Donanım: Tanım, İşlev, Tür ve Örnekler

donanım

Donanım, her bir bilgisayarlı işlemin çıktısının gerçekleştirilebilmesi için önceden belirlenmiş talimatlara göre bilgisayarlı işlemde verileri işlemek için işlev gören tüm bilgisayar bileşenleridir.

Donanım, ham bilgileri yeni ve yararlı bilgilere dönüştürme işlevi nedeniyle bilgisayarlarda önemli bir rol oynar.

Bu donanımdaki bileşenlerden birinin kaybı, bilgisayardaki veri işlemenin düzgün çalışmamasına neden olur.

donanım

Donanımın tanımına gelince, Sunarto'ya göre donanım, dokunulabilen ve hissedilebilen bir EDPS ( Elektronik Veri İşleme Sistemi ) destek cihazıdır .

Ayrıca Raya Fahreza, donanım tanımının, yazılım talimatlarına göre çalışan bir bilgisayarın parçası olduğunu belirtti.

Donanım İşlevleri

Genel olarak, donanım işlevleri şunları içerir:

 • Giriş Alma

  Kullanıcı tarafından gönderilen girişi kabul etmek için donanım işlevleri.

 • Veri işleniyor

  Alınan verileri, insanlar tarafından yararlı ve anlaşılabilir olan yeni bilgilere dönüştürmek için donanım işlevleri.

 • Çıktı Sağlar

  Giriş işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcıya çıktı sağlamak için donanım işlevleri.

  Bu çıktı, kullanıcıların elde edilen çıktıyı kolayca görebilmeleri için özel donanım aracılığıyla görüntülenecektir.

 • Veri kaydet

  Donanım, elde edilen çıktı verilerini depolamak için çalışan ve genellikle bilgisayarın ikincil depolama aygıtında saklanan donanımdır.

Donanım Türleri ve Örnekleri

İşlevine göre donanım türleri aşağıdaki gibidir:

1. Giriş Cihazı

Giriş aygıtları , bilgisayara veri (görüntüler, metin, video, ses) girmede rol oynayan donanım parçalarıdır.

Bir giriş cihazında bulunan bazı donanım örnekleri :

 • Fare, imleci hareket ettirmeye yarar.
 • Klavye, bilgisayara sayılar, harfler veya semboller biçiminde bilgi girme işlevi görür.
 • Görüntülü görüşme yaparken iletişim yardımı olan web kamerası.
Ayrıca şunu okuyun: Kulakların Parçaları ve İşlevlerine İlişkin Resimler ve Açıklamalar

2. İşlem Cihazı

İşlem cihazı veya işleme cihazı, bilgisayara girilen bilgileri işleme işlevi gören bilgisayarın beynidir.

İşlem cihazında bulunan bazı donanım örnekleri şunlardır:

 • VGA, bilgileri grafik veri biçiminde işlemeye yarar.
 • RAM, bilgisayara erişim hızını belirlemeye yarar.
 • CPU, bilgisayardaki tüm mevcut işlemleri düzenleyen bilgisayar beyni olarak işlev görür.

3. Çıkış Cihazı

Çıktı aygıtı veya çıktı aygıtı, kullanıcı için yararlı ve anlaşılır olan yeni bilgi veya verileri üretme işlevi gören bir donanım parçasıdır.

Bu yeni bilgiler, monitör, yazıcı veya projektör gibi bilgisayara bağlı diğer cihazlar aracılığıyla verilir.

Çıkış cihazında bulunan bazı donanım örnekleri şunlardır:

 • Yazıcı, elde edilen bilgileri veya verileri yazdırmaya yarar.
 • Monitor, daha önce işlenmiş yeni bilgileri kullanıcıların görebilmesi için görüntülemeye yarar.

4. Saklama Ünitesi

Bir depolama birimi veya depolama aygıtı, verileri bilgisayarda veya dışında depolamak için çalışan bir donanım parçasıdır.

Bir depolama aygıtına dahil olan bazı donanım örnekleri :

 • Dahili sabit disk, bilgisayardaki cihazlarda veri depolamaya yarar.
 • Harici sabit sürücü, bilgisayarın dışındaki cihazlarda veri depolamaya yarar. Bir tür harici sabit sürücü, yani flash.

5. Çevre Birimleri

Çevre birimleri veya geliştirmeler, bilgisayarın bilgisayara girilen bilgileri işlemesine yardımcı olan donanım bileşenleridir.

Çevre birimlerinde bulunan bazı donanım örnekleri :

 • Modem, dijital sinyalleri analog sinyallere dönüştürerek bilgisayarları internet ağına bağlama işlevi görür ve bunun tersi de geçerlidir.