Komünizmin İdeolojisi: Tanımı, Tarihi, Özellikleri ve Örnekler

komünizm ideolojisi

Komünizm ideolojisi, sosyo-ekonomik kurallarla komünist bir toplum yaratmayı amaçlayan felsefe, siyaset, sosyal ve ekonomi ile ilgilenen bir ideolojidir.

Uluslararası dünyada, birçok insan tarafından sahip olunan birkaç ideoloji veya ideolojinin olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında komünizm ideolojisi var.

Komünizm, o zamanlar kapitalizme şiddetle karşı çıkan, onun fenomatörü Karl Marx olarak bilinir. Komünizmin aynı zamanda anti-kapitalizm olarak da bilinmesinin nedeni budur.

Dünya tarihinin kendisi, topluluk tarafından varlığına şiddetle karşı çıkan komünizm ideolojisiyle ilgili çeşitli olayları kaydeder. Komünizm, dünyada eski düzen döneminde PKI (Endonezya Komünizm Partisi) adı altında biliniyordu.

Aşağıdaki, anlamı, tarihi, özellikleri ve örnekleri dahil olmak üzere komünizm ideolojisine genel bir bakıştır.

Komünizmin İdeolojisini Anlamak

Komünizm , toplumsal sınıf, para ve devlet kalmaması için üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayanan sosyo-ekonomik kurallara sahip komünist bir toplum yaratmayı amaçlayan felsefe, siyaset, sosyal ve ekonomiyle ilgili bir ideolojidir .

İlk başta, komünizm ideolojisi Karl Marx tarafından icat edildi. Ona göre Karl Marx, eşitsizliğin ve ıstırabın kapitalizmden kaynaklandığını düşünüyordu. Komünizm ideolojisi, topluma yardım etmek için demokrasiye ve sermaye üretimine dayanan kapitalist ideolojinin tam tersidir .

Kapitalizmin ideolojisinde , özel sektör aktörleri ve şirketler, üretim araçları olarak adlandırılan tüm fabrikalara, ekipmanlara ve diğer kaynaklara sahiptir. Komünizme göre bu, ücret karşılığında emeğini satmak için çalışmaya zorlanan işçilerin bir sömürü biçimidir.

Bir anti-kapitalizm ideolojisi olarak komünizm, komünist parti sistemini iktidarı ele geçirme aracı olarak kullanır ve birikmiş sermayenin bireysel mülkiyetine şiddetle karşı çıkar.

Komünizmin amacı, halkın eşit olarak refahı için üretim araçlarının devlet tarafından kontrol edilmesidir. Başka bir deyişle, komünizm liberalizmin doğasında bulunan bireysel hakları ortadan kaldırır.

Şimdiye kadar hala komünizm ideolojisini kullandığı bilinen ülkeler Sovyetler Birliği (şimdi Rusya) ve Çin'dir.

Komünizm İdeolojisinin Tarihi

komünizmin ideolojik figürü

Başlangıçta, Karl Marx ve Freidrich Engels, 21 Şubat 1848'de Komünist Manifesto'yu yazdılar. Bu ivme, o zamanlar Avrupa'daki işçilerin kötü çalışma koşullarına bir yanıttı.

Ayrıca şunu okuyun: Posterler: Tanım, Amaç, Türler ve Örnekler [TAM]

Bu etkinliğin amacı, kitlelerin sahip olduğu sınıf farklılıkları ve üretim araçlarını ortadan kaldırarak bir sistem kurmaktır.

Komünizm kelimesi, tüm mülkiyetin bölüneceği ve "herkesin işinden herkesin yararlanabileceği" bir "komün" de yaşamayı savunan 18. yüzyıl Fransız aristokrat Victor d'Hupay'den geliyor.

Modern ideolojinin gelişimi Fransız Devrimi sırasında ve broşürlerde gerçekleşti. Bu, 1848'de Karl Marx ve Friedrich Engels'in "Komünist Manifesto" başlıklı çalışmalarının yayınlanmasıyla işaretlendi.

Fransız Devrimi, komünistler için bir dönüm noktası olmayı başardı. Bu olay, "üretim araçları" üzerindeki denetimi pekiştirme sürecinde olan tüccar sınıfı "burjuvazi" nin, feodal iktidar yapısını tersine çevirmeye ve daha modern, kapitalist bir dönemi başlatmaya çalıştığı sırada meydana geldi.

Komünist Manifesto kitabında ve diğer çalışmalarda, Marx, Engels ve takipçileri, bir sosyalizm ve ardından komünizme yol açacak küresel bir proleter devrimi savundular.

Bu ivme, insanlığı sınıf mücadelesinin son aşamasına götürüyor. Bu, herkesin sınıf, aile yapısı, din ve mülk (servet) farkı olmaksızın sosyal denge içinde yaşamasını sağlar.

Komünizmin İdeoloji Özellikleri

Diğer birçok ideoloji veya ideolojide olduğu gibi, komünizm aşağıdaki özelliklere sahiptir.

 • Proletarya (işçiler, alt sınıf) ile burjuvazi (toprak sahipleri, üst orta sınıf) arasında hiçbir uçurum olmadığı bir sosyal sınıf teorisi öğretir. Bu nedenle, bu teorinin varlığı iki grup arasında bir çatışma yaratır.
 • Bireylerin sahip olduğu mülkiyete daha az saygı duyulur çünkü bu ideoloji özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasını içerir.
 • Üretim araçlarının kolektif mülkiyeti yoktur. Bu sistemde fabrikalar, tarım, toprak, ticaret, inşaat, madencilik gibi tüm üretim araçları ve ulaşım ve iletişim araçları devlet mülkiyetinde ve denetimindedir.
 • Bu sistemde birey, yaşamın gereklerinden başka hiçbir şeye sahip olamaz. Kimse özel bir iş yürütemez.
 • Komünist doktrin, her zaman toplumun her düzeyini daima gelişmeye davet eder.
 • Tek partili bir sisteme, yani komünist partiye bağlı kalarak muhalefet partileri diye bir şey yoktur. Bu komünist ideolojinin insan haklarına (HAM) çok aykırı olduğu söylenebilir.
 • Eyalet ve uygulanan tüm yasalar ortadan kalkabilir.
 • Teorik olarak, her bireye ihtiyaçlarına göre tazminat ödenir, böylece haksız bir gelir farkı ortadan kaldırılır. Kişisel gelirin, faizin ve kazancın ortadan kaldırılması, servet dağıtım sistemini adil ve adil bir şekilde yerleştirir.
 • Komünist sistemde devlet, her bireyin yeteneklerine göre iş ve tazminat sağlamakla sorumludur. Komünizm ideolojisi, halkını zenginleştirmeye çalışır. Ancak gerçek şu ki, birçok toprak ağası bu anlayıştan kurtulmaya ve komünizm karşıtlarını bitirmeye çalışıyor.
Ayrıca şunu okuyun: Pancasila'nın Formülasyonu: Formülasyonun Tarihi ve Pancasila'nın Doğuşu

Komünizm İdeolojisi Örnekleri

Aşağıda komünizm ideolojisinde meydana gelen olayların bazı örnekleri verilmiştir.

 • 1950'lerde Çin'de hükümet, köylüleri komünizme iten "Büyük Atılım" ı geliştirdi ve hükümet topraklarını alıp onları köle olmaya zorladı.
 • Kuzey Kore'de tarım arazisi, işgücü ve gıda dağıtımı Kuzey Kore hükümetinin kontrolü altındadır.
 • Çin'de, o zamanki lider Mao Zedong'un 1949'da Çin'in kontrolünü ele geçirdiği ve Çin'i Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) olarak adlandırdığı tek bir parti var ve bu, Çin'de geçerli. O sırada ÇHC komünist bir devlet haline geldi ve Komünist Parti tarafından yönetiliyordu.
 • Bugün Çin'de hükümet, elektronik, oyuncak ve diğer tüketim mallarının ihracatı yoluyla hükümet için kâr sağlayan çok başarılı bir imalat endüstrisini kontrol ediyor.
 • Küba hastanelerinde tıp uzmanları, ilaç ve tıbbi malzemelerin tümü Küba hükümetinin kontrolü altındadır.
 • Daha sonra Fidel Castro liderliğindeki Küba, 1959'da bir devrimle Küba hükümetini devraldı. Küba, 1961'de tamamen komünist bir ülke oldu, Küba Komünist Partisi tarafından yönetildi ve 1961'den sonra Sovyetler Birliği'ne yaklaştı.

Komünizm ideolojisi hakkında daha net bilgi sahibi olduktan sonra, dünyanın komünizmi benimsememesinin nedenleri görülebilir. Bunun nedeni, Dünya devletinin benimsediği Pancasila ideolojisine çok aykırı olmasıdır.

Bu, komünizm ideolojisinin ve komünizm ideolojisinin anlamı, tarihi, özellikleri ve uygulamasının bir açıklamasıdır. Faydalı olabilir.