İnce Bağırsak Fonksiyonu (Tam Açıklama + Resim)

İnce bağırsağın işlevi, vücudumuzdaki gıdanın kimyasal sindirimi için bir motor görevi görür.

İnce bağırsak hangisidir?

İnce bağırsak, mide ile kalın bağırsak arasında yer alan sindirim sistemi organıdır. İnce bağırsak duodenum, boş bağırsak (jejunum) ve absorpsiyon bağırsak (ileum) olmak üzere 3 kısma ayrılabilir.

İnce bağırsak

İnce bağırsak, midenin orta odasını kıvrılan ve dolduran dar bir silindir olan su tüpüne benzer.

Yetişkin bir insanın ince bağırsağı, insan vücudundaki en uzun sindirim organı olan ortalama 2 cm çapa ve yaklaşık 6 metre uzunluğa sahiptir.

İnce Bağırsağın Yapısı

a) Seröz Yapı

Dış yapılar kan damarlarına, dalağa ve sinir dokusuna yakındır. İnce bağırsağın seröz yapısı, visseral peritonla kaplı bir bağ zarı şeklindedir.

Seröz yapının, kas aktivitesi için kayganlaştırıcı görevi gören seröz bileşiklerin salındığı küçük bir hava yolu vardır.

b) Kas Yapısı

İnce bağırsak, biz bilmeden otomatik olan düz kaslara sahiptir. Kaslarda uzunlamasına kas lifleri ve dairesel kas lifleri olmak üzere iki tür lif vardır.

İki kasın esneme hareketlerinin kombinasyonu, bağırsağın peristaltik aktivitesine neden olur ve bu da besini bloke eder ve bir sonraki sindirim organına yerleştirir.

c) Submukozanın Yapısı

Submukozal yapı, kan damarları, lenfler, sinirler ve mukoza bezlerini içeren gevşek bir bağ zarı yapısı şeklindedir.

İnce bağırsağın mukoza altı yapısındaki kan damarları, emilen besinin kanalize edilmesinde önemli bir katkı sağlar.

d) mukozal yapı

Mukozal yapı, basit epitel organlarından ve ince bir bağ zarından oluşur.

Mukozal yapı, mukus elde edebilen kadeh organlarına sahiptir. Mukus, ince bağırsaktan elde edilen tüm bezlerden bir salgıdır.

Sekretin ve enterokirin hormonlarının ürettiği yapılara bağırsak suları (evet meyve içecekleri gibi meyve suları) denir.

Ayrıca şunu okuyun: Yalnızca Uzun Yaşlı Bilim Adamları için Nobel Madalyaları

İnce Bağırsağın Parçaları

a) On İki Parmak Bağırsağı (Duodenum)

Hayır, bu bağırsağın parmakları yok.

Oniki parmak bağırsağı mideden uzanır ve onu yaklaşık 25 ila 38 cm uzunluğunda veya yaklaşık 12 paralel parmak uzunluğunda boş bağırsağa bağlar.

Bu yüzden 12 parmak bağırsağı deniyor.

Duodenum kesiti, duodenum bulbodan başlayıp Treitz ligamentinde durur.

Oniki parmak bağırsağı, periton zarı tarafından tamamen çözünmeyen bir retroperitoneal hücredir. Oniki parmak bağırsağı bir retroperitoneal hücre olarak sınıflandırılır çünkü tümü periton zarı tarafından kilitlenmez.

Standart duodenum pH'ı oldukça alkali olan 9 civarındadır.

Oniki parmak bağırsağında pankreas ve safra kesesinden olmak üzere 2 dolaşım yeri vardır.

Pankreas ve safranın dolaşımı doğrudan ince bağırsakla ilişkilidir, pankreas suyu yiyecekleri parçalamak için işlev görürken safra yağı parçalamak ve yok etmek için işlev görür.

İnce bağırsakta, gıdanın pH'ının emilimini ve nötralizasyonunu desteklemek için alkali mukus elde eden brunner bezi adı verilen histolojik bir form elde edilir.

Onikiparmak bağırsağına giren midenin tahrip olmasının sonucuna Chyme denir. Oniki parmak bağırsağı, kekik kekiği düzenlemek, sunmak, parçalamak ve ezmek için işlev görür.

b) Boş Bağırsak (Jejunum)

Boş bağırsak, ince bağırsağın orta kısmıdır. İnce bağırsak terimi, açlık anlamına gelen İngilizce "Jejune" sıfatından gelmektedir. Anlam, boş anlamına gelen Latince "Jejunus" kelimesinden derlenmiştir.

Boş bağırsak, mezenter tarafından biriktirilir ve tutulur; burada biriken form, sindirim işlemi sırasında aktivite için boş bağırsağı güçlendirir.

Boş bağırsak, çok geniş bir yüzey alanına sahiptir, böylece bağırsağın dikişleri oluşur.

Yüzeyde villus adı verilen parmak benzeri bir yumru elde edilir. Topak, besin besinlerini emmek için bir role sahiptir.

Boş bağırsağın temel işlevi besinleri parçalamak, lipofilik besinleri emmek ve suyu emmektir.

Ayrıca okuyun: İnsan Solunum Süreci ve Mekanizması [TAM]

Boş bağırsağı onikiparmak bağırsağından ayırmak için genellikle brunner bezinin boş bağırsağa girerken küçülmeye başladığı ve mevcut villus sayısını artırdığı görülmektedir.

Bu arada, boş bağırsağı ileumdan ayırmak için ölçüm yapmak oldukça zordur çünkü bileşenler bir şekilde aynıdır.

c) Bağırsak Absorpsiyonu (İleum)

Bağırsak emilimi, ince bağırsağın sonudur. Ve en uzun.

İnsanlarda sindirim sürecinde sindirim bağırsağı 2 ila 4 metre uzunluğundadır. İleumun pH'ı 7 ile 8 arasındadır.

Sindirim bağırsağında da villus denilen yumru benzeri bileşenler elde edildi. Tıpkı boş bağırsakta olduğu gibi, bu villuslar şekerler, amino asitler, yağ asitleri, gliserol, vitaminler ve mineraller gibi besinleri absorbe etme işlevi görür.

Sindirim bağırsağı, boş bağırsakta solunmayan B vitaminlerini, safra tuzlarını ve yiyecekleri emer.

İnce Bağırsaktaki Enzimler

  • Enterokinaz enzimleri, tripsinojeni tripsin haline getirme rolüne sahip enzimlerdir.
  • Maltaz enzimi, maltozun yerini glikoz ve galaktoza çeviren bir enzimdir.
  • Sükraz enzimi, sükrozun glikoz ve fruktoza dönüşmesinde rol oynayan bir enzimdir.
  • Bağırsak Lipaz Enzimi, yağın yerini yağ asitlerine ve gliserole dönüştüren bir enzimdir.
  • Erepsin enzimi veya dipeptidaz, peptonun amino asitlere dönüştürülmesinde rol oynayan bir enzimdir.
  • Disakkarit enzimi, disakkaritleri monosakkaritlere dönüştüren bir enzimdir.

İnce Bağırsak Fonksiyonu

  • On İki Parmak Bağırsak, mideden alınan yiyecekleri vücut tarafından kullanılabilmesi için daha küçük bir yapıyla yiyecek haline getirme işlevi görür.
  • Boş Bağırsak, su, karbonhidrat, protein, vitamin ve yağlar şeklinde çeşitli yapıların sindirimine hizmet eder.
  • Bağırsak emilimi, boş bağırsak tarafından sindirilmeyen tuz, B vitaminleri ve besin yapılarının sindirimi için işlev görür.
5 yıldız / 5 yıldız ( 1 oy)