SD UASBN 6. Sınıf Matematik Soruları (+ Tartışma) - Tamamlandı

6. sınıf matematik problemleri

Cevapların tartışılmasıyla birlikte UASBN hazırlığı için 6. sınıf matematik soruları.

Umarım bu 6. sınıf matematik problemi öğrenmenize yardımcı olabilir, çünkü burada tartıştığımız birçok konu var.

1. İşlem Sayım Numaraları

9 x 50 ÷ 30 sonucunun sonucu….

a. 5 c. 40

b. 15 gün. 35

Anahtar : A

(6. sınıf matematik problemlerini tamamlayın)

Tartışma :

9 x 50 ÷ 30 = (9 x 50) / 30

= 450/30

= 15

2. Güç ve Sayı Kökleri

Matematiksel problemler: 172 - 152 arasındaki sonuçlar….

a. 4 c. 64

b. 16 gün. 128

Anahtar: C

Tartışma :

172 - 152 = (17 x 17) - (15 x 15)

= 289 - 225

= 64

6. sınıf matematik problemleri

3. Kesirler

Hayır. 3.1

yüzde olarak değiştirildi….

a. % 125 c. % 165

b. % 145 d. % 175

Anahtar: D

Tartışma :

Karışık sayıyı normal kesire değiştirin

Hayır. 3.1

= 7/4 →% 100 ile çarpın

= 7/4 ×% 100 =% 175

4. Sınıf 6 için Matematik Problemleri: Sayıları Saymak İçin İşlemler

70 - (–25) sonucunun sonucu….

a. –95 c. 45

b. –45 g. 95

Anahtar: D

6. sınıf matematik problemlerinin tartışılması :

Negatif işareti (-) negatif (-) ile karşılaştığında, sayı işlemi pozitif (+) olarak değişecektir, bu nedenle:

70 - (–25) = 70 + 25

= 95

5. Sınıf 6 için Matematik Soruları: FPB ve KPK

48, 72 ve 96'nın FPB'si….

a. 25 x 3 c. 23 x 3

b. 24 x 3 d. 22 x 3

Anahtar: C

Tartışma :

boş

O zaman FPB = 23 × 3 (matematik problemleri ve 6. sınıfın tartışması)

6. Ölçü birimi

Pak Warno'nun bahçesi 4,2 baraj uzunluğunda ve 370 dm genişliğinde bir dikdörtgendir. Pak Warno'nun bahçesinin çevresi… metre

a. 82.4 c. 158

b. 124 g. 225

Anahtar : C

Tartışma :

Sonuçlar metre cinsinden sorulduğu için önce uzunluk ve genişlik birimlerini metreye çevirin

Uzunluk = 4,2 baraj = 4,2 x 10 m = 42 m

Genişlik = 370 dm = 370: 10 m = 37 m

Çevre = 2 x (uzunluk + genişlik)

= 2 x (42 m + 37 m)

= 2 x 79 m

Ayrıca şunu okuyun: Dünyadaki 16 Hindu Budist Krallığı (Tam Açıklama)

= 158 metre

Yani Pak Warno'nun bahçesinin çevresi 158 metre

Tam UASBN için 6. sınıf matematik soruları

UASBN için 6. sınıf matematik soruları ve tartışma

7. Konu : Ölçü birimleri

Parti ekipmanı kiralama dükkanında 6 brüt tabak vardır. Bu Tuti 4 düzine, Bu Ayu 2 brüt ödünç aldı. Oradaki kalan tabaklar ... meyve

a. 528 c. 628

b. 588 g. 688

Anahtar : A

Tartışma :

1 brüt = 144 adet

1 düzine = 12 adet

Tüm plakaların sayısı = 6 x 144 = 864 adet

Bayan Tuti ödünç alındı ​​= 4 x 12 = 48 adet

Ödünç Bu Ayu = 2 x 144 = 288 adet

Artık plakalar = Tüm plakaların toplamı - Bu Tuti'den ödünç alınmıştır - Bu Ayu tarafından ödünç alınmıştır.

= 864 - 48 - 288

= 528 adet

8. Konu : Düz şekillerin özellikleri ve öğeleri

Aşağıdaki şekillerin özelliklerine dikkat edin!

 1. Aynı uzunlukta 4 kenara sahip olun
 2. Karşı köşeler eşittir
 3. Köşegenler dik olarak kesişir ve birbirlerini eşit uzunluklarda ikiye böler.

Yukarıdaki özelliklere sahip düz bir şekil….

a. dikdörtgen c. yamuk

b. uçurtma d. pirinç kekini kes

Anahtar: D

Tartışma:

Yukarıdaki özelliklerin tümünü karşılayan bir gövde eşkenar dörtgendir, çünkü:

 • bir dikdörtgende tüm açılar eşittir ve iki köşegen dik değildir
 • bir uçurtmada iki köşegen dikey olarak kesişir, ancak aynı uzunlukta değildir
 • bir yamukta sadece iki çift eşit açı vardır ve aynı uzunluktaki köşegenler

9. Konu : Geometri ve Ölçüm

Üç tankın her biri 4,25 m3, 2,500 litre ve 5,500 dm3 gazyağı içerir. Toplam gazyağı miktarı… litre

a. 10,700 c. 12.250

b. 11,425 g. 13.396

Anahtar : C

Tartışma :

Tüm birimleri litreye çevirin, sonra

4,25 m3 = 4,25 x 1.000 litre = 4.250 litre

5.500 dm3 = 5.500 x 1 litre = 5.500 litre

Tüm gazyağı miktarı

= 4,25 m3 + 2.500 litre + 5.500 dm3

= 4.250 litre + 2.500 litre + 5.500 litre

= 12.250 litre

10. Konu : Mekanın özellikleri ve öğeleri

Aşağıdaki şekillerin özelliklerine bakın!

 1. Karşıt tarafların paralel olduğu ve aynı alana sahip 6 kenarı vardır
 2. 8 köşe noktasına sahiptir
 3. Paralel kenarların aynı uzunlukta olduğu 12 adet nervürü vardır

Bu özelliklere sahip alanlar inşa edin….

a. kiriş c. tüp

b. küp d. koni

Anahtar: A

Tartışma :

Yukarıdaki özelliklere sahip bir bina bir bloktur, çünkü:

 • küpte kare ve eşit 6 kenar vardır
 • tüpte köşe noktası yoktur
 • koninin üzerinde 1 tepe noktası vardır

11. Konular : Geometri ve Ölçüm

Pak Imam, 3 hektar, 1.900 m2 ve 1.75 dönümlük üç bahçeye sahiptir. Bahçesi 2,5 hektara satılırsa, Pak Imam'ın ekim alanı şimdi… m2

a. 5.075 c. 7.075

b. 6075 g. 8.075

Anahtar: C

Tartışma:

İstenilen sonuç m2 cinsinden olduğundan tüm birimleri m2'ye çevirin

Ayrıca şunu okuyun: Resmi Davet Mektuplarının İyi ve Doğru Örnekleri (En Son)

3 ha = 3 x 10.000 m2 = 30.000 m2

1.75 = 1.75 x 100 m2 = 175 m2

2,5 ha = 2,5 x 10.000 m2 = 25.000 m2

Öyleyse, Pak İmam'ın bahçesinin alanı şimdi

= 30.000 m2 + 1.900 m2 + 175 m2 - 25.000 m2 = 7.075 m2

12. Konu : Mekanın özellikleri ve öğeleri

25 cm uzunluğunda, 20 cm genişliğinde ve 18 cm yüksekliğinde blok şeklinde bir kutunun ağzına kadar yemeklik yağ doldurulur. Kutudaki kızartma yağı hacmi… cm3

a. 7.700 c. 9.000

b. 8.200 g. 10.100

Anahtar: C

Tartışma :

Teneke kutulardaki kızartma yağı hacmi = blok hacmi

Blok hacmi = pxlxt

V = pxlxt

V = 25 cm x 20 cm x 18 cm

V = 9.000 cm3

13. Konu : Geometri ve Ölçüm (Düzen ve Koordinatlar)

Aşağıdaki şekilde P noktasının koordinatları….

a. (-2, -4) c. (2, -4)

b. (-2, 4) d. (2, 4)

Anahtar: D

Tartışma :

boş

P noktası, X değerinin pozitif ve Y değerinin pozitif olduğu çeyrek I içindedir. Resimdeki P (2, 4)

14. Konular : Sayılar

Mekar Sarı okulunda toplam 6 sınıftan oluşan 210 öğrenci bulunmaktadır.

aynı sınıf. Üçüncü sınıfta 2 yatay geçiş öğrenci eklendi. O zaman üçüncü sınıftaki öğrenci sayısı….

a. 37

b. 38

c. 39

d. 40

Anahtar : A

Tartışma :

Bilinen:

Toplam öğrenci = 210

Sınıf sayısı = 6

Üçüncü sınıf ek öğrenci = 2

Aranan: 3. sınıftaki öğrenci sayısı =…?

Cevap:

210: 6 + 2 = 35 + 2 = 37 öğrenci

15. Konular : Geometri ve Ölçüm

200 km + 15 hm - 21.000 m verim… m

a. 180.500

b. 181.680

c. 182.366

d. 183.658

Anahtar: A

Tartışma:

boş

200 km x 1000 m = 200.000 m

15 hm x 100 m = 1500 m

Sonra 200.000 m + 1500 m - 21.000 m = 180.500 m

16. Konu : Geometri ve Ölçüm

Aşağıdaki resme bakın!

6. Sınıf matematik problemleri, geometri ve ölçüm

Yukarıdaki şeklin alanı….

a. 121

b. 169

c. 225

d. 625

Anahtar: C

Tartışma:

Kare alanı = yan x kenar

Alan = 15 x 15 = 225 cm2

17. 6.Sınıf Matematik Problemleri : Alan ve Yer Koordinatları

Aşağıdaki resme bakın!

6. sınıf matematik problemleri ve koordinatların konumu

Resimdeki A ve C koordinatları….

a. (5, -2) ve (-4, 2)

b. (5, -2) ve (-5, -3)

c. (7,4) ve (-4, -2)

d. (7,4) ve (-5, -3)

Anahtar : D

Tartışma :

Koordinat noktası x ekseninden başlar ve ardından y eksenine gider

Bir = (7, 4)

B = (-4, 2)

C = (-5, -3)

D = (5, -2)

18. 6. Sınıf Matematik Problemleri : Simetri ve Yansıtma

Düz bir şeklin aynalanmasının sonucu olan görüntü…. a.

Simetri ve yansıma ile 6. sınıf matematik problemleri

b.

Simetri ve yansıma ile 6. sınıf matematik problemleri

c.

Simetri ve yansıma ile 6. sınıf matematik problemleri

d.

boş

Anahtar: C

Tartışma :

Bir yansımanın görüntüsü şu özelliklere sahip olmalıdır: aynı görüntü mesafesine sahip nesnelerin mesafesi, nesnenin yüksekliği ve görüntü aynı, nesnenin boyutu aynı ve görüntünün konumu zıt. Bu özellikleri karşılayan görseller C.

boş

19. 6. Sınıf Matematik Soruları : Veri İşleme

Dimas'ın evindeki meyve tedarik masasına dikkat edin!

6. sınıf matematik problemleri verileri işleme

Aynı miktarda meyve tedariği….

a. manga ve mangosten

b. muz ve avokado

c. elma ve muz

d. portakal ve avokado

Anahtar: C

Tartışma :

Tabloya göre aynı sayıdaki Dimas meyve envanteri elma ve muzdur.

20. Konu : Veri İşleme

Aşağıdaki ödenek tablosuna bakın!

İsimHarçlık
AndiBudiCiciDaniEmil5.000 Rp. 7.000 Rp. 6.000 Rp. 5.500 Rp. 6.500
Miktar30.000 IDR

Tablo için ortalama ödenek….

a. 5.000 IDR

b. 6.000 TL

c. 7.000 IDR

d. 8.500 Rupi

Anahtar : B

Tartışma :

Ortalamayı bulmak, toplam miktarın veri miktarına bölümüdür

Cep harçlığı miktarı = 30.000 IDR

Veri sayısı = 5

O zaman 30.000,00 IDR: 5 = 6.000 IDR


Kaynak: Ruaangguru, 6. Sınıf Matematik Problemleri

5 yıldız / 5 yıldız ( 1 oy)