Dans Hareketi - Hareketin Tanımı, Öğeleri, Türleri, Türleri ve Biçimleri

dans hareketleri

Dans hareketleri, belli bir yerde ve zamanda icra edilen sanat eserleri üretmeleri için uyum ve ritim içinde olan vücut hareketleridir. Dans hareketi, dans sanatında ana unsurdur çünkü dans hareketleri insan uzvunun unsurlarından ayrılamaz.

Dansta hareket, dans koreografından belli anlamları olan hareketleri iletmeye yarar. Bu, dansta hareket unsurunun çok önemli olduğu anlamına gelir.

Dans sanatını anlamak

İşte uzmanların dansın anlamı ile ilgili görüşleri,

Hollandalı bir dans uzmanı olan Corie Hartong'a göre dans, uzuvlara uzayda şekil ve ritim verilen hareketlerdir.

1933'te Almanya'dan bir dans ve müzik tarihçisi olan Curt Sachs, dansın ritmik bir hareket olduğunu belirtti. Dansın iki ana unsuru hareket ve ritimden (ritim) oluşur.

Arestoteles'e göre dans, bir görselleştirme konseptini veya davranışlarındaki tüm insan karakterlerinin bir tanımını göstermeyi amaçlayan güzel dans hareketlerinin bir koleksiyonudur.

saman dans hareketleri

Dansın Temel Öğeleri

İşte dansta yer alan ana unsurlar

 • Vücut

Ayakta veya oturur pozisyonda vücut hareketlerini sergilemek için kullanıldığı için beden veya wiraga unsurlarının dans sanatında icra edilmesi gerekir.

 • Ritim

Dans sanatında ritim veya wirama sahip olunmalıdır, dans müziğe göre ritmiktir, dans hareketlerine hem ritim hem de tempo olarak eşlik eder.

 • Damak zevki

Rasa veya wirasa, dans sanatının duyguları belirli hareketlere aktarma yeteneğidir ve aynı zamanda dansçının ifadesiyle de tamamlanır.

Ayrıca şunu okuyun: Futbol Oyunlarında Oyuncu Kuralları Türleri

Dans Hareketleri Türleri

Güzellik unsurlarının işlenmesine dayanan dans hareketleri, aralarında iki türe ayrılır.

 • Stilatif hareket

Stilatif hareket, güzel dans formları üreten bir işleme sürecinden geçmiş bir harekettir.

 • Bozucu hareket

Distorsiyonel hareket, hareketin orijinalin elden geçirilmesi yoluyla işlenmesidir ve bir stilizasyon sürecidir.

Bu hareket unsurunun işlenmesinin sonuçlarına göre, iki tür dans hareketi doğdu.

 • Saf hareket

Saf hareket, bir dans hareketinde özel bir anlamı veya amacı olmayan bir harekettir. Saf hareket yalnızca güzellik unsurunu vurgular, dansın anlamını içermez. Örneğin, kalçaların sallanması veya başın sağa veya sola hareket ettirilmesi gibi.

 • Anlamlı hareket

Maknawi hareketi, belirli bir amacı olan, belirli bir anlam ve amaç ile iletilen bir harekettir. Anlamlı hareket genellikle klasik dans türlerinde bulunur.

dans hareketleri

Dans Hareketleri Türleri

 • Klasik dans hareketleri

  Klasik dans hareketleri, stilize edilmiş ve rafine edilmiş saf, ifade edici ve taklit hareketleri kullanan dans hareketleridir.

 • Popüler dans hareketleri

  Halk dansları hareketleri, çok sayıda taklit ve ifade hareketleri kullanan dans hareketleridir.

 • Yeni dans kreasyonları

  Yeni yaratılış dans hareketleri, çeşitli geleneksel dans hareketleri ile yeni unsurların birleşiminden oluşan bir tür dans hareketidir. Dans hareketleri, yaratıcı bir şekilde, genel kabul görmeleri için kreasyonlar oluşturur.

Dansçı sayısına göre dans hareketlerinin şekli

Dans hareketlerinin şekli dansçı sayısından anlaşılabilir,

 • Tek hareket

  Bu hareket yalnızca kadın veya erkek bir dansçı tarafından gerçekleştirilir.

 • Çiftler halinde hareket

  İkili hareket, iki dansçı tarafından erkek ve kadın dansçılar arasında eşleştirilerek gerçekleştirilir.

 • Grup hareketi

  Grup hareketi, üç veya daha fazla dansçıdan oluşur.

Ayrıca şunu okuyun: Örnek Kapak Kağıtları (TAM): Bireyler, Gruplar, Öğrenciler

Dans hareketleri, unsurları ve türleri hakkında pek çok açıklama var. Faydalı olabilir!