Roma rakamları: tablolar ve Roma rakamları nasıl yazılır (TAM)

tam roma rakamları tablosu

Roma rakamları, eski Roma'da kullanılan numaralandırma sisteminde kullanılan sayılardır ve günümüzde hala yaygın olarak kullanılmaktadır.

Roma rakamları eski Roma döneminden beri bilinmektedir. O dönemde şimdiye kadar bildiğimiz alfabe kullanılarak numaralandırma yapılıyordu. Yani Roma rakamları yazmak, genel olarak numaralandırma gibi tam sayıları kullanmaz.

Roma rakamları günümüzde hala çok kullanılmaktadır.Roma rakamları bazı durumlarda standart numaralandırma haline gelmiştir. Örneğin, bir dergide bölüm numaralandırması, yüzyıl adlarının sırası ve bir olayın sırası gibi.

Roma rakam sistemi, ondalık temelli sayılardan farklıdır ve Romen rakam sisteminde kullanılan semboller bir temel karakter ve bir kombinasyon karakterinden oluşur.

Temel karakter, bir sayıyı temsil eden tek bir karakterdir, kombinasyon karakteri ise bir sayıyı temsil eden temel karakterlerin bir kombinasyonudur.

Romen rakamının her bir karakteri, bugün kullandığımız modern alfabenin büyük harfidir.

Roma rakamlarının temel karakterleri veya sembolleri I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000'den oluşur.

II = 2, III = 3, IV = 4, VI ​​= 6, VII = 7, VIII = 8, IX = 9, XI = 11, XII = 12, XIII = 13 dahil olmak üzere temel karakterlerin bir kombinasyonu olan Roma rakamları ve yakında.

Aşağıdaki tablodan 1'den 100'e kadar Roma sayısal sembollerinin bir listesi görülebilir.

Temel Roma sayısal tablosu

Roma Rakamlı Karakter Sayısı

Bir numaradaki Romen rakamları karakterlerinin sayısı, o numaradaki her rakam için Romen karakterlerinin sayısına eşittir.

Kullandığımız sayı sisteminin aksine, Roma rakamları sıfırları tanımlamaz. Birimler, onlar, yüzler, vb., Romen rakamlarındaki karakter sayısını etkilemez, yani 2 (II), 20 (XX), 200 (CC), 2.000 (MM) vb. Sayıların aynı sayıda, yani iki karakter olduğu anlamına gelir.

Diğer örnekler şunları içerir:

 1. 2003 numarası MMIII (iki 2.000 sayısal karakter, MM ve üç 3 karakter, yani III) olmak üzere 5 karakterden oluşmaktadır.
 2. 666 sayısı 6 karakterden oluşur, yani DCLXVI (600 rakamı için iki karakter, yani DC, 60 numara için iki karakter, yani LX ve 6 rakamı için iki karakter, VI).
 3. 1250 rakamı, MCCL (1000 rakamı için bir karakter, yani M, iki rakam, 200 rakamı için, ve 50 rakamı için bir karakter, yani L) olmak üzere 4 karakterden oluşmaktadır.
 4. 888 sayısı 12 karakterden oluşur, yani DCCCLXXXVIII (800 sayısı için dört karakter, yani DCCC, 80 sayısı için dört karakter, yani LXXX, 8 sayısı için dört karakter, yani VIII).
Ayrıca şunu okuyun: 40+ Etkili ve Etkisiz Cümle Örnekleri (TAM)

Roma rakamları nasıl yazılır

Ondalık anka'yı Roman'a çevirme adımları aşağıdaki gibidir.

 1. Dönüştürülecek ondalık sayıyı yazın. Örneğin 1.989 sayısı.
 2. Ondalık sayıyı birim, on, yüz, bin vb. Olarak ayırın. Örneğin 1.989 = 1.000 + 900 + 80 + 9
 3. Sayıları Latin sembol karakterleriyle çevirin. Örneğin, 1.000 + 900 + 80 + 9 = M + CM + LXXX + IX
 4. Toplanan latin karakterleri sırayla birleştirin. Örneğin M + CM + LXXX + IX = MCMLXXXIX
1-100 Roma rakamlarından oluşan tam tablo

Roma rakamlarının nasıl yazılacağına dair örnekler

Ondalık sayıları Roma rakamlarına dönüştürmenin bazı örnekleri.

 1. 78 = 70 + 8 = LXX + VIII = LXXVIII
 2. 876 = 800 + 70 + 6 = DCCC + LXX + VI = DCCCLXXVI
 3. 1234 = 1000 + 200 + 30 + 4 = M + CC + XXX + IV = MCCXXXIV
 4. 2010 = 2000 + 10 = MM + X = MMX
 5. 2011 = 2000 + 10 + 1 = MM + X + I = MMXI
 6. 2012 = 2000 + 10 + 2 = MM + X + II = MMXII
 7. 2013 = 2000 + 10 + 3 = MM + X + III = MMXIII
 8. 2014 = 2000 + 10 + 4 = MM + X + IV = MMXIV
 9. 2015 = 2000 + 10 + 5 = AA + X + V = MMXV
 10. 2016 = 2000 + 10 + 6 = MM + X + VI = MMXVI
 11. 2017 = 2000 + 10 + 7 = MM + X + VII = MMXVII
 12. 2018 = 2000 + 10 + 8 = MM + X + VIII = MMXVIII
 13. 2019 = 2000 + 10 + 9 = MM + X + IX = MMXIX
 14. 2020 = 2000 + 20 = MM + XX = MMXX

Roma rakamlarının kolay ve doğru şekilde nasıl yazılacağına dair püf noktaları

Romen sayısal yazma yönteminde temel ve kombinasyon olmak üzere bilinmesi gereken en az iki karakter vardır. Her yöntem farklı bir sayı gösterir. Temel karakterler I, V, X, L, C, D, M ve diğerlerinden oluşur.

Örneğin kombinasyon karakteri, XI olarak yazılan Roma sayısı 11'dir. İki temel karakterden oluşur. İki tür kavramı anlarsanız, istediğiniz sayıda sayı kolayca roma formuna dönüştürülebilir. Yapabileceğiniz kolay yollar:

Ayrıca şunu okuyun: Enzimler: Tam özellikler, yapı ve nasıl çalıştıkları

1. Önce ondalık sayıyı yazın

Temel olarak, Roma rakamını 9 yazmak, ondalık sayılarla yakından ilgilidir. Bu nedenle, bir sayıyı Roma biçimine dönüştürmek istiyorsanız, önce ondalık bir sürüm yapmak iyi bir fikir olacaktır, örneğin 1.353, 243, 25 vb.

2. Ondalık sayıyı açıklayın

Karmaşık Romaw sayıları yapabilmek için önce temel tekniklerde uzmanlaşmanız gerekir. 1'den 100'e kadar olan roman karakterlerini ezberlemek zorunda kalmanın yanı sıra, binlerce hatta milyonlara ulaşan angkka'yı nasıl tanımlayacağınızı da anlamanız gerekir.

Örneğin 1.253, bunu 1.000 + 200 + 50 + 3'e bölün. Bu adım için yanlış anlamayın çünkü Roma sayı türünü yanlış hale getirebilir.

3. Önce, onu Roma sayısal versiyonuna çevirin

Ondalık sayıları böldükten sonra, onları romantik sayılara çevirebilirsiniz. Tabii ki, temel formu ve kombinasyon formlarını ezberlemeniz gerekiyor. Örneğin, Roma sayısı 9, IX, 13, XIII, vb.

11-100 Roma rakamları yazma

11 = XI

12 = XII

13 = XIII

14 = XIV

15 = XV

16 = XVI

17 = XVII

18 = XVIII

19 = XIX

20 = XX

21 = XXI

22 = XXII

23 = XXIII

24 = XXIV

25 = XXV

26 = XXVI

27 = XXVII

28 = XXVIII

29 = XXIX

30 = XXX

31 = XXXI

32 = XXXII

33 = XXXIII

34 = XXXIV

35 = XXXV

36 = XXXVI

37 = XXXVII

38 = XXXVIII

39 = XXXIX

40 = XL

41 = XLI

42 = XLII

43 = XLIII

44 = XLIV

45 = XLV

46 = XLVI

47 = XLVII

48 = XLVIII

49 = XLIX

50 = L

51 = LI

52 = LII

53 = LIII

54 = CANLI

55 = LV

56 = LVI

57 = LVII

58 = LVIII

59 = LIX

60 = LX

61 = LXI

62 = LXII

63 = LXIII

64 = LXIV

65 = LXV

66 = LXVI

67 = LXVII

68 = LXVIII

69 = LXIX

70 = LXX

71 = LXXI

72 = LXXII

73 = LXXIII

74 = LXXIV

75 = LXXV

76 = LXXVI

77 = LXXVII

78 = LXXVIII

79 = LXXIX

80 = LXXX

81 = LXXXI

82 = LXXXII

83 = LXXXIII

84 = LXXXIV

85 = LXXXV

86 = LXXXVI

87 = LXXXVII

88 = LXXXVIII

89 = LXXXIX

90 = XC

91 = XCI

92 = XCII

93 = XCIII

94 = XCIV

95 = XCV

96 = XCVI

97 = XCVII

98 = XCVIII

99 = XCIX

100 = C

Kaynak: Boyut ve Birim | TheGorbarsla