Güzel Sanatlar Sergisi: Tanımı, Türleri ve Amaçları

Sanat Sergisi

Sanat sergisi, halkın planlı bir teslimatla görmesi için sanat eserlerini sunan bir etkinliktir.

Sergi, eserleri sergilemek veya başkaları tarafından beğenilmek ve beğenilmek için sergilemekten gelir.

Sergi etkinlikleri, genellikle galerilerde veya sergiler için tasarlanmış odalarda olmak üzere herhangi bir yerde gerçekleştirilebilir.

Ancak bu aktivite okullar, üniversiteler gibi çeşitli yerlerde ve açık hava mekanlarında da yapılabilir.

Uzmanlara Göre Sergiyi Anlamak

Uzmanlara göre bir sanat sergisinin tanımı şunları içerir:

 • B. Myers

  Sergi, bir odayı resimler, oymalar, fotoğraflar veya diğer sanat eserleri gibi sanat eserlerini sergilemek için kullanan bir etkinliktir.

 • Adi Irwanto

  Sergileme, sanat eserlerini görsel olarak zevk alan iki boyutlu veya üç boyutlu sanat eserleri biçiminde sunmanın bir yoludur.

 • Wikipedia

  Sergi, eserin halkın beğenisine sunulması için sanat eserlerinin sunulduğu bir etkinliktir. Örneğin gösteriler, fuarlar, çarşılar, ucuz pazarlar, sergiler vb.

Sanat Sergisi

Sanat Sergisi Amacı

Genel olarak sanat oyuncularının aşağıdaki hedefleri vardır.

1. Ticari Amaçlar

Sergi faaliyetleri, sanatçılar veya sergi organizatörleri için kazanç sağlamayı amaçlamaktadır. Sergide yer alan sanat eseri kar elde etmek için satılıyor.

2. Sosyal ve İnsani Amaçlar

Sergi, sosyal ve insani çıkarları hedefliyor.

Sanat eserlerinin satışından elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi insanlara, yetimhanelere, doğal afet mağdurlarına ve diğerlerine bağış gibi sosyal faaliyetlerde kullanılmaktadır.

3. Eğitim Amaçları

Sergi, halkın bilgisini artırmak için güzel sanatlar hakkında eğitim vermeyi amaçlıyor.

Güzel Sanatlar Sergisi Türleri

Sanat sergilerinin türleri, niteliklerine, katılımcı sayısına, sergilenen çeşitli eser türlerine, yer aldıkları yere ve yapıtın boyutlarına göre sınıflandırılır.

Ayrıca şunu okuyun: 30'dan Fazla Toplum Hizmeti Reklamı Örneği (Benzersiz ve İlginç) ve Açıklamaları

Doğası gereği sergi

Doğası gereği sergiler 3 türe ayrılabilir:

 1. Periyodik sergiler, yani belirli bir dönemde düzenli ve düzenli olarak gerçekleştirilen sanat sergileri. Örneğin: her dönem sonunda sahne sanatları
 2. Tesadüfi sergiler, yani ihtiyaç duyulduğunda veya mevcut ihtiyaçlara göre düzenlenen sanat sergileri.
 3. Kalıcı sergi, yani sabit bir yerde düzenlenen ve önceden belirlenen bir zamanda düzenlenen sanat sergisi. Örneğin: müzelerdeki sergiler

Katılımcı sayısına göre

Katılımcı sayısına göre 2 tip bulunmaktadır:

 1. Kişisel Sergi, bireyler tarafından düzenlenen bir sanat sergisidir
 2. Karma Sergi, çeşitli sanatçılar tarafından düzenlenen bir sanat sergisidir. Sergilenen sanat eserleri, birkaç sanatçıdan geldiği için genellikle çok sayıda.

Düzenlenen çeşitli iş türlerine göre

 1. Heterojen sergiler, aynı anda birkaç tür eseri sergileyen sanat sergileridir.
 2. Homojen sergiler, aynı türden sanat eserlerini sergileyen sanat sergileridir.

Nerede gerçekleştiğine göre

 1. Açık sergi, odanın dışında gerçekleşen bir sanat eserleri sergisidir.
 2. Kapalı sergi, iç mekanda gerçekleşen bir sanat eserleri sergisidir.
 3. Mobil sergi, hareketli bir cihazda, örneğin bir araçta, arabada veya kamyonda düzenlenen bir sanat sergisidir.

Sanat eserinin boyutlarına göre

 1. İki boyutlu sanat sergisi

  Bu sergide sadece resimler, grafikler ve resimler gibi düz sanat eserleri sergileniyor

 2. Üç boyutlu sanat sergisi

  Bu sergi yalnızca üç boyutlu sanat eserlerini veya hacmi veya alanı olan nesneleri sergiliyor.

Bu, sanat sergilerinin anlamının, amaçlarının ve türlerinin açıklamasıdır. Faydalı olabilir!