascal Yasasına daha fazla bakalım.

Pascal Yasasını Anlamak

16. yüzyılda, Blaise Pascal adlı bir filozof ve bilim adamı, Pascal Yasası adlı bir yasa icat etti. Bu yasa okur:

"Kapalı bir sisteme harici basınç uygulanırsa, sıvının herhangi bir noktasındaki basınç, harici olarak uygulanan basınçla orantılı olarak artacaktır."

Bu kanunun temel bilimi, sıvıya kapalı sistemle uygulanan basıncın, sistemden çıkan basınca eşit olacağı basınçtır.

Onun sayesinde, özellikle ağır bir yükü kaldırma sorununu çözmek için yenilikler ortaya çıkmaya başladı. Örnekler, frenlemede krikolar, pompalar ve hidrolik sistemlerdir.

Formül

Pascal Yasasının denklemlerine veya formüllerine geçmeden önce, temel bilimi, yani basıncı öğrenmemiz gerekir. Basıncın genel tanımı, bir yüzeye etki eden bir kuvvetin etkisi veya etkisidir. Denklemin genel formülü:

P = F / A

Nerede :

P basınçtır (Pa)

F kuvvettir (N)

A, etkili yüzey alanıdır (m2)

Pascal Yasasının matematiksel denklemi şu durumlarda çok basittir:

Ayrıca şunu okuyun: Bakteriyel yapı, işlevler ve resimler [TAM]

Enter = Çıkış

Pascal yasası

Yukarıdaki resim ile Pascal Yasasının denklemi şu şekilde yazılabilir:

P1 = P2

F1 / A1 = F2 / A2

İle:

P1: giriş basıncı (Pa)

P2: çıkış basıncı (Pa)

F1: uygulanan kuvvet (N)

F2: üretilen kuvvet (N)

A1: uygulanan kuvvet alanı (m2)

A2: elde edilen alan (m2)

Ek olarak, Pascal Yasasını uygularken kullanılan ve mekanik avantaj olarak adlandırılan başka bir terim vardır. Genel olarak mekanik avantaj, bir sistemin üretebileceği kuvvet ile uygulanması gereken kuvvet arasındaki orandır. Matematiksel olarak mekanik avantaj şöyle yazılabilir:

mekanik avantaj = F2 / F1

Hidrolik araba asansörü örneğinde olduğu gibi, sistemdeki sıvı her zaman aynı hacme sahip olacaktır.

Bu nedenle, Pascal Yasasının denklemi, aynı zamanda, içeri ve dışarı hacim oranı olarak da yazılabilir.

V1 = V2

veya şu şekilde yazılabilir

A1.h1 = A2.h2

Nerede :

V1 = içeri itilen hacim

V2 = çıkan hacim

A1 = giriş bölümü alanı

A2 = kesit alanından çık

h1 = gelen bölümün derinliği

h2 = çıkış bölümünün yüksekliği

Sorun örneği

Aşağıda, daha kolay anlayabilmeniz için Pascal Yasasının uygulanmasıyla ilgili bazı örnekler ve sorunların tartışılması bulunmaktadır.

örnek 1

1 tonluk bir yükü kaldırmak için bir hidrolik kaldıraç kullanılır. Kesit alanları arasındaki oran 1: 200 ise, hidrolik kola uygulanması gereken minimum kuvvet nedir?

Cevap:

A1 / A2 = 1: 200

m = 1000 kg, sonra W = m. g = 1000. 10 = 10000 N

F1 / A1 = F2 / A2

F1 / F2 = A1 / A2

F1 / 10000 = 1/200

F1 = 50N

Yani sistemin yapması gereken kuvvet 50N

Örnek 2

Hidrolik kolun mekanik avantajı 20 değerindedir. Bir kişi 879 kg ağırlığındaki bir aracı kaldırmak isterse, sistemin ne gibi bir kuvvet yapması gerekir?

Cevap:

m = 879kg, sonra W = mg = 879. 10 = 8790 N

mekanik kazanç = 20

F2 / F1 = 20

8790 / F1 = 20

F1 = 439,5 N

yani kaldıraç üzerine uygulanan kuvvet 439,5 N

Ayrıca şunu okuyun: 1 Yıl Kaç Hafta? (Yıllardan Haftaya) İşte Cevap

Örnek 3

Hidrolik bir kolun giriş pistonu çapı 14 cm ve çıkış çapı 42 cm'dir. Piston 10 cm derinliğe inerse, çıkarılan pistonun yüksekliği nedir?

Cevap:

Piston, dairesel bir yüzeye sahiptir, bu nedenle alanı

A1 = π. r12 = 22/7. (14/2) 2 = 154 cm2

A2 = π. r22 = 22/7. (42/2) 2 = 1386 cm2

h1 = 10 cm

sonra

A1. h1 = A2. h2

154. 10 = 1386. h2

h2 = 1540/1386

h2 = 1,11 cm

Yani dışarı çıkan piston 1.11 cm yüksekliğinde

Örnek 4

Musluğa bağlı bir hortumu olan bir kompresörün çapı 14 mm'dir. Hortumun ucuna 0,42 mm ağızlı bir püskürtücü takılırsa ve kompresör çalıştırıldığında, basınç 10 bar olarak ölçülür. Kompresör basıncının düşmemesi durumunda nozuldan çıkan hava egzoz kuvveti miktarını belirleyin.

Cevap :

Hortumlar ve delikler dairesel bir kesit alanına sahiptir

Daha sonra delik yüzeyinin alanı

A2 = π. r22 = 22/7. (1,4 / 2) 2 = 1,54 mm2

"Unutmayın ki, Pascal Yasası içerideki basıncın dışarıdaki basınca eşit olduğunu açıklar."

Böylece ortaya çıkan hava kuvveti:

P = F / A

F = P. Bir

F = 10 bar. 1.54 mm2

birim çubuğunu paskal ve mm2'yi m2 olarak değiştirin

sonra

F = 106 Pa. 1,54 x 10-6 m2

F = 1.54 N

Yani ortaya çıkan rüzgar kuvveti 1.54 N

Bu nedenle, Pascal Yasası hakkındaki tartışma, umarım sizin için yararlı olabilir.