Pancasila İdeolojisi (Tanımı, Anlamı ve İşlevleri) TAMAMLANDI

Pancasila değerleri

Pancasila ideolojisi, Üniter Dünya Cumhuriyeti tarafından kullanılan ideolojidir. Bu, Pancasila'da bulunan tüm değerlerin Dünya insanlarının günlük yaşamına uygulanması gerektiği anlamına gelir.

Böylece Endonezya devletinin kullandığı ideolojiyi anlıyoruz. Bu makalede Pancasila ideolojisinin içerdiği anlam, işlev ve değerlerden başlayarak ideolojiyi tartışacağız.

İdeolojinin tanımı

İdeoloji, hedefler, idealler, bakış açıları, düşünce ve bilgi anlamına gelen Yunan "ideoları" ve "logoları" nın birleşimidir . İdeoloji, bilgiye dayalı olarak hedeflere ulaşma konusundaki bakış açısını belirleyen bir dizi fikir veya inançtır.

Yukarıdaki açıklamadan, " Pancasila ideolojisinin, Pancasila'daki beş ilkeye dayanan hedeflere ulaşmak için inançların ve düşünme yollarının temeli haline gelen bir değerler ve normlar toplamı olduğunu " görebiliriz .

Öyle ki Pancasila ideolojisine sahip bir ülkenin Pancasila'ya dayalı bir devlet vakfı da var. Devletin temeli, devletin idaresini düzenleyen bir emir olurken, aynı zamanda devlet yaşamı için bir kılavuz haline gelir.

Pancasila'nın ideolojisi

Pancasila ideolojisinin anlamı

İdeolojinin anlamını anladıktan sonra, Dünya ulusunun ulusal ideolojisi olarak Pancasila'nın da şu anlamlara sahip olduğunu bilmemiz gerekir:

 • Pancasila'da yer alan değerler, devlet idaresinde yaşam için kılavuz olarak ulaşılması gereken özlemlerdir.
 • Pancasila, karşılıklı olarak mutabık kalınmıştır ve sıkı sıkıya tutulan bir ilke ve Dünya ulusunu birleştirme aracı olarak kullanılmaktadır.

Yukarıdaki iki anlam, Pancasila'nın dünyadaki devlet yaşamında temel olduğunu göstermektedir.

Dünyadaki bir bölgenin Pancasila'ya dayalı olmayan bir politikası varsa, bu kural otomatik olarak uygulanmaz.

Ayrıca şunu okuyun: Anekdot Metni Anlama (TAM): Birçok Özellik, Öğe ve Örnek

Pansasila ideoloji değerleri

Pancasila'nın İlahiyat, İnsanlık, Birlik, Demokrasi ve Adalet değerlerine sahip beş prensibi vardır . Bu değerler, bir ulus ve devlet olarak yaşamın temelidir. Bu değerler nesnel ve öznel değerlerdir.

Amaç

Pancasila değerlerinin anlamlı nesnel özellikleri vardır:

 • Pancasila ilkelerinin formülasyonu en derin anlama sahiptir.
 • Pancasila, 1945 Anayasasının önsözünde temel ilke olarak yer alıyor
 • Pancasila değerleri dünyanın çağları boyunca kalacak

Öznel

Pancasila değerleri özneldir, bu da Pancasila değerlerinin varlığının Dünya ulusunun kendisine bağlı olduğu anlamına gelir. Bunun nedeni ise:

 • Pancasila değerleri Dünya ulusundan ortaya çıkar.
 • Pancasila'da bulunan manevi değerler vardır.
 • Yaşamın dünya görüşü olun.
 • Pancasila değerleri, Dünya ulusunun kültüründen kaynaklanır, büyür ve gelişir.

Pancasila ideolojisinin işlevi

Pancasila'da bulunan değerler, Dünya ulusunun milli ideolojisi olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, devlet ideolojisi olarak kullanılan Pancasila'nın bir rolü veya işlevi olduğu inkar edilemez, yani:

 1. Dünya uluslarını birleştirmenin araçları.
 2. Hedeflere ulaşmak için Dünya Ulusunu yönlendirin ve yönlendirin.
 3. Dünya ulusunun kimliğini korumak ve geliştirmek için motivasyon sağlayın.
 4. Pancasila'da bulunan idealleri gerçekleştirmek için yolu gösterin ve denetleyin.
 5. Ülke bütünlüğünü korumak için Dünya insanlarının yaşamına kılavuz olmak.
 6. Milliyetçilik ve vatanseverlik ruhunu geliştirin.