İslami Namaz Namazları Koleksiyonu (Tam) - Anlamları ve anlamları ile birlikte

tam dua duaları

Bu yazıda uyanma namazı, ayna namazı, banyo giriş namazı, banyodan çıkış namazı, kıyafet namazı, yemek namazı ve diğer namaz duaları dahil olmak üzere tam dua namazı anlatılacaktır.

Dua, İslami öğretilere göre Allah'tan bir şey isteme ve isteme çabası veya çabasıdır. Bu dua doğrudan Allah ile ilgilidir.

Her Müslüman için dua etmek, hayatın her zaman nimetlerle bahşedilmesi için çok önemlidir.

İslam, insanları dua rehberliği ile uyanmaktan tam dua dualarıyla tekrar uyumaya kadar faaliyetlere başlamaya yönlendirmiştir.

Örneğin evde aktiviteler gerçekleştirirken namaz kılmak, aynaya bakmak, tuvalete girmek, yataktan kalkmak gibi birçok duayı okumaya teşvik ediliyoruz.

Cami içinde ve dışında namaz kılmak gibi camide faaliyetlerde bulunurken bize eşlik eden dualara gelince. Çarşıya girerken namaz kılmak, araçla namaz kılmak gibi işler yaparken bize eşlik eden dualar da vardır.

Allah SWT, her zaman kendisine dua eden kulları gerçekten sever. Tersine, eğer Allah'a dua etmek istemeyen bir kimse, sonunda cehenneme gidecek kibirli biri olarak sınıflandırılırsa.

Allah'ın Mu'min Suresi 60'ta söylediğine göre: “Ve Rabbin dedi ki: Bana dua et, sana kesinlikle izin vereceğim. Şüphesiz Bana tapmaktan gurur duyanlar, alçak bir halde Cehenneme gidecek.

Aşağıdaki, günlük yaşamda uygulanabilecek İslami dua dualarının eksiksiz bir koleksiyonudur.

Uyan Namaz

Uyanma duası sabah uyandığınızda yapılır. Bu tam dua, İmam Buhari ve İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste şöyle sıralanmaktadır:

dua namazı tam uyku namazı

(Elhamdulillaahil ladzii ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilaihin nusyuur)

Anlamı: Bizi öldürdükten sonra bizi dirilten Allah'a hamd olsun. Ve O'na dönüyoruz.

Ayna Duası

Aynada dua etmek aynanın karşısına bakarken yapılabilir. Bu duayı aynada okumanın faydaları, sahip olduğumuz güzellik ve güzelliğe daha çok minnettar olmamıza neden olur. Ayrıca yansımalı bu dua namazı tamamen daha iyi bir ahlaka sahip olmamızı sağlayacaktır.

Aynadaki dua, İmam Baiaki ve İbn Sünni'nin rivayet ettiği hadisten gelmektedir:

aynada tam dua

(Alloohumma kamaa hassanta kholqii fahassin khuluqi)

Anlamı: Ey Allahım, sen bedenimi güzelleştirdiğin gibi ahlakım da güzel olacak

Dualar Banyoya Girin

Banyoya girmeden önce tuvalete giderken duayı okuyarak önce dua etmemiz daha iyi olur. Bu dua, İmam Buhari ve İmam Müslim'in rivayet ettiği hadislerde şöyle ifade edilmektedir:

dualar tam banyoya girer

(Alloohumma innii a'uudzubika minal khubutsi wal khobaa-its)

Anlamı: Allahım, ben aslında sana erkek ve dişi cinlerden sığınırım

Banyodaki Dualar

Banyodan çıkan bu dua Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace ve Ahmed'in rivayet ettiği hadiste şöyle sıralanmaktadır:

banyodan dışarı dua dua tam dua

(Ghufroonak)

Anlamı: Allah'tan af diliyorum.

Dua Elbisesi

Kıyafetler giyerken yapabileceğimiz bu dua oku Kullandığımız kıyafetlerin nimetler getirebilmesi ve kullandığımız kıyafetlerden dolayı kötülükten uzaklaşılması için bu duayı okumaya teşvik ediliyoruz. Bu giysiyi giymek için dua, Eb Davud'un rivayet ettiği hadis-i şeriften geliyor:

Ayrıca şunu okuyun: Ayat Kürsi - Anlamı, Fazileti ve Faydaları tam dua namazı kıyafetleri giymek

(Alhamdulillaahil ladzii kasaanii haadzats tsauba warozaqoniihi min ghoiri haulin minnii walaa quwwah)

Anlamı: Bana güç ve çaba harcamadan kıyafet ve rızık veren Allah'a hamd olsun

Dua Elbiselerini Çıkarıyor

Elbiselerini çıkarmak istediğinde bu duayı uygula. Giysileri çıkarmak için dua, İbn Sünni'nin rivayet ettiği hadisten geliyor:

(Bismillaahil ladzii laa ilaaha illaa huw)

Anlamı: Allah'ın adında O'ndan başka ilah yoktur.

Yemekten Önce Namaz

Elbette bu duaya çok aşinayız, yemek istediğimizde yemeden önce duayı okumaya teşvik ediliyoruz. Yemekten önceki bu dua, Malik ve İbn Syaibah'ın rivayet ettiği bir hadisten gelir:

(Alloohumma baariklanaa fiimaa rozaqtanaa wa qinaa 'adzaaban naar)

Anlamı: Allahım, lütfen bize verdiğin her şeyde bizi kutsa ve bizi cehennemin azabından kurtar.

Yemekten Sonra Namaz

Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace ve Ahmed'in rivayet ettiği hadiste bu namaz, yemek yedikten sonra şöyle bildirilir:

(Elhamdulillaahil ladzii ath'amanaa wasaqoonaa waja'alanaa muslimiin)

Anlamı: Bize yiyecek ve içecek veren ve bizi Müslüman yapan Allah'a hamd olsun

Evin Dışındaki Dualar

Evden çıkarken veya seyahat ederken bu duayı uygulayabiliriz. Tirmizi ve Eb Davud'un rivayet ettiği hadislerde evden çıkan dualar şöyle sıralanmaktadır:

(Bismillaahi tawakkaltu 'alalloh laa haula walaa quwwata illaa billaah)

Anlamı: Allah adına Allah'a tevekkül ediyorum, Allah'tan başka güç ve güç yoktur.

Dualar Eve Git

Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis-i şerifte bu eve girmek için dua yer almaktadır:

evin içinde ve dışında dua

(Alloohumma innii as-asulka khoirol mauliji wa khoirol makhriji. Bismillaahi walajnaa wa bismillaahi khorojnaa. Wa 'alalloohi robbanaa tawakkalnaa)

Anlamı: Ey Allahım, şüphesiz ben Sizden girişin iyiliğini ve çıkışın iyiliğini istiyorum. Allah adına giriyorum ve Allah adına dışarı çıkıyorum. Ve Rabbimiz Allah'a tevekkül ederiz

Uykudan Önce Namaz

Bu dua yatmadan önce söylenir. Uyumadan önceki bu dua, İmam Buhari ve İmam Müslim tarafından rivayet edilmiştir:

yatmadan önce dua

(Alloohumma bismika ahyaa wa amuut)

Anlamı: Ey Allahım, Senin adına yaşıyorum ve ölüyorum.

Dualar Camiye Git

Camiye giderken bu namazı kılmak güzel olurdu. Camiye gitme duası, İmam Buhari ve İmam Müslim'in rivayet ettiği hadislerde şöyle bildirilir:

dualar camiye gider

(Alloohummaj'al fii qolbi nuuron. Wa fii bashori nuuron. Wa fii sam'i nuuron. Wa 'an yamiinii nuuron. Wa' ay yasaarii nuuron. Wa fauqi nuuron. Wa tahti nuuron. Wa amaamii wuuron. Wakholqi nuuron. lii nuuron)

Anlamı: Allahım, kalbime hafiflet. Benim görüşümde ışık. Işığı duyduğumda. Hemen yanımda ışık. Solumda ışık var. Üstümde ışık. Altımda ışık. Önümde ışık. Arkamda ışık var. Ve bana ışık ver.

Dualar Camiye Girer

Bu namaz camiye girerken, dua etmek istediklerinde yapılır. Bu dua, İmam Müslim'in rivayet ettiği hadisten gelmektedir:

(Alloohummaf tahlii abwaaba rohmatik)

Anlamı: Ey Allahım, lütfunun kapılarını bana aç

Cami Dışındaki Dualar

Camide ibadeti tamamladıktan sonra cami dışına çıkıyoruz. Cami dışında namaz kılmak daha iyidir. İmam Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte bu dua buyuruluyor:

cami dışında dua

(Alloohumma innii as-aluka min fadllik)

Anlamı: Aman Allahım, Senden gerçekten fazilet diliyorum

Ezandan Sonra Namaz

Camiden çıkan bu namaz, İmam Buhari tarafından rivayet edilmiştir:

Ayrıca şunu okuyun: Tamamen Hastayı Ziyaret Etmek İçin Dua (ve Anlamı) ezan sonrası dua

(Alloohumma robba haadzihid da'watit taammah washsholaatil qoo-imah. Aati Muhammadanil wasiilata wal fadliilah. Wab'atshu maqooman mahmuudanil ladzii wa 'adtah)

Anlamı: Allahım, Allah kurulacak mükemmel çağrı ve duadır. Muhammed'e vesile ve erdem verin. Onu söz verdiğin övgüye değer konuma yükseltin.

Abdest sonrası dua

İmam Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte abdestten sonra namaz buyurulmaktadır:

(Asyhadu an laa ilaaha illallooh, wahdahu laa syariikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu warosuuluh)

Anlamı: Yüce Allah'tan başka ilah olmadığına tanıklık ediyorum, O'na ortak yoktur. Ve Muhammed'in O'nun kölesi ve elçisi olduğuna şahitlik ediyorum

Araçta Namaz

Bu araç üzerindeki dualar, Allah'ın sözü olan Az Zukhruf Suresi 13-14 ayetlerinde listelenmiştir:

Araçla dua

(Subhaanal ladzii sakhkhoro lanaa haadzaa wamaa kunnaa lahuu muqriniin. Wa innaa ilaa robbinaa lamunqolibuun)

Anlamı: Tüm bunları bizim için tabi kılan ama daha önce hükmedemediğimiz O'na şükürler olsun. Ve şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz.

Dualar Pazara Giriyor

Pazara giriş duası Tirmizi ve İbn Mace tarafından rivayet edilmiştir:

Dualar pazara girer

(Laa ilaaha illalloohu wahdahu laa syariikalah. Lahul mulku walahul hamdu. Yuhyii wa yumiitu wahuwa hayyun laa yamuut. Biyadihil khoir wahuwa 'alaa kulli syai-in qodiir)

Anlamı: Yüce Allah'tan başka ilah yoktur, O'na ortak yoktur. Krallığa ve tüm övgülere sahip olan. Yaşamı ve ölümü yaratan O'dur ve ölmeyen yücedir. Onun elinde her şey iyidir ve O, her şeye kadirdir.

Çalışmadan Önce Dua

Öğrenmek istediğimizde bu duayı uygulayabiliriz. Ders çalışmadan önce dua, bazı alimler tarafından Thaha Suresi 114. ayetten kabul edilmiştir.

Çalışmadan önce dua

(Robbi zidnii 'ilmaa, warzuqnii fahmaa, waj'alnii minash sholihiin)

Anlamı: Ey Allahım, bana ilim ekle. Bunu anlamam için bana hediye ver. Ve beni doğrulardan yap.

Yağmur yağdığında dua

Yağmur bir nimettir. Yağmur yağdığında bu duayı okumalıyız. Yağmur yağdığında yapılan dualar, İmam Buhari'nin tarihinde listelenmiştir.

Tamamen yağmur yağdığında dua

(Alloohumma shoyyiban naafi'aa)

Anlamı: Ey Allah'ım, lütfen yine faydalı olan şiddetli yağmur gönder

Yağmurdan Sonra Dua

Yağmur yağdıktan sonraki dualar İmam Buhari'nin tarihinde listelenmiştir.

(Muthirnaa bifadlillaahi warohmatih)

Anlamı: Allah'ın rahmeti ve rahmeti ile yağmurla ödüllendirildik

Kuvvetli Rüzgarlarda Dua

Bu dua, kuvvetli bir rüzgar olduğu zaman uygulanabilir. Bu dua aynı zamanda deprem duası olarak da okunabilir.

İmam Müslim'in tarihinde sert rüzgarlar listelendiğinde dualar

rüzgar kuvvetli olduğunda dua duaları

(Alloohumma innii as-aluka khoirohaa wa khoiro maa fiihaa wa khoiro maa ursilat bih. Wa-a'uudzubika min syarrihaa wa syarri maa fiihaa wa khoiro maa ursilat bih)

Anlamı: Allahım, aslında ben onun iyiliğini, içindeki iyiliği ve onunla gönderdiğiniz iyiliği istiyorum. Ve içindeki çirkinlikten ve onunla gönderdiğiniz çirkinlikten sığınırım.

Yıldırım Olduğunda Dua

çevremizdeki ortama yıldırım çarptığında. Bu duayı okumalıyız. Bu dua, İmam Malik'in rivayet ettiği hadiste sıralanmıştır.

(Subhaanalladzii yusabbihur ro'du bihamdihi wal malaaikatu min khiifatih.)

Anlamı: Gök gürültüsünü öven Allah'a, melekler de O'ndan korktuklarına şükür.

Böylece, İslami dua koleksiyonunun tartışılması (Tam). Faydalı olabilir!

5 yıldız / 5 yıldız ( 1 oy)