Güzel Sanatlar: Tanımı, Türleri ve Örnekleri

güzel sanat

S eni, eserleri gözle görsel olarak beğenilebilen, elle dokunulabilen bir sanat dalı.

Hayatta insanlar sanat denen şeyden, özellikle güzel sanatlardan ayrılamaz.

Güzellik ve estetikle ilgili konular güzel sanatlardır, bu nedenle eski çağlardan beri güzel sanatlar bugün hala var.

Peki güzel sanat tam olarak nedir ve güzel sanatın anlamı nedir? Terimden bakıldığında çok geniştir, birçok uzman bile güzel sanatlar hakkındaki görüşlerini ifade etmektedir.

Güzel Sanatların Tanımı

Güzel sanatlar, eserleri gözle görsel olarak görülebilen ve elle dokunulabilen bir sanat dalıdır.

Bu sanat dalını karakterize eden form biçiminde müzik gibi sese veya dans gibi vücut hareketleri sanatı değildir. Güzel sanatlar, örneğin resim, heykel, el sanatları ve çok daha fazlası.

Uzmanlar, güzel sanat kavramı ile ilgili görüşlerini dile getiriyorlar. Dünyadaki birçok sanat uzmanı aşağıdaki sanat kavramlarını açıklıyor.

1. Haukin

O çok ünlü bir dünya sanat uzmanıdır. Ona göre sanat, hayal edilen ve bir nesneye dökülen insan ruhunun ifadesinin bir parçasıdır.

Güzel sanatlar, birçok insanın önünde sergilenebilen veya icra edilebilen sanattır.

2. Kumala Devi Chattopadhayaya

Güzel sanatlar, sanatçılardan izleyicilerine aktarılan ifadelerin taşmasıdır. Sanat, izleyicinin sanatçının iletmeye çalıştığı şeyi anlamasını sağlamak için bir köprü veya bağlantı olabilir.

Ayrıca şunu okuyun: Pantun: Yazma, Türler ve Örnekler [Tam]

3. La Mery

La Mery, görsel sanatın daha yüksek ve daha güzel bir formla sembolik olarak gerçekleştirilen vizyon olduğunu savunuyor.

La Mery'e göre güzel sanatlar, güzellik unsurunu vurgulamalı

4. Coorig Hartong

Güzel sanatlar, başkalarının zevk alabilmesi için kendinizi ve duyguları ifade etmenin bir yoludur.

Coorig Hartong'a göre güzel sanatlar, izleyicilerine iletilen bir güzellik mesajı içeriyor.

5. Sussane K Langer

Amerika Birleşik Devletleri'nden bir filozof. Sussane K Langer'a göre sanat kavramı, güzelliği olan ve başkaları tarafından beğenilebilen bir insan işi biçimidir.

güzel sanat

Güzel Sanatlar Türleri ve örnekleri

Güzel sanatlar üç türe ayrılabilir. Bu üç tür, biçim veya boyut, zaman veya kütle ve işlev temelinde ayırt edilir.

1. Boyutlarına göre güzel sanatlar

Bu güzel sanatlar uzunluk, genişlik ve yükseklik gibi boyutlara veya boyutlara dayanmaktadır. Boyutlarına göre iki boyutlu ve üç boyutlu sanat olmak üzere iki tür sanat vardır.

  • İki boyutlu sanat, uzunluk ve genişlik olmak üzere iki boyutu olan bir sanat eseridir. Bu güzel sanatlar, örneğin resim, batik ve illüstrasyon sanatı gibi sadece önden görülebiliyor.
  • Üç boyutlu sanat, uzunluk, genişlik ve yükseklik ve hacim olmak üzere üç boyutu olan bir sanat eseridir. Örneğin heykel, bonsai ve seramik

Zamanına veya zamanına göre güzel sanatlar

Kütle olarak 3 tür sanat vardır:

  • Geleneksel güzel sanatlar

Bu güzel sanatlar eski zamanlarda var olmuştur ve statik ve kalıtsaldır, örneğin batik kumaş, kuklalar, keris ve daha fazlası.

  • Modern güzel sanatlar
Ayrıca şunu okuyun: Prosedür Metin Yapısı - Tam Tanım, Kurallar ve Örnekler

Modern sanat, belirli kurallar ve kalıplarla değişen geleneksel bir sanattır. Resimler, heykeller ve el sanatları gibi örnekler

  • S eni çağdaş

Bu sanat eserleri, trendlerdeki veya mevcut koşullardaki değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor veya doğası gereği çağdaş.

İşlevine göre güzel sanatlar

Bu iki sanat türü, saf sanat ve uygulamalı sanatı içerir.

  • S eni saf formu

Saf sanat, yalnızca estetik değeri ve güzelliği ön planda tutan, kullanılmasına gerek olmayan bir sanat eseridir. Örneğin, heykeller, resimler, oymalar ve diğerleri gibi.

  • Uygulamalı Sanat

Uygulamalı sanat eserleri, örneğin seramik, afiş, geleneksel silahlar ve diğerleri gibi kullanılmak veya kullanılmak amacıyla yapılır.

Bu, sanat türleri ve örneklerle birlikte güzel sanat kavramının bir açıklaması. Faydalı olabilir!