Batı Uluslarının Dünyaya Gelişinin Arka Planı (TAM)

Batı'nın dünyaya gelişinin zemini Konstantinopolis'in düşüşü, sanayi devrimi ve Roma İmparatorluğu'nun çöküşüydü. Bu makalede daha fazlası tartışılacaktır.

Dünyayı kim bilmiyor. Doğal güzellikleri ve kaynakları bakımından zengin bir ülke.

Haritayı açalım ve 16. yüzyıla atlayalım, ardından takımadaları Avrupa ana karasına getiren Portekizli büyük bir denizci Alfonso de Albuquerque ile tanışacağız. Şimdi Batı Ulusunun dünyaya gelişinin başladığı yer burasıdır.

Batılı Milletlerin Dünyaya Gelişinin Temel Amacı

Gördüğümüz gibi 16. yüzyılın başlarında zengin baharatlarıyla Nusantara ne kadar meşhurdu.

Ardından, Portekiz takımadalarında durduktan sonra Nusantara adı giderek daha ünlü hale geldi ve ardından Avrupa kıtasından diğer ülkeler geldi.

Batı Ulusu'nun dünyaya yolculuklarının asıl amacı, baharatları doğrudan kaynaktan temin etmekti. Zamanla asıl amaç insan açgözlülüğüne göre gelişti.

Batılı Milletlerin dünyaya gelişinin amacı

  1. Maluku ve tekelleşmiş ticaret gibi baharat üreten alanları kontrol edin
  2. Askeri bir üs inşa et
  3. Sömürgecilik ve Emperyalizm
  4. Dünya siyasetine ve hükümet işlerine müdahale eder
Batı Milletlerinin dünyaya gelişinin arka planı

Batılı Milletlerin Dünyaya Gelişinin Arka Planı

Batı Ulusunun o dönemde Dünyaya çekiciliği, Dünya toprağına zemin oluşturan hırsı doğurdu. Bu hırs 3G kavramı olarak bilinir, yani:

  • Altın (mümkün olduğunca çok zenginlik elde etme arzusu),
  • Şan (şan kazanma hırsı) ve
  • İncil (takımadalarda Hıristiyanlığı yayma arzusu).
Ayrıca şunu okuyun: Girişimciliği Anlamak: Hedefler, Özellikler, Özellikler ve Örnekler

Batı Ulusunun dünyaya gelişinin geçmişleri şunlardır:

Konstantinopolis şehrinin Osmanlı İmparatorluğu'na düşüşü

Konstantinopolis, bir zamanlar baharatların Avrupa'ya açılan kapısı olarak hizmet veren bir bölgedir.

Daha önce Osmanlı Türkleri için bir Roma toprağı olan Konstantinopolis'in düşüşü, Avrupa'ya baharat erişimini zorlaştırdı, bu nedenle baharatları doğrudan kaynaktan aradılar.

Sanayi devrimi

Avrupa'da buhar makinesinin ve yeni teknolojinin icat edilmesiyle başlayan bir devrimin gelişimi, Batı Ulusunun hedeflerine ulaşmasını büyük ölçüde kolaylaştırdı.

Hem kara hem de deniz ulaşım alanındaki keşifler, elbette Dünya'ya seyahat ve gezi yapmalarını büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Roma İmparatorluğu'nun düşüşü

MS 476'da Roma imparatorluğunun çöküşünden sonra Avrupalılar, Karanlık Çağ olarak bilinen ve ulusu kaotik yapan bir düşüş yaşadılar.

Dünyaya Gelen Batılı Milletler

Dünyaya (şimdiye kadar) gelen birden fazla ulus olduğunu biliyor musunuz? Portekizlilerin gelişinden sonra yavaş yavaş İspanyollar, Hollandalılar ve İngilizler geldi.

Portekizce

1486'da Portekizliler, Bartholomeus Diaz önderliğinde ilk seferlerini yaptılar ancak durduruldular ve Afrika'nın batı kıyısında öldüler. Daha sonra Alfonso de Albuquerque, 1511'de Malacca'ya yolculuğuna devam etmesi için onu görevlendirdi ve 1512'de Maluku'da ticari ilişkiler kurmayı başardı.

İspanyol

İspanya, 1522'de o zamanlar Portekizliler tarafından kontrol edilen Maluku'ya geldi. İspanya, Tidore ile ticari ilişkiler kurdu ve Portekiz ile İspanya arasında Saragosa antlaşması ile sonuçlanan bir savaşa neden oldu.

Hollanda

Hollandalılar ilk olarak 1596'da Cornelis de Houtman liderliğinde ticaret yapmak üzere Banten limanında durdu. Bununla birlikte, bu hedef, bir Hollanda sendikası kurarak veya 1602'de VOC olarak bilinen takımadalara hakim olmaya dönüştü.

Ayrıca şunu okuyun: En İyisini Diliyorum ne anlama geliyor? Kısa ve Net Açıklama

ingilizce

Dünyaya ulaşmadan önce, İngiltere'den tüccarlar Hindistan'da Doğu Hindistan Şirketi (EIC) adında bir ticaret ortaklığı kurdular ve daha sonra 1579'da bölgelerini Dünya'ya genişletti.

Bunlar, çeşitli özel amaçlarla Dünya'ya gelen Batı Milletlerinin amacı, geçmişi ile ilgili bazı açıklamalar. Unutmamak için Batı Ulusunun gelişinin geçmişini bir defterde özetleyin.

Öyleyse, Batı Ulusunun Dünyaya gelişiyle ilgili arka plan makalesini okuduğunuz için teşekkür ederiz, umarım faydalı olur.