Güç Formülleri ve Elektrik Gücü Hesaplama Sorularına İlişkin Örnekler (+ Cevaplar)

Güç P = W / t formülü, her bir zaman biriminde kullanılan iş veya enerji miktarını gösterir.

Kilo alıp bir süre tuttuğunuzda veya maraton koşan bir kişi, günde kaç saat öğrenebildiğinizde bile?

Bu güçtür, yani işin enerjiyi belirli aralıklarla kullandığı hızdır.

Güç, işin yapıldığı hızdır, birim zamanda tüketilen enerji miktarıdır.

SI birimlerine göre Güç, Joule / Saniye veya J / s = Watt (W) birimleriyle ifade edilir.

Watt ünitesinin bu ünitede kullanılması, buhar makinesini keşfeden bilim insanı James Watt için bir tür saygıdır. Dolayısıyla, Güç formülünün hesaplanmasında, enerji oranını Joule / saniye birimi cinsinden üretecektir.

Güç skaler bir niceliktir çünkü gücün değeri vardır ama yönü yoktur. Ayrıca zamana karşı iktidarın integrali yapılan işi tanımlayabilmektedir.

Genellikle elektrikli elektronik cihazlarda listelenen gücü buluruz. Elektrik gücü, bir elektrik devresinde elektrik akımını iletmek için elektrik enerjisi oranının ne kadarının kullanıldığını açıklar. Devrede akan elektrik akımı işe neden olur.

Güç Formülleri

P harfi ile sembolize edilen güç, işte (W) ve değişikliğin meydana geldiği zaman (lar) da belirli bir değişiklik gerektirir. Bu, genellikle yalnızca nesnenin durumundaki değişiklikleri ölçen iş kavramından farklıdır.

Bu kavram, bir kişinin ağırlıkları yukarı kaldırırken yaptığı işe ilişkin bir örnekle açıklanabilir ve yapılan iş aynı olduğu için koşuyor ya da yürüyor olması farketmez.

Ancak kişi koşuyorsa elbette gereken güç de daha büyük olacaktır çünkü yapılan iş koşarken daha kısa sürede gerçekleşir.

Ayrıca şunu okuyun: Demokratik Devletin 7 Özelliği [TAM AÇIKLAMA]

Böylece elektrik gücü formülü şu şekilde ifade edilebilir:

Güç = çalışma / zaman

Ohm kanunu kavramına dayanan gücün voltaj ve elektrik akımı ile sistematik ilişkisi aşağıdaki gibidir:

Ohm Yasası:

V = I xR

Dolayısıyla, değişken Elektrik Akımı (I) ve Direnç (R) ise, denklem aşağıdaki gibidir:

P = V x I

P = (ben x R) x ben

P = I2 R -> bu formülü elektrik gücünü bulmak için kullanabilir

Bu arada, formül açıklanırsa, yalnızca Gerilim (V) ve Direnç (R) bilinir.

P = V x I

P = V x (V / R)

P = V 2 / R -> bu formülü elektrik gücünü bulmak için kullanabilir

P = I2 R

P = V 2 / R

Nerede :

P = Watt cinsinden Elektrik (W)

V = Volt cinsinden Gerilim (V)

I = Amper cinsinden Elektrik Akımı (A)

R = Ohm cinsinden Direnç (Ω)

Ek olarak, güç formülü başka şekillerde de ifade edilebilir çünkü iş W = F xs

P = (F xs) / t

P = F. v

Bilgi:

P = Güç (Joule / Watt)

W = İş (Joule)

t = zaman (s)

F = Kuvvet (Newton)

s = Mesafe (metre)

v = hız (metre / saniye)

Elektrik Güç Sorunlarına Örnekler

Örnek Problem 1

Ani, bir masayı 5 dakika boyunca hareket ettirmek için 750 Joule çaba harcıyor. Ani'nin masayı hareket ettirmek için yaptığı güç miktarını hesaplayın!

Cevap:

W = 750 J

t = dakika = 5 x 60 saniye = 300 saniye

P = W / t = 750J / 300s = 2,5 J / s = 2,5 Watt

"Yani Ani'nin masayı hareket ettirmek için ihtiyaç duyduğu güç 2,5 J / sn veya 2,5 watt'tır"

Örnek Problem 2

Bir pirinç pişiricisi 5 saniyede 5.000 Joule iş yapar. Pirinç pişiricinin yaptığı gücü hesaplayın!

Cevap: W = 5,000 Joule

t = 5 saniye

P = W / t = 5.000 / 5 = 1000 J / s = 1000 watt

"Yani pirinç pişiricisinin ihtiyaç duyduğu güç 1000J / s veya 1000 watt'tır."

Örnek Problem 3

Bir LCD televizyonu etkinleştirmek için 220V voltaj ve 1.2A elektrik akımı gerektirir. Ne kadar elektrik gücü tüketiyor?

Ayrıca şunu okuyun: Legong Dance: Regional Origin, Function ve Unique Facts [FULL]

Çözüm

Bilinen:

V = 220V

Ben = 1,2A

P =?

Cevap:

P = V x I

P = 220V x 1.2A

P = 264 Watt

Böylece LCD televizyon 264 Watt elektrik gücü tüketecektir.

Örnek Problem 4

Formüller ve elektrik gücünün nasıl hesaplanacağı

Aşağıdaki devrede görüldüğü gibi, akkor lambanın tükettiği elektrik gücünü hesaplayınız. Aşağıdaki sıralamada bilinen sadece stres ve dirençtir.

Çözüm

Bilinen:

V = 24V

R = 3Ω

P =?

Cevap:

P = V2 / R

P = 242/3

P = 576/3

P = 192 W

Yani tüketilen elektrik 192W'tır.


Referans : Elektrik Gücü Nedir?