Fatiha Suresi Anlamı, Okuma ve İçindekiler

al fatihah kelimesinin anlamı

Al Fatihah harfinin anlamı Kuran'ın açılış harfidir, ilk ayet Allah'ın, esirgeyenin, esirgeyenin ismini ifade eder.

Kuran'ın açılış bölümü fatihah. Bu sure, 7 ayet ve kişinin her namaz döngüsünde okuduğu ilk sureden oluşan Mekke'de vahyedilmiştir.

Bu surenin, tüm Al-Kuran'ın anası olan Ümmü'l-Kitab (Ana Kitap) veya Ümmü'l-Kuran (Ana Kuran) gibi birçok isme sahiptir.

Başka bir isim As-sab'ul Matsani'dir (tekrarlanan yedi), çünkü al-fatihah suresi sayısı dua, Asy-Syifa veya Ar-Ruqyah'da tekrar tekrar okunan 7 ayettir.

Fatiha Suresi çevirileriyle birlikte okumak

Paragraf 1

al fatihah kelimesinin anlamı

"bismillahir rahmanir Rahim"

Anlamı: Merhametli, Merhametli Allah'ın adıyla.

2. paragraf

al fatihah kelimesinin anlamı

'Bütün hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur'

Anlamı: Hamd Allah'a mahsustur, Allah bütün dünyaları haykırır.

3. Paragraf

al fatihah kelimesinin anlamı

'ar-raḥmānir-raḥīm'

Anlamı: En Merhametli, En Merhametli.

Dize 4

'Kıyametin Hükümdarı'

Anlamı: İntikam gününü kim kontrol ediyor?

Kıta 5

'iyyāka na'budu wa iyyāka nasta'īn'

Anlamı: Sadece Sana hizmet edebilirim ve sadece Sana yardım isteyebilirim.

Mehter 6

'ihdinaṣ-irâal-müstakım'

Anlamı: Bize doğru yolu göster

Mehter 7

'ṣirāṭallażīna an'amta' alaihim gairil-magḍụbi 'alaihim wa laḍ-ḍāllīn'

Anlamı: (yani) zevk verdiklerin yolu, kızgın olanların değil, yoldan sapanların (yolu) değil.

Surenin İçeriği

Ummul Qur'an (Kuran'ın annesi), Kuran'ın taşıdığı bir diğer isimdir. Neden?

Çünkü yedi ayetin içeriği, akide, ibadet, şeriat, son gündeki inanç, Allah'ın asil karakterine iman, ibadetle birlik ve dua yoluyla yardım isteme gibi Kuran'ın özüdür.

Fetih suresinin içeriği şu şekildedir:

 • Birinci ve üçüncü mısra

  Allah'a tüm büyük nitelikleriyle güvenmek.

 • İkinci ayet

  Allah'ın sevgisini döktüğüne ve evreni yarattığına ve kontrol ettiğine inanmak. Çünkü Allah, tabiatın Rabbidir.

 • Dördüncü ayet

  Son günü sadece Allah'ın bildiğine ve belirlediğine inanmak.

 • Beşinci ayet

  Allah SWT dışında tapılması gereken ve yardım isteyen başka bir Öz olmadığına inanmak. Dolayısıyla bu ayet, samimiyet, teslimiyet ve bütünlük içermektedir.

 • Altıncı ve yedinci ayetler

  İnsan, Allah'ın kavmine her zaman doğru ve kolay yolu göstermesi için tüm emirlerine uyarak ve tüm yasaklarından kaçınarak yaşamalıdır.

Ayrıca şunu okuyun: Tamamen Hastayı Ziyaret Etmek İçin Dua (ve Anlamı)

İnşallah Fatihah mektubunun okunması ve anlamı, Allah'ın SWT'si tarafından kutsanmış ibadetlerimiz olacak ve O'nun mükafatını alacaklardır.

İnşallah bir şeyler yapacağımız zaman ilk defa Fatiha'nın mektubunu okuyacağız. Ve Allah'ın izniyle bizi ahirette kurtaracak rutin amellerimiz olarak her seferinde Kuran'ı okumaya alışalım. Amin.